Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Formare » Prezentare cursuri

Prezentare cursuri CRS Nord-Est

Program Formare Profesionala MANAGER PROIECT Cod COR 242101

In societatea contemporana, organizatiile au nevoie sa dezvolte competentele managerilor de proiecte astfel incat acestia sa finalizeze proiectele la timp si in bugetul planificat. In plus, organizatiile trebuie sa transforme abilitatea de gestionare a proiectelor intr-un avantaj competitiv.

Ocupatia Manager Proiect vizeaza toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza si implementa proiecte la nivel operational.

Programul de formare profesionala Manager Proiect este util persoanelor din  toate sectoarele social-economice, in care activitatile se concep si se deruleaza pe baza unor proiecte de diferite marimi si complexitati, indiferent de sursa de finantare, beneficiar, sau organizatia care implementeaza proiectul (proiecte cu finantare din Fonduri Structurale, proiecte de dezvoltare organizationala sau locala, finantate din fonduri proprii, guvernamentale, comunitare/ internationale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare s.a.).

Citeste mai mult

Program Formare Profesionala EXPERT ACHIZITII PUBLICE Cod COR 214946

Ocupatia de "Expert achizitii publice" este o noua ocupatie, necesara in vederea aplicarii corecte si consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica si/sau a acordurilor cadru de catre autoritatile contractante.Programul de formare profesionala  se adreseaza atat persoanelor juridice, cat si fizice, functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor, ori desemnate sa reprezinte entitatea publica in procesul de achizitii, specialistilor din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor.

Citeste mai mult

Program Formare Profesionala MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Cod COR 121207

In cadrul unei organizatii, sectiunea de management a resurselor umane gestioneaza partea umana a acesteia, precum si relatiile dintre angajati si angajator. Scopul derularii functiei de manager resurse umane este acela de a asigura utilizarea resurselor umane, astfel incat organizatia sa obtina cel mai mare beneficiu posibil de pe urma folosirii capacitatilor angajatilor sai, iar acestia sa obtina maximum de recompense, atat materiale cat si psihologice in urma muncii depuse.

Acest program de instruire este realizat in conformitate cu prevederile standardului ocupational „Manager Resurse Umane” si este avizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (CNFPA), prin decizia nr. 344 din 21.10.2010.

Citeste mai mult

Program Formare Profesionala EVALUATOR PROIECTE Cod COR 241263

Ocupatia de Evaluator proiecte este relativ recent introdusa in Catalogul Standardelor Ocupationale din Romania fiind necesara in contextul derularii programelor finantate din fonduri structurale in perioadele urmatoare de programare.
Programul se adreseaza persoanelor care sunt implicate in aceasta activitate si doresc recunosterea si validarea competentelor dobandite, dar si celor care doresc sa se implice in evaluarea de proiecte, manageri de proiect, consultanti care scriu, implementeaza si/sau monitorizeaza proiecte, tuturor celor interesati de insusirea cunostintelor de baza cu privire la evaluarea de proiecte cu finantare nerambursabila.
La sfarsitul programului, participantii vor dobandi urmatoarele competente specifice:

  • Pregatirea personala pentru evaluare
  • Organizarea procesului de evaluare
  • Evaluarea propunerii de proiect
  • Validarea evaluarii
  • Acordarea de asistenta tehnica pentru selectia de proiecte

Programul se adreseaza persoanelor care sunt implicate in aceasta activitate si doresc recunosterea si validarea competentelor dobandite, dar si celor care doresc sa se implice in evaluarea de proiecte, manageri de proiect, consultanti care scriu, implementeaza si/sau monitorizeaza proiecte, functionari publici din administratia publica centrala si locala, specialisti din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de evaluare a proiectelor, tuturor celor interesati de insusirea cunostintelor de baza cu privire la evaluarea de proiecte cu finantare nerambursabila.

Program Formare Profesionala EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE Cod COR 242213

Prin derularea acestui program de formare profesionala ne propunem sa asiguram participantilor informatiile, abilitatile si competentele necesare pentru cunoasterea cadrului alocarii si functionarii Fondurilor Europene,  evaluarea Ghidului Solicitantului si a criteriilor de eligibilitate, scrierea cererii de finantare, identificarea regulilor de implementare, monitorizare si control specifice.
Acest curs se adreseaza  reprezentantilor autoritatilor publice locale si centrale, IMM-urilor,  coordonatorilor de proiecte, dar si membrilor echipelor de proiect, precum si tuturor celor ce doresc sa dezvolte proiecte prin accesarea de fonduri europene sau care doresc sa faca parte din echipele de scriere si implementare a proiectelor finantate din fonduri structurale.

La sfarsitul programului, participantii vor dobandi urmatoarele competente specifice:

  • Pregatirea elaborarii proiectului
  • Documentarea in vederea realizarii proiectului
  • Stabilirea parteneriatelor
  • Elaborarea proiectului