Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Formare » CRS Nord-Est

Centrul Regional de Studii

Logo CrsAlternativa pentru servicii de excelenta in formarea continua a resurselor umane din Regiunea Nord-Est

Tel/ fax: 0233. 211.510; e-mail: formare.crs@adrnordest.ro; web: www.crsnordest.ro.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est are misiunea de a sprijini dezvoltarea economico-sociala a regiunii cu scopul reducerii dezechilibrelor intra si interregionale pentru cresterea calitatii vietii si atingerii standardelor europene.

In acest context, ADR Nord-Est a infiintat Centrul Regional de Studii (CRS) Nord-Est  care are o dubla calitate:
-    realizarea de activitati  de formare profesionala prin furnizarea de cursuri certificate CNFPA si instruiri specializate in domeniul dezvoltarii regionale. In acest sens,  am stabilit diverse forme de cooperare cu actorii relevanti din domeniul educatiei, mediului de afaceri si al administratiei publice care sunt interesati de dezvoltarea Regiunii Nord-Est.
-    de cercetare si studiu in domeniul dezvoltarii regionale.  In  acest domeniu, centrul este orientat spre identificarea si analiza atuurilor economice ale regiunii si a retelelor economice, prin concentrarea atentiei asupra fortei productive a regiunii, urbanizare, industrializare si internationalizarea comertului regional, protectia mediului si dezvoltarea durabila a regiunii.

Necesitatea infiintarii Centrului Regional de Studii (CRS) Nord-Est a fost impusa si justificata de nevoile existente, ca raspuns la evolutia mediului economic romanesc si din dorinta de a satisface necesitatile de instruire a personalului din cadrul organizatiilor si partenerilor cu care colaboram. De asemenea, s-a remarcat lipsa unei consultante inalt calificate si profesionale in domeniul dezvoltarii mediului de afaceri, managementului si implementarii proiectelor cu finantare europeana, precum si pe stimularea si dezvoltarea parteneriatelor intre entitati sociale, educationale si economice din regiune si din afara ei.

In cei peste 15 ani de existenta, de gestionare si implementare a proiectelor europene, ADR Nord-Est, in calitate de Autoritate Contractanta pentru programele PHARE CES si Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional si Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, a format o echipa de specialisti cu o temeinica experienta practica si baza teoretica in diferite domenii specifice si complementare proiectelor. Aceste experiente integreaza cunostintele, deprinderile si aptitudinile specifice unor ocupatii deosebit de importante pentru piata muncii precum cele de: Manager Proiect, Manager Resurse Umane, Expert Achizitii Publice, Management Strategic si Leadership, Management Financiar, Evaluator Proiecte, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene, dar si in alte specializari (de ex. Coaching executiv, Marketing teritorial, Analiza cost-beneficiu, Audit financiar, Strategii Inovative, etc.). Astfel, s-a conturat ideea de a transfera si transmite acest bagaj de cunostinte publicului specializat, care are nevoie de informatie actualizata si specifica, prin CRS Nord-Est, in cadrul unor programe de formare profesionala a adultilor.

 

Programele de training sunt modelate astfel incat sa se adapteze nevoilor organizatiilor, atat prin continut si metode de invatare, cat si prin adaptarea gradului de dificultate al conceptelor la nivelul de pregatire al participantilor, procesul de invatare bazandu-se pe parteneriat.

Centrul furnizeaza programe de formare profesionala, pentru urmatoarele ocupatii:
-    Manager Proiect – Cod COR 242101 ( 36 ore teorie, 72 ore practica)
-    Manager Resurse Umane – Cod COR 121207 ( 36 ore teorie, 72 ore practica)
-    Expert Achizitii Publice – Cod COR  214946 (23 ore teorie, 54 ore practica)
-    Evaluator Proiecte – Cod COR 241263
-    Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene - Cod COR 242213

! Cursurile mentionate mai sus reprezinta programe de perfectionare pentru ocupatii din Catalogul Ocupatiilor din Romania, sunt autorizate ANC si se finalizeaza cu certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

De aseamenea, Centrul Regional de Studii mai organizeaza urmatoarele training-uri de specializare:
-    Management Strategic si Leadership – Cod MSL 201201( 36 ore teorie, 72 ore practica)
-    Management Financiar – Cod MF 201202 (36 ore teorie, 72 ore practica)
-    Pachetul de cursuri Management Executiv  – Cod ME 201203

Pentru mai multe detalii vizitati si pagina web dedicata CRS Nord-Est.