Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Inovare » Axa 1 POR

Axa 1 - Programul Operational Regional 2014-2020

Programul Operational Regional 2014-2020 prin intermediul axei prioritare 1 - promovarea transferului tehnologic va finanta urmatoarele activitati:

 • crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente  si software necesare;
 • achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanta specializata in afaceri;
 • investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT.

Beneficiarii acestei axe prioritare sunt:

 • Infrastructura de inovare si transfer tehnologic acreditate conform legislatiei in vigoare
 • Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare
 • IMM in parteneriat cu ITT

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, iar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR in Regiunea Nord-Est.

DOCUMENTE RELEVANTE:

Document Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST [versiune finala]

Anexe Document Cadru Regional [versiune finala]

Lista scrisorilor de intentie din portofoliul Regiunii Nord-Est inaintate in vederea depunerii de proiecte in cadrul Axei 1 POR 2014-2020, Operatiunile A si B  [martie 2017]

Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala - decembrie 2017]

ANEXE - Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala - decembrie 2017]

Lista entitatilor de transfer tehnologic acreditate provizoriu [ianuarie 2018]

Raport asupra ofertei transfer tehnologic din cadrul institutiilor de invatamant superior si cercetare din Regiunea Nord-Est

 Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

Raport de analiza privind nevoile si oferta pentru serviciile de inovare si transfer de tehnologie pentru companiile din regiunea de Nord-Est a Romaniei [engleza] [Author: Dr. Jonathan Loeffler] [Version 2 – 01.12.2017]

LEGATURI UTILE:

Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, Axa 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1:
- Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic
- Operatiunea B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST)
- Operatiunea C - Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT

Proiect AT Strategie S3
Consortiul Regional de Inovare
Proiect JRC - RIS3

NOUTATI:

Sesiune de informare pentru apelul 1.1.C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic

10/12/2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza online, in data de 16 Decembrie 2020, in intervalul orar 11:00- 12:00, sesiunea de informare cu privire la lansarea prioritatii de investitii 1.1 Operatiunea C - IMM sau IMM in parteneriat cu ITT pentru investitii de transfer tehnologic din cadrul POR 2014 – 2020.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societati sau cooperative care se incadreaza in categoria IMM-urilor sau IMM-uri in parteneriat cu entitati de transfer tehnologic acreditate. Solicitantul poate fi un IMM infiintat cel tarziu la 3 ianuarie 2019 si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.

Pot primi finantare IMM-uri interesate de valorificarea rezultatelor cercetarii, rezultate pe care IMM le implementeaza in domeniul lor de activitate. In acest sens, IMM-urile interesate vor identifica entitati de transfer tehnologic din lista celor acreditate/ autorizate provizoriu in vederea implementarii proiectului.

Se vor finanta investitii care conduc la dezvoltarea IMM-urilor, respectiv:

 • construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor;
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice, birotica;
 • cunostinte, brevete, drepturi de utilizare, licente, marci comerciale, programe informatice;
 • investitii de dezvoltare experimentala (construire si testare prototipuri, realizare si operare planuri pilot, servicii de consultanta);
 • investitii in activitati de realizare a produselor (bun sau serviciu) sau proceselor.

In Regiunea Nord-Est, alocarea financiara disponibila in cadrul acestui apel de proiecte este 5.888.964 Euro , iar contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis, de 200.000 euro.

Accesul la eveniment va fi posibil exclusiv in baza completarii formularului de inscriere.

Avand in vedere interesul crescut pentru acest tip de evenimente, pentru a asigura accesul echitabil la informatii, recomandam participarea a maximum 2 reprezentanti din cadrul aceleiasi institutii.

Evenimentul va avea loc pe platforma Zoom. Pentru participare, va rugam sa completati formularul de inscriere pana pe data de 15 decembrie, ora 12.00, pentru a putea primi coordonatele de acces.

In cadrul acestei sesiuni veti putea afla informatii despre conditiile de accesare a finantarilor pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii prin apelul 1.1.C – „IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic” din cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020.

De asemenea, va avea loc o sesiune de intrebari si raspunsuri in cadrul careia veti avea posibilitatea de a solicita clarificari suplimentare de la expertii ADR Nord-Est.

A fost lansat apelul de proiecte 1.1.C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic

23/11/2020

Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritara 1, prioritatea de investitii 1.1., Operatiunea 1.1.C - IMM sau IMM in parteneriat cu ITT pentru investitii de transfer tehnologic, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 a fost aprobat in data de 23.11.2020, prin ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei.

Ghidul specific contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2 de tip non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, informatii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitant.

Perioada de depunere a cererilor de finantare: 15.12.2020, ora 12.00 - 15.02.2021, ora 12.00.

Ghidul solicitantului POR/2020/1/1.1.C./2
Ordin de aprobare

Ghid in consultare publica Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea C Relansare

07/01/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat astazi, 07 ianuarie a.c., pentru consultare publica “Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investitie 1.1, C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic”.

Conform comunicatului oficial AM POR, ghidul, in forma actuala, propusa spre consultare publica, implementeaza o serie de masuri de simplificare, printre care:
•    transformarea apelulului din competitiv in necompetitiv
•    clarificarea tipului de investitie care se doreste a fi finantat prin transfer tehnologic prin impunerea limitarilor necesare pentru a se evita achizitia exclusiva de echipamente performante
•    includerea posibilitatii completarii cererilor de finantare
•    realizarea etapei de conformitate administrativa si eligibilitate pe baza de declaratii si verificarea propiu-zisa a documentelor in etapa de precontractare/contractare

Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 10.01.2020, ora 12.00 15.01.2020, ora 12.00. Observatiile si comentariile acceptate se vor regasi in forma finala a ghidului specific.

AM POR precizeaza ca nu se va raspunde la solicitarile transmise de catre potentialii solicitanti care implica analize privind  incadrarea in prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificari numai pentru solicitantii la finantare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghid in consultare

Specializarea Inteligenta in Regiunea Nord-Est - oportunitati si provocari

04/12/2019

In data de 12 decembrie 2019, Iasiul va fi locul de intalnire pentru actorii relevanti din Regiunea Nord - Est care vor raspunde invitatiei ADR Nord - Est la dezbaterea privind oportunitatile si provocarile intampinate pe parcursul validarii si operationalizarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) si care vor avea o contributie semnificativa in stabilirea pasilor de urmat in vederea optimizarii cadrului regional de programare si implementare a Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Regio - Programului Operational Regional, atat pentru perioada 2014 - 2020, cat si pentru 2021 - 2027.Reprezentantii Bancii Mondiale vor prezenta planul de actiune si rezultatele partiale ale programului de asistenta tehnica pe care il deruleaza in regiune, in sprijinul transferului tehnologic, si vor avea o interventie pe tema proprietatii intelectuale in contextul valorificarii rezultatelor cercetarii. Cu acest prilej, vom cunoaste si doua dintre echipele universitare care beneficiaza de asistenta prin aceasta initiativa si care vor impartasi cateva aspecte referitoare la experienta dobandita.

Atelierul de lucru interactiv desfasurat in cea de-a doua parte a reuniunii va lansa tuturor participantilor provocarea de a descoperi impreuna modul in care putem imbunatati procesul de descoperire antreprenoriala, in vederea actualizarii permanente a niselor prioritare de interventie si a generarii de proiecte inovative in regiune. Cu acest prilej, vom repune in discutie, pe noi coordonate, rolul structurilor de guvernare RIS3 (CRI si CCA) in elaborarea si implementarea RIS3 Nord-Est.  

Evenimentul va avea loc la Hotel International, Sala Colocvium, incepand cu ora 10.00, conform programului atasat. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la bgris3@adrnordest.ro.

Agenda conferinta

11.07.2019 - Lansarea apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate

Versiunea finala a privind aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2 , „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020”, a fost aprobata in data de 09.07.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Apelul de proiecte are ca scop finantarea proiectelor listate in cadrul acestuia din regiunile de dezoltare regionale Nord Est si Nord Vest. Constructia portofoliului respectiv a fost un proces transparent in ambele regiuni, in care au fost implicati actorii cheie din sistemul quadruple helix (administratie centrala si locala, institutii de invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovata, in special in cadrul atelierelor de descoperire antreprenoriala, tinand cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeana pentru realizarea Strategiilor de Specializare Inteligenta RIS 3. Astfel, mecanismul respectiv a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

 • Identificare solutii de specializare regionala aferente domeniilor RIS3, prin intermediul atelierelor de lucru pentru descoperire antreprenoriala organizate in perioada 2016-2017;
 • Organizare apel(uri) regionale pentru colectare propuneri de proiecte pentru portofoliul RIS3, care corespund solutiilor identificate in etapa 1;
 • Structurare portofoliu de propuneri de proiecte colectate, pe domenii RIS3 si surse de finantare pentru identificare proiecte integrate, fara sursa de finantare unica;
 • Colectare fise de proiect extinse si acordare suport promotorilor de proiecte integrate pentru maturare concept si definire lista proiecte strategice integrate;
 • Avizarea de catre Consortiul Regional de Inovare si Consiliul pentru Dezvoltare Regionala a listei cu proiecte strategice integrate recomandate pentru finantare din POR – Anexa 10.7 la Ghidul solicitantului;
 • Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS 2014+, in perioada 01.08.2019, ora 12.00-01.12.2019, ora 12.00.

Ghidul Solicitantului
Ordin de aprobare

05.02.2019 Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul 1.1.B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST)

AM POR a modificat, in data de 05.02.2019, ORDINUL ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr 5277/2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B - Sprijinirea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice. Programul Operational Regional 2014-2020.

Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv pana la data de 13 aprilie 2019, ora 12.00.

Descarca Ordin de modificare

04.02.2019 - Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul 1.1.A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic

AM POR a prelungit perioada de depunere pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1.Axa prioritara 1, ”Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic, Programul Operational Regional 2014-2020.

ORDINUL ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic. Programul Operational Regional 2014-2020" a fost modificat astazi, 04.02.2019.

Modificare prevede prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv pana la data de 20 aprilie 2019, ora 12.00.

Descarca Ordin de modificare

29.08.2018 - Consultare publica - Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.2 - Promovarea transferului tehnologic, Apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest

AM POR a publicat in data de 29/08/2018 spre consultare publica, „Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/1/1.2/1/initiativa Regiuni mai putin dezvoltate/, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.2 - „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale" rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, POR 2014-2020, apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest.
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 28/09/2018.
 
Obiectivul specific al acestei prioritati de investitie este de sprijinirea portofoliului de proiecte aferent strategiilor de specializare regionale, urmarind cresterea gradului de inovare in firme in vederea dezvoltarii ecosistemului regional de inovare.

In cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate in urma implementarii activitatilor din cadrul Initiativei regiuni mai putin dezvoltate, in special in regiunile NE si NV. Prin proiectele respective se urmareste introducerea pe piata a rezultatelor cercetarii prin implicarea actorilor cheie identificati in cadrul cvadruplu helix (administratie central si locala, institutii de invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), vizand domeniile de specializare inteligenta de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare multidisciplinara aducand o contributie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligenta identificate la nivel regional.

Bugetul alocat apelului de proiecte 58.823.532 milioane euro, iar lista de proiecte este preidentificata la nivel regional in urma aplicarii mecanismului “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania.
 
Ghidul specific va fi definitivat la nivelul AMPOR in conformitate cu schema de masuri de ajutor aplicabila si respectiv prin inserarea comentariilor rezultate in urma etapei de consultare publica.
 
Descarca Ghid in consultare

20.07.2018 - Lansare apel proiecte P.I.1.1.A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic

MDRAP a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A/1, in cadrul Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A- Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT)”.

Ghidului solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor, precum si instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

In data de 20.08.2018, ora 12.00 se va deschide apelul de proiecte. Depunerea proiectelor se poate face pana in data de 20.02.2019, ora 12.00.

Legaturi utile: www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-a

13.07.2018 - Lansare apel proiecte P.I.1.1.B – Parcuri stiintifice si tehnologice

MDRAP a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B/1, in cadrul Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST).”

Ghidului solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor, precum si instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

In data de 13.08.2018, ora 12.00 se va deschide apelul de proiecte. Depunerea proiectelor se poate face pana in data de 13.02.2019, ora 12.00.

Legaturi utile: www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-b

05.03.2018 - 9.65 milioane euro pentru finantarea IMM in Regiunea Nord-Est

In conditiile unei dezvoltari tehnologice rapide, cu efecte directe asupra ciclului de viata al produselor si al tehnologiilor, companiile trebuie sa raspunda cerintelor unei piete in continua evolutie. Sectorul IMM este cel mai afectat, din cauza orientarii relativ slabe catre activitati productive, accesului redus la capital, tehnologie si infrastructura si a adaptabilitatii relativ scazute la nevoile pietei prin inovare.

Apelul de proiecte ”Investitii pentru IMM‐uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii” din cadrul POR 2014 – 2020, pune la dispozitia IMM-urilor din mediul rural sau urban din judetele: Iasi, Bacau, Suceava, Neamt, Botosani si Vaslui, o finantare de 9,65 milioane euro.

Continuare >>>

06.02.2018 - Sesiune de informare cu privire la lansarea prioritatii de investitii POR 2014-2020 1.1.C IMM

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza, in data de 21 Februarie 2018, la Iasi, sesiunea de informare cu privire la lansarea prioritatii de investitii 1.1.C Investitii pentru IMM uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii din cadrul POR 2014 – 2020.

Continuare >>>

22.12.2017 - A fost lansat Ghidul Solicitantului pentru AP 1, PI 1.1, Operatiunea C - Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii - inovarii in parteneriat cu un ITT

MDRAPFE a aprobat versiunea finala a Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea C - Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT.

Continuare >>>

03.10.2017 - Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

In perioada mai-iulie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est, cu sprijinul Eastern Marketing Insights SRL, a realizat Studiul pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est.

Documentul complet poate fi descarcat de aici:
Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

Raport de analiza privind nevoile si oferta pentru serviciile de inovare si transfer de tehnologie pentru companiile din regiunea de Nord-Est a Romaniei [engleza] [Author: Dr. Jonathan Loeffler] [Version 2 – 01.12.2017]

Methodology Preliminary results Lagging Region NE 16-11-2017

Continuare >>>

12.06.2017 - AM POR a publicat pentru consultare publica, Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST).

Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, pana la data de 27.06.2017, ora 17.00. La acestea se va raspunde centralizat odata cu publicarea documentului aprobat sau odata cu o noua consultare publica a documentului mentionat, daca va fi cazul.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) - CONSULTARE PUBLICĂ

Macheta financiară, anexă la planul de afaceri (.xls)

15.05.2017 - Ghidul specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic a fost lansat in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat, in data de 15.05.2017, in consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
Eventualele observatii asupra ghidul propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, pana la data de 30.05.2017, ora 16.00.

Ghidul specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic - CONSULTARE PUBLICA

12.05.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat, in data de 12.05.2017, in consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, operatiunea C - IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT).

Eventualele observatii asupra ghidul propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, pana la data de 28.05.2017, ora 16.00.

AM POR a mentionat ca la eventualele observatii se va raspunde centralizat, odata cu publicarea documentului aprobat sau odata cu o noua consultare publica a documentului mentionat, daca va fi cazul.

Forma finala a ghidului va fi publicata odata cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligenta.

Ghidul specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operațiunea C - IMM in parteneriat cu ITT - CONSULTARE PUBLICA

Macheta financiara, anexa la planul de afaceri (.xls)

De la inventie la inovatie - Raport asupra ofertei de transfer tehnologic din cadrul centrelor de cunoastere din Regiunea Nord-Est

14/04/2017

Creativitatea este unul din punctele forte ale institutiilor de invatamant superior si cercetare din Regiunea Nord-Est. Cu toate acestea, drumul de la inventie la inovatie nu este usor, putine dintre rezultatele cercetatorilor nostri ajungand sa fie valorificate de catre companiile din regiune sau din afara ei. Acest aspect este semnalat si de recentul „Raport asupra ofertei transfer tehnologic din cadrul institutiilor de invatamant superior si cercetare din Regiunea Nord-Est”, realizat de Dr. Yanis Tolias, expert al Centrului Comun de Ceretare al Comisiei Europene, in cadrul proiectului “Sprijin pentru specializarea inteligenta a regiunilor ramase in urma” (RIS3 Support for Lagging Regions)

Studiul, prezentat mai jos, a fost realizat la inceputul anului 2017 si ofera o radiografie complexa asupra starii cercetarii din universitatile si institutele din Regiunea Nord-Est, precum si a modului in care aceste centre de cunoastere vin in intampinarea prioritatilor de specializare inteligenta regionala. De aceea, rezultatele acestei analize au fost integrate si in Documentul Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta, care fundamenteaza finantarea proiectelor care urmeaza a fi depuse in Regiunea Nord-Est, in cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea Transferului Tehnologic” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Reamintim ca, in luna martie a acestui an, au fost depuse deja de catre entitati din regiune 36 de scrisori de intentie vederea aplicarii in cadrul acestei axe.

Lansat in 2016, proiectul “RIS3 Support for Lagging Regions” este implementat in Regiunea Nord-Est (regiune pilot) de catre Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, in cooperare cu DG Regio, in cadrul Actiunilor Preparatorii ale Parlamentului European pentru cresterea avantajelor competitive si a potetialului de specializare inteligenta regionala in Romania. 

Mentionam ca utilizarea informatiilor din acest raport este permisa doar cu citarea sursei.

Raport asupra ofertei transfer tehnologic din cadrul institutiilor de invatamant superior si cercetare din Regiunea Nord-Est

Rezultatele procesului de colectare si analiza scrisori de intentie pentru Axa 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

11/04/2017

In data de 24.03.2017, s-a incheiat procesul de colectare a propunerilor de scrisori de intentie aferente procesului de programare pentru Axa 1 POR – Promovarea transferului tehnologic la nivelul Regiunii Nord-Est.

Continuare >>>

Consultare privind Documentul Cadru Regional aferent Strategiei pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST

29/03/2017

Pentru programarea resurselor alocate Axei 1, Promovarea Serviciilor de Transfer Tehnologic din Programul Operational Regional 2014-2020, incepand cu anul 2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a recomandat tuturor regiunilor Romaniei sa elaboreze un Document Cadru Regional pentru Specializarea Inteligenta.

Continuare >>>

36 de scrisori de intentie depuse la ADR Nord-Est pentru finantare in cadrul Axei 1 din POR 2014-2020

29/03/2017

Pe data de 28 martie 2017, au avut loc la Iasi reuniunile Consortiului Regional de Inovare Nord-Est (CRI)  si a Comisiei Consultative Academice de suport (CCA). Principalul punct pe ordinea de zi l-au reprezentat discutiile pe baza celor 36 de Scrisori de Intentie inaintate catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in vedrea depunerii de proiecte care urmeaza a fi finantate prin Axa Prioritara 1 „Promovarea Transferului Tehnologic” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Continuare >>>

24 martie 2017 - termenul maxim pentru depunerea expresiilor de interes pentru investitii finantabile prin Axa 1 POR!

17/03/2017

Programul Operational Regional 2014 – 2020, prin Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic aloca Regiunii Nord - Est 36,15 milioane Euro pentru implementarea investitiilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurilor si serviciillor de transfer tehnologic.

Accesarea acestor fonduri este conditionata de depunerea scrisorilor de intentie elaborate  in baza metodologiei standard, prin care potentialii beneficiari prezinta experienta, viziunea, avantajele competitive, mecanismele functionale, activele si abilitatile existente sau care vor fi create, in scopul dezvoltarii activitatilor de transfer tehnologic.

Termenul maxim de completare si transmitere a acestui document la ADR Nord – Est este 24 martie 2017, la adresa de email adrnordest@adrnordest.ro, fax 0233 218072.

Continuare >>>

Sesiune de informare Axa Prioritara 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

03-03-2017

ADR Nord-Est organizeaza la Iasi (Sala Iacob Negruzzi din cadrul Consiliului Judetean Iasi), in data de 10 martie 2017, incepand cu ora 10:30, o sesiune de informare si clarificari dedicata potentialilor beneficiari de finantare in cadrul Axei Prioritare 1 POR - Promovarea transferului tehnologic.

Continuare >>>

Metodologia pentru completarea scrisorii de intentie in vederea accesarii finantarii prin Axa 1 din POR - Promovarea transferului tehnologic

01/03/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est,  in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020, lanseaza metodologia pentru scrisoarea de intentie in vederea identificarii expresiilor de interes din partea potentialilor beneficiari, respectiv entitatile de inovare si transfer tehnologic (EITT), care intentioneaza sa aplice pentru finantare din POR.

Continuare >>>