Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Inovare » RIS3 Nord-Est

RIS3 Nord-Est


 

Documente relevante:

Strategia de Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est [versiune septembrie 2020]
Anexa 1 RIS3 Nord-Est - Componenta CRI Nord-Est si CCA Nord-Est
Anexa 2 RIS3 Nord-Est - Repere metodologice RIS3 Nord-Est
Anexa 3 RIS3 Nord-Est - Domenii de competenta
Anexa 4 RIS3 Nord-Est - Rezultate Connect Nord-Est
Anexa 5 RIS3 Nord-Est - Sistem de indicatori de monitorizare si evaluare

Alte documente

Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune - decembrie 2017]

ANEXE - Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune - decembrie 2017]

Raport de activitate RIS3 Nord-Est 2018
Raport de activitate RIS3 Nord-Est 2019
Raport de activitate RIS3 Nord-Est 2020

NOUTATI

Consortiul Regional de Inovare a avizat Strategia de Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est

07/10/2020

In urma finalizarii procedurii de consultare si obtinerii numarului necesar de voturi pozitive, Consortiul Regional de Inovare a avizat favorabil Strategia de Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est.

Versiunea avizata a Strategiei de Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est:

Strategia de Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est
Anexa 1 RIS3 Nord-Est - Componenta CRI Nord-Est si CCA Nord-Est
Anexa 2 RIS3 Nord-Est - Repere metodologice RIS3 Nord-Est
Anexa 3 RIS3 Nord-Est - Domenii de competenta
Anexa 4 RIS3 Nord-Est - Rezultate Connect Nord-Est
Anexa 5 RIS3 Nord-Est - Sistem de indicatori de monitorizare si evaluare

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est publica in consultare documentul privind Strategia Regionala pentru Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST, editia august 2020

11/09/2020

Invităm antreprenori, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai administrației publice locale și societății civile, care au participat în procesul de actualizare a strategiei de specializare inteligentă (ateliere de descoperire antreprenorială, interviuri de lanț valoric), fac parte din structurile de guvernare RIS3, au avut sau intenționează să depună proiecte pentru portofoliul RIS3, etc., să transmită în scris observațiile/ propunerile privind îmbunătățirea documentului până la data de 18 septembrie 2020, la adresa de e-mail: info@adrnordest.ro.

Specializarea Inteligenta in Regiunea Nord-Est - oportunitati si provocari

04/12/2019

In data de 12 decembrie 2019, Iasiul va fi locul de intalnire pentru actorii relevanti din Regiunea Nord - Est care vor raspunde invitatiei ADR Nord - Est la dezbaterea privind oportunitatile si provocarile intampinate pe parcursul validarii si operationalizarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) si care vor avea o contributie semnificativa in stabilirea pasilor de urmat in vederea optimizarii cadrului regional de programare si implementare a Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Regio - Programului Operational Regional, atat pentru perioada 2014 - 2020, cat si pentru 2021 - 2027.Reprezentantii Bancii Mondiale vor prezenta planul de actiune si rezultatele partiale ale programului de asistenta tehnica pe care il deruleaza in regiune, in sprijinul transferului tehnologic, si vor avea o interventie pe tema proprietatii intelectuale in contextul valorificarii rezultatelor cercetarii. Cu acest prilej, vom cunoaste si doua dintre echipele universitare care beneficiaza de asistenta prin aceasta initiativa si care vor impartasi cateva aspecte referitoare la experienta dobandita.

Atelierul de lucru interactiv desfasurat in cea de-a doua parte a reuniunii va lansa tuturor participantilor provocarea de a descoperi impreuna modul in care putem imbunatati procesul de descoperire antreprenoriala, in vederea actualizarii permanente a niselor prioritare de interventie si a generarii de proiecte inovative in regiune. Cu acest prilej, vom repune in discutie, pe noi coordonate, rolul structurilor de guvernare RIS3 (CRI si CCA) in elaborarea si implementarea RIS3 Nord-Est.  

Evenimentul va avea loc la Hotel International, Sala Colocvium, incepand cu ora 10.00, conform programului atasat. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la bgris3@adrnordest.ro.

Agenda conferinta

Raport de activitate gestionare RIS3 (Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta) NORD-EST pentru anul 2018

29/08/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa, evidentiaza prin Raportul de Activitate RIS3 aferent anului 2018 principalele realizari in promovarea si operationalizarea Strategiei pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 Nord-Est.

Raportul contine informatii despre activitatea Birourilor Gestionare RIS3, Cooperare Externa si a Biroului de Reprezentare ADR Nord-Est de la Bruxelles, cu referire directa la guvernanta RIS3, actualizarea portofoliului de proiecte RIS3, implementarea strategiei, internationalizare, promovare RIS3 si proiecte internationale, participari la workshopuri si conferite de nivel inalt in calitate de speaker, trainer, sau invitat. Desi nu toate actiunile intreprinse de echipa RIS3 Nord-Est sunt explicit detaliate in raport, continutul acestuia este suficient de cuprinzator, astfel incat sa va formati o imagine privind stadiul Implementarii RIS3 in Regiunea Nord-Est. Multumim tuturor actorilor care contribuie la transformarea regiunii noastre prin specializare inteligenta. Contam pe sprijinul dumneavoastra si in viitor.

Raport de activitate RIS3 2018 

Proiecte primite in cadrul Apelului regional de proiecte RIS3 si posibilele surse de finantare identificate in cadrul Laboratorului regional de dezvoltare de proiecte

27/07/2018

In cadrul procesului continuu de identificare si colectare de idei de proiecte ce pot conduce la operationalizarea Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est (RIS3 Nord-Est), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat, in perioada martie-aprilie 2018, un nou Apel deschis pentru identificare de proiecte de specializare inteligenta in Regiunea Nord-Est. 

Astfel, pana la data de 23 aprilie 2018, au fost colectate 39 propuneri de proiecte (buget total estimat 88,6 milioane EUR) care au fost analizate si evaluate de catre experti ai ADR Nord-Est, tinand cont de urmatoarele criterii minimale: completitudinea fisei, calitatea si coerenta informatiilor, incadrarea in domeniile & prioritatile RIS3, relevanta proiectului pentru implementarea RIS3 (caracterul inovativ al proiectului), sesizarea unor suprapuneri sau necesitati de corelare intre propuneri de proiecte similare.

ADR Nord-Est a scanat sursele de finantare disponibile (identificare programe de finantare, prioritati, masuri, alocari financiare indicative) si a evaluat posibilitatea incadrarii proiectelor in sursele de finantare existente. De asemena, pe data de 21 iunie 2018 a avut loc, la Iasi o noua editie a Atelierului de lucru pentru dezvoltarea ideilor de proiecte corelate cu RIS3 Nord-Est, la care au participat promotorii noilor proiecte si reprezetanti ai principalelor organisme finantatoare din regiune.

Lista proiectelor primite in cadrul Apelului regional RIS3 (ed. 2018) si a potentialelor surse de fianantare identificate poate fi consultata in acest tabel.

Urmare a avizului favorabil primit din parte Consortiului Regional de Inovare (din data de 19 iulie 2018), va fi propusa spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, includerea celor 39 noi proiecte in portofoliul regional RIS3, alaturi de cele 129 proiecte colectate in cadrul Apelului regional RIS3 din anul 2017.

Prelungire termen de depunere fise proiect in cadrul Apelului deschis pentru identificare de proiecte de specializare inteligenta in Regiunea Nord-Est

03/04/2018

Termenul de depunere a fiselor extinse de proiect in cadrul Apelului deschis pentru identificare de proiecte de specializare inteligenta in Regiunea Nord-Est se prelungeste pana la data de 23 aprilie 2018.

Cu sprijinul reprezentantilor mediului de afaceri, universitatilor, centrelor de cercetare, organizatiilor non-guvernamentale si administratiei publice locale, in anul 2017, ADR Nord-Est a derulat un proces de descoperire antreprenoriala in Regiunea Nord-Es t. Acest dialog structurat, a oferit participantilor posibilitatea sa evalueze provocarile care impiedica dezvoltarea economica inovativa si sa identifice oportunitatile ce pot contribui la valorificarea competentelor si avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economica. Astfel, au fost identificate posibile solutii pentru specializarea Regiunii Nord-Est in urmatoarele domenii:

  • Agro-alimentar
  • Textile si noi materiale avansate
  • Biotehnologii
  • Mediu si Energie
  • Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (IT&C)
  • Turism pentru stil de viata sanatos

Strategia de Specializare a Regiunii Nord-Est are in vedere implementarea unor proiecte (de investitii, dezvoltare de competente, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere), de care sa beneficieze in principal agentii economici si ale caror beneficii se se reflecte in imbunatatirea calitatii vietii in comunitatile regiunii. Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est este corelata cu Strategia Nationala de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a Romaniei, parte componenta a Planului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.

Puteti transmite la adresa info@adnordest.ro un proiect de specializare inteligenta, corelat cu domeniile si solutiile de specializare identificate, completand „Fisa de proiect extinsa” pana la data de 23 aprilie 2018.

Informatii privind: Cine poate transmite o fisa de proiect pentru acest apel? Ce propuneri de proiect pot fi transmise ? Ce tip de proiecte sunt asteptate ? Care sunt domeniile vizate de acest apel? Criteriile de analiza a fiselor si Calendarul estimativ pot fi obtinute consultand documentele anexate.

Toate fisele de proiect depuse pana la data de 23 aprilie 2018 vor fi analizate de ADR Nord-Est impreuna cu reprezentanti din Comisia Consultativa Academica (comisie suport alcatuita din reprezentanti ai universitatilor si ai institutelor de cercetare din regiune), avizate de Consortiul Regional de Inovare si incluse in portofoliul Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta. Aceste proiecte vor beneficia de sprijin pentru identificarea celor mai bune solutii de finantare si parteneriat, precum si help-desk pentru pregatirea si depunerea aplicatiilor.

Anexa 3_Fisa de proiect extinsa.docx
Apel proiecte strategice.pdf [actualizat 03 aprilie 2018]
Anexa 1_ Matrice prioritati RIS3 Nord-Est.pdf
Anexa 2_Provocari si solutii RIS3 - EDP.pdf 

Ministrul Victor Negrescu a discutat la Piatra Neamt despre specializarea inteligenta in regiunea Nord-Est

13/12/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sprijinul Bancii Mondiale, a organizat, in perioada 7-8 decembrie 2017, la Rubik Hub, Piatra Neamt, un amplu eveniment care a marcat momentul de tranzitie de la etapa de pregatire a procesului de specializare inteligenta, la definitivarea cadrului necesar implementarii strategiilor de specializare inteligenta la nivelul regiunilor din Romania. Peste 120 de participanti, reprezentanti ai Comisiei Europene, Bancii Mondiale, agentiilor pentru dezvoltare regionala, administratiilor publice locale, mediului academic si de afaceri din Regiune, dar si  numerosi experti internationali, au contribuit la succesul acestui eveniment, conturand premisele proiectului.
 
Prezent la eveniment, Dl Victor Negrescu, Ministru delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Initiatorul Actiunilor preparatorii pentru regiuni ramase in urma in Parlamentul European, cel caruia i se datoreaza includerea Regiunii Nord-Est in acest proiect pilot, a declarat:


„Romania a aderat la Uniunea Europeana cu un mare deficit in domeniul cercetarii si inovarii, care nu a fost recuperat inca in timpul celor 10 ani de apartenenta la comunitate. Astazi in mod cert setorul TIC este o poveste de succes, dar potentialul Romaniei in acest domeniu nu este  suficient exploatat. Trebuie sa sprijinim sistemul de educatie, deoarece scoala este singura care poate contribui in mod decisiv la dezvoltarea competentelor digitale si antreprenoriale ale tinerei generatii. Cred in crearea unui ecosistem care creeaza legaturi intre cercetare, piata muncii si economie, de aceea incurajez specializarea inteligenta a regiunilor. In calitate de coordonator al actiunilor pentru Presedintia Romaniei la Consiliul Europei, voi initia o serie de actiuni in anul 2018, care au drept scop apropierea comunitatilor judetene de agenda europeana, context in care vom putea promova noi actiuni in aceasta directie."

Pachet prezentari eveniment RIS3 7-8 decembrie 2017

Galerie foto eveniment RIS3 - click pe imagine

Aprobarea Strategiei pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta (RIS3) NORD-EST - editia 2

13/12/2017

In data de 7 decembrie 2017, prin hotararea Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a fost aprobata Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta (RIS3) Nord-Est, editia a 2-a, ca parte componenta a Planului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.

Continuare >>>

Specializarea inteligenta in regiunile de dezvoltare din Romania de la initiative pilot, la maturizarea procesului

05/12/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est, cu sprijinul Bancii Mondiale, va organiza, in perioada 7–8 decembrie 2017, la Rubik Hub, Piatra Neamt (Aleea Tineretului, nr.1) un amplu eveniment care isi propune sa marcheze momentul de tranzitie de la etapa de pregatire a procesului de specializare inteligenta, la definitivarea cadrului necesar implementarii strategiilor de specializare inteligenta la nivelul regiunilor din Romania.

Continuare >>>

Consultare privind Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST

16/11/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est publica in consultare documentul privind Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST.

Rugam reprezentantii regionali (antreprenori, reprezentanti ai mediului academic si de cercetare, administratiei publice locale si societatii civile) care au participat in procesul de actualizare a strategiei de specializare inteligenta (ateliere de descoperire antreprenoriala, interviuri de lant valoric, ateriere de dezvoltare proiecte, fac parte din structurile de guvernare RIS3, au proiecte propuse in portofoliu RIS3, etc) sa transmita observatiile/ propunerile privind imbunatatirea documentului pana la data de 25.11.2017, la adresa de e-mail: gmacoveiu@adrnordest.ro.

Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [document in consultare]
Anexe RIS3 NORD-EST [document in consultare]

Connect Nord-Est - Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in agrofood, textile si noi materiale, energie-mediu si biotehnologii

10/10/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza in aceasta toamna Connect Nord-Est, un nou eveniment regional de descoperire antreprenoriala dedicat dezvoltarii sectoarelor economice agrofood, textile si noi materiale, energie-mediu, biotehnologii si domeniul cross-sectorial IT&C. Evenimentul de tip atelier focus grup va avea loc pe 27 octombrie 2017, la Iasi.

Continuare >>>

Portofoliul de proiecte regional pentru operationalizarea RIS3 Nord-Est

12/09/2017

In perioada iunie-august 2017, ADR Nord-Est a efectuat impreuna cu reprezentantii autoritatilor de management, o analiza a programelor operationale din Romania disponibile in perioada de programare 2014-2020, pentru identificarea surselor de finantare necesare operationalizarii proiectelor propuse in portofoliul RIS3 Nord-Est.

Centralizator portofoliu proiecte RIS3 (cu surse de finantare)

Continuare >>>

Portofoliu de proiecte regional pentru operationalizarea RIS3 Nord-Est

23/05/2017

In perioada martie-aprilie 2017, ADR Nord-Est a organizat, in calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, un proces de identificare si colectare de idei de proiecte ce pot conduce la operationalizarea Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est (RIS3 Nord-Est).

Centralizator portofoliu proiecte RIS3 22.05.2017
Fisa de proiect

Continuare >>>

Apel deschis pentru identificare proiecte de specializare inteligenta in Regiunea Nord-Est

12/04/2017

Cu sprijinul a peste 300 participanti, reprezentanti ai mediului de afaceri, universitati, centre de cercetare, organizatii non-guvernamentale si administratii publice locale, in anul 2016, ADR Nord-Est a derulat un proces de descoperire antreprenoriala in Regiunea Nord-Est.

Strategia de Specializare a Regiunii Nord-Est are in vedere implementarea unor proiecte (de investitii, dezvoltare de competente, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere), de care sa beneficieze in principal agentii economici si ale caror beneficii se se reflecte in imbunatatirea calitatii vietii in comunitatile regiunii. Un rezumat al acestui document actualizat gasiti atasat.

Puteti inainta un proiect de specializare inteligenta, corelat cu domeniile si solutiile de specializare identificate, completand fisa de proiect-model, pe care o gasiti la adresa:

Toate proiectele depuse pana la data de 20.04.2017 vor fi analizate de ADR Nord-Est, avizate de Consortiul Regional de Inovare si incluse in portofoliul Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta. Aceste proiecte vor beneficia de sprijin pentru identificarea celor mai bune solutii de finantare si parteneriat, precum si help-desk pentru pregatirea si depunerea aplicatiilor.

Continuare >>>

Focus grup de descoperire antreprenoriala in domeniul confectii-textile

30/03/2017

In cadrul procesului de operationalizare a Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza, in data de 3 aprilie 2017, la Iasi (Hotel Unirea, Centrul de Conferinte Cuza), al 2-lea Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in Regiunea Nord-Est, dedicat sectorului confectii-textile.

Continuare >>>

Sesiune de instruire privind valorificarea inteligenta a avantajelor competitive regionale

08-12-2016

Invitam organizatiile de cercetare si universitatile, mediul de afaceri, autoritatile publice si societatea civila la o sesiune de instruire interactiva in data de 15 decembrie, la Iasi, la evenimentul: Cum valorificam inteligent avantajele competitive ale Regiunii Nord-Est? Conferinta va avea loc la Hotel Unirea, incepand cu ora 11:00.

ADR Nord-Est, premiata pentru Programul de Cooperare Bilaterala stabilit cu Alianta Provinciilor din Olanda de Nord

29-11-2016

In perioada 22-23 Noiembrie 2016, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a participat la editia de toamna a conferintei Agorada+, organizata de Asociatia Europeana a Agentiilor de Dezvoltare Regionala (EURADA) in parteneriat cu regiunea Emilia Romagna din Italia.

Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in domeniul confectii-textile, 28.10.2016

Raport Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in domeniul Confectii-Textile

Mai multe detalii >

Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in domeniul agriculturii si industriei alimentare, 26.10.2016

Raport Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in domeniul agriculturii si industriei alimentare

Mai multe detalii >

Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in domeniul IT&C, 21.10.2016

Raport Focus Grup Descoperire Antreprenoriala in IT&C

Mai multe detalii >

Cresterea inteligenta inseamna cresterea rapida - Consolidarea capacitatii de specializare inteligenta a regiunilor din Romania

04/10/2016

In data de 30.09.2016, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, impreuna cu o delegatie din partea Comisiei Europene au organizat la Iasi evenimentul intitulat “Cresterea inteligenta inseamna cresterea rapida – Consolidarea capacitatii de specializare inteligenta a regiunilor din Romania’’.

Evenimentul s-a derulat in contextul procesului de actualizare si revizuire a strategiei de specializare inteligenta a Regiunii Nord-Est, document esential pentru absorbtia fondurilor europene alocate prin FEDR Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii si a fost sustinut de Centrul Comun de Cercetare si Comisia Europeana, prin Proiectul RIS3 in regiuni ramase mai putin dezvoltate. 

Structura evenimentului a inclus o sesiune in plen si 2 sesiuni de lucru simultane, in cadrul carora, cei peste 80 participantii au contribuit, in mod activ, la identificarea provocarilor si solutiilor care vizeaza sistemele de guvernare si monitorizare ale strategiilor de specializare inteligenta si au audiat  exemple de buna practica implementate de regiuni europene din Olanda, Spania, Grecia, Finlanda, Franta si Lituania.


(click pe fotografie pentru galerie foto)

 „Pentru a avea succes in demersul nostru de dezvoltare, trebuie sa cunoastem care sunt avantajele noastre competitive, care sunt armele noastre. Pe langa efortul de a elabora o strategie de specializare inteligenta ancorata profund in economia regiunii, lucram la un program de cooperare bazat pe principiile specializarii inteligente, in care promotori suntem ADR Nord-Est si Alianta Provinciilor din Olanda de Nord, in care am implicat deja peste 700 actori intr-un proces de descoperire antreprenoriala in domenii de maxima importanta: sectorul agroalimentar, al noilor materiale, apa, energie si deseuri. La noi in agentie, avem un motto: „Daca nu gandesti la viitor nu poti sa il ai!” Sa ne gandim la viitorul nostru comun intr-o Europa prospera” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est si promotor al evenimentului.

Prezentari eveniment - pachet complet


Raport atelier de lucru 06.06.2016 "Smart bio+tehnologii Nord-Est"

Documente eveniment 06.06.2016 "Smart bio+tehnologii Nord-Est"

Prezentari eveniment 06.06.2016 - pachet complet

Prezentari Plen:
Vasile Asandei - Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est 2014-2020
Mark Boden - RIS3 support in Lagging Regions
Iulia Serban - Smart specialisation & Less Developed Regions initiative in Romania
Pieter de Jong - Entrepreneurial Discovery Process:Water technology cross-overs
Nerea Anacabe - Agricultural biotechnology as an opportunity to tackle food security, sustainable agriculture and the bio-economy
Alexandru Costescu - Personalised Medicine in Horizon 2020 Opportunities for biotechnology companies
Giulia Ggregori - Industrial Biotechnology as a tool to achieve reliable, clean and efficient energy
Elisabetta Marinelli - Introduction to the participatory exercise

WG1 - Biotehnologii medicale si farmaceutice
Prezentare Antibiotice Corporate 60 de ani
Bogdan Tamba - The future in drug development

WG3 - Biotehnologii de mediu
Gheorghe Gutt- Valorificarea superioara a deseurilor de lemn masiv

WG4 - Biotehnologii de mediu
Carmen Teodosiu - ENVIRONMENTAL RESEARCH AND COLLABORATIONS


Focus Grup de Descoperire Antreprenoriala in domeniul Smart bio+tehnologii Nord-Est, 06.06.2016

Raport Focus Grup "Smart bio+tehnologii Nord-Est"


Portofoliul de proiecte pentru promovarea transferului tehnologic se decide la Iasi

02/06/2016

In Regiunea Nord-Est, biotehnologiile sunt un sector cu un real potential de specializare inteligenta. Acest potential este recunoscut la nivel european astfel incat, la initiativa Parlamentului European, Comisia Europeana implementeaza o actiune preparatorie care urmareste operationalizarea Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est.

Reprezentanti ai Comisiei Europene, Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, experti independenti din Spania si Olanda, vor fi prezenti pentru a impartasi cu actorii din Regiunea Nord-Est experientele lor in finantarea, transferul si implementarea biotehnologiilor din medicina si farmaceutica, agricultura, industrie, energie si mediu catre sectorul privat.

Exercitiul care se va desfasura la Iasi in data de 6 iunie 2016 contribuie la conturarea portofoliului regional de proiecte aferent Axei 1 (Transfer tehnologic) a Programului Operational Regional 2014-2020, care se va constitui ca sursa de finantare pentru acestea pana in 2020.

Reprezentantii celor 4 sectoare relevante in procesul de descoperire antreprenoriala: sectorul privat, cel  public, membrii ai mediului de cercetare si reprezentanti ai societatii civile sunt incurajati asteptati sa participe, in mod gratuit, la acest focus-grup.

Rezervati-va locul in sala inregistrandu-va online la adresa:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDP_FOCUS_GROUP_BIOTECHNOLOGY


Smart bio+tehnologii Nord-Est

30/05/2016

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, impreuna cu – DG Politica Regionala si Urbana si Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, organizeaza luni, in data de 6 iunie 2016, la Hotel Unirea din Iasi (Piata Unirii nr.5), un atelier de lucru care are scop identificarea provocarilor si oportunitatilor pentru promovarea unor proiecte de dezvoltare concrete in domeniile:

  • Viata sanatoasa (Bionanotehnologii si Biotehnologii medicale si farmaceutice)
  • Securitate alimentara, agricultura durabila si bioeconomie (Biotehnologii in agricultura)
  • Energie curata si eficienta (Biotehnologii industriale)
  • Apa curata, in conditii de siguranta (Biotehnologii orientate catre protectia mediului, reducerea poluarii si recuperarea deseurilor)

Focus grupul se adreseaza companiilor, organizatiilor de cercetare, mediului academic, administratiei publice si societatii civile si este organizat in cadrul proiectului pilot “Sprijin pentru operationalizarea strategiilor de specializare inteligenta (RIS3) in regiunile mai putin dezvoltate".

Intrarea in sala se face numai pe baza de inregistrare. Va puteti inscrie pana pe data de 3 iunie 2016 la adresa:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDP_FOCUS_GROUP_BIOTECHNOLOGY.

Agenda eveniment