Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Pentru informatii noi despre strategia S3 a regiunii Nord-Est vizitati si pagina dedicata noului proiect RIS3 implementat in colaborare cu JRC: Crestere economica si guvernare in Regiunea Nord-Est, cu sprijinul Comisiei Europene


Informatii generale

Titlul proiectului
Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est - Instrument de orientare si coordonare a programelor de finantare dedicate dezvoltarii economice regionale

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Identificarea si promovarea directiilor de exploatare a avantajelor competitive ale regiunii prin elaborarea Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est pentru perioada de programare 2014-2020;
  • Dezvoltarea unui mecanism regional de corelare a domeniilor de interventie propuse pentru dezvoltarea economica pentru perioada de programare 2014-2020, incluse in Planul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est, Planul National pentru Cercetare si Inovare si respectiv Strategia Nationala pentru Specializare Inteligenta a Romaniei.

Scopul proiectului
Competitivitatea regionala a devenit in ultimele 2-3 decenii unul din conceptele-cheie utilizate in planificarea economica regionala, fiind un fenomen complex care se refera la capacitatea unei regiuni, prin comparatie cu altele, de a forma si a asigura un mediu economic si social care sa sustina crearea accelerata de valoare adaugata.

In acest sens, specializarea inteligenta abordeaza problema dificila a prioritizarii si luarii deciziilor de alocare a resurselor oferind posibilitatea de a demonstra care sunt cele mai promitatoare domenii pentru dezvoltare regionala viitoare deoarece acest proces poate reflecta ceea ce are mai bun o regiune in ceea ce priveste cercetarea-dezvoltarea si inovarea.

Proiectul a elaborat o Strategie de Specializare Inteligenta pentru Regiunea Nord-Est, instrument necesar pentru realizarea unor investitii eficiente (raport rezultate/cost) si eficace (raport impact/obiectiv) in materie de cercetare si inovare. In urma elaborarii Strategiei de Specializare Inteligenta pentru Regiunea Nord-Est, s-au stabilit urmatoarele:

  • Domeniile prioritare in care se va investi in urmatoarea perioada de programare 2014-2020;
  • Cadrul necesar pentru dezvoltarea unui sistem performant, de productie, cercetare si inovare la nivel regional.

Durata proiectului
6 luni, incepand din mai 2013

Buget
Buget total proiect: 84.125 lei

Finantator
Programul Operational Asistenta Tehnica
Axa Prioritara 1 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1 - Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale.

 

Strategia de Specializare Inteligenta

Strategia de Specializare inteligenta Nord-Est 2014-2020 a fost finalizata in anul 2013 si aprobata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (CDR Nord-Est) in decembrie 2014. Strategia este corelata cu Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 (PDR Nord-Est), care poate fi consultat aici.

Versiune finala Strategia de Specializare inteligenta Nord-Est 2014-2020:

1. Raport analiza avantaje competitive si potential inovare RNE

2. Analiza SWOT

3. Bune practici S3 in UE

4. Studii de caz sectoriale

5. Metodologia de elaborare a S3

6. Strategia S3 - Viziune, misiune,  prioritati, masuri, portofoliu proiecte

7. Implementare, plan de actiune regional S3

8. Metodologie monitorizare si evaluare S3

Anexa 1 - Plansa aglomerari industriale in RNE

Anexa 2 - Plansa pondere sectoare industriale in RNE

 

Peer review, Novisad, 10-11 aprilie 2014

In perioada 10-11 aprilie 2014, strategia de specializare inteligenta a Regiunii Nord-Est a fost evaluata, alaturi alte 2  strategii regionale de inovare Vojvodina (Serbia) si  Weser-Ems (Germania) in cadrul primului atelier de lucru (peer review) organizat intr-o tara nemembra a Uniunii Europene (Novi Sad - Serbia), dedicat evaluarii strategiilor de specializare inteligenta.

Obiectivele acestui atelier de lucru au fost:

  • De a permite regiunilor din state membre UE/state candidate de a-si intalni omologii, reprezentantii Comisiei Europene, experti din mediul academic si alte persoane pentru a discuta aspecte comune privind specializarea inteligenta.
  • De a permite regiunilor si tarilor participante de a analiza munca fiecaruia referitoare la strategiile S3.
  • De a intelege mai bine cum trebuie inglobata cooperarea transnationala in cadrul strategiilor S3.
  • De a adapta metoda de analiza Peer review in contextul specific al tarilor si regiunilor dunarene.

Rezultatele acestui atelier de lucru au fost sintetizate intr-un raport de feed-back intocmit de catre expertii JRC Sevilla.

Agenda atelier de lucru

Prezentare ADR Nord-Est

Raport feed-back

 

Documente utile

Sinteza Raport de Analiza Regiunea Nord-Est privind avantajele competitive si potentialul pentru inovare - partea I

Sinteza Raport de Analiza Regiunea Nord-Est privind avantajele competitive si potentialul pentru inovare - partea II

Anunt de presa lansare proiect

 

Stire - Consultare publica privind elaborarea Strategiei de specializare inteligenta a Regiunii Nord-Est

16/09/2013

Strategia de specializare inteligenta a Regiunii Nord-Est este elaborata in continuarea Strategiei Regionale de Inovare 2007-2013 si reprezinta o parte componenta a proiectului “Strategia de specializare inteligenta a Regiunii Nord-Est - instrument de orientare si coordonare a programelor de finantare dedicate dezvoltarii economice regionale”,  implementat in prezent de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est prin finantare europeana in cadrul Programul Operational Asistenta Tehnica.

Procesul de elaborare al acestui document de planificare strategica, urmareste stabilirea unei viziuni privind dezvoltarea inovativa specializata pentru urmatoarea perioada de programare 2014-2020, stabilirea prioritatilor strategice si utilizarea politicilor inteligente pentru maximizarea potentialului de dezvoltare economica bazata pe cunoastere al Regiunii Nord-Est si elaborarea unei metodologii de monitorizare si evaluare a Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est.

 Continuare stire >>>