Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Context

Incepand cu perioada de programare 2021-2027, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va indeplini functia de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional.

Noua responsabilitate a ADR Nord-Est este statuata prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

Procesul de elaborare a Programului Operational Regional Nord-Est 2021-2027 se desfasoara in stransa colaborare cu partenerii locali, avand drept premise necesitatile reale ale regiunii.

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acopera domeniile: specializare inteligenta si inovare, IMM-uri, digitalizare, eficienta energetica, dezvoltare urbana, mobilitate si conectivitate, protectia naturii si a biodiversitatii,  infrastructura educationala, turism si cultura/patrimoniu cultural.

Elaborarea Programului Operational Regional 2021-2027 – Nord-Est presupune corelarea acestuia, atat cu documentele de planificare existente la nivel regional, cat si cu regulamentele existente la nivel european, interventiile propuse urmand sa fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politica (OP) ale Comisiei Europene:

  • O Europa mai inteligenta (o transformare economica inovatoare si inteligenta)
  • O Europa mai verde, fara emisii de carbon  
  • O Europa mai conectata (mobilitate si conectivitate TIC regionala)
  • O Europa mai sociala (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale)
  • O Europa mai aproape de cetateni (dezvoltarea sustenabila si integrata a zonelor urbane, rurale si de coasta prin initiative locale)


Viziunea noastra de viitor, transpusa in documente

Programul Operational Regional Nord-Est 2021-2027-versiunea 29.09.2020
Sinteza Programul Operational Regional Nord-Est 2021-2027 (*)
Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune revizuita – septembrie 2020]

* Aceasta sinteza este realizata in baza documentului transmis Comisiei Europene in data de 29.09.2020. Procesul de negociere cu Comisia Europeana continua, astfel incat este posibil sa mai survina modificari. Toate noutatile vot fi integrate, la momentul oportun, si va vor fi comunicate.

Cum ne pregatim pentru 2021-2027?

Ordonanta de Urgenta nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si a unui sprijin financiar, pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027
> Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din POAT 2014-2020, in cadrul apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura (5 domenii)
> Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din POAT 2014-2020, in cadrul apelului destinat pregatirii proiectelor de specializare inteligenta

Referinte utile

ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

Detalii despre arhitectura celorlalte programe operationale 2021-2027, puteti consulta aici: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/