Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Regiunea Nord-Est » Legislatie

Legislatie

Legi

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (actualizata pana la data de 12 mai 2007)
LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind dezvoltarea regionala in Romania (actualizata pana la data de 27 noiembrie 2004*)
LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizata pana la data de 18 mai 2008*)
LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizata*) privind finantele publice (actualizata pana la data de 8 ianuarie 2007*)
LEGE nr. 528 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizata*) privind Codul fiscal (aplicabila incepand cu data de 1 iulie 2008*)

Ordonante

OUG 66/2011  “actualizata“ -  privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizata*) privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii**) (actualizata pana la data de 15 noiembrie 2007*)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizata*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (actualizata pana la data de 4 octombrie 2007*)
ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (**republicata**)(*actualizata*)privind controlul intern si controlul financiar preventiv (actualizata pana la data de 20 decembrie 2007*)
ORDONANTA nr. 29 din 31 ianuarie 2007(*actualizata*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
ORDONANTA nr. 79 din 28 august 2003 (*actualizata*) privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Hotarari

HOTARARE 457 / 2008  privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structural
HOTARARE 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
HOTARARE 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare
HOTARARE nr. 1256 din 5 august 2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala
HOTARARE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
HOTARARE nr. 759 din 11 iulie 2007 (*actualizata*) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
HOTARARE nr. 921 / 2011 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
HOTARARE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizata*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 - privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
HOTARARE nr. 1.306 din 24 octombrie 2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Ordine

ORDIN nr. 3512/2008 Privind documentele financiar-contabile
ORDIN nr. 522 din 16 aprilie 2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Regulamente

Regulament de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est