Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este organul deliberativ pentru Agentia pentru Dezvoltare Regionala nord-Est si este alcatuit din:

  • presedintii consiliilor judetene din regiune
  • un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare judet al regiunii
  • un reprezentant al consiliilor locale orasenesti din fiecare judet al regiunii
  • un reprezentant al consiliilor locale comunale din fiecare judet al regiunii

Atributiile Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est sunt:

  • coordoneaza activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala, urmareste respectarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala si asigura un tratament egal si corect fata de toate judetele care alcatuiesc regiunea;
  • analizeaza si aproba strategia de dezvoltare regionala;
  • analizeaza si aproba criteriile si prioritatile de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala precum si alocarea si destinatiile resurselor provenite din Fondul pentru Dezvoltare Regionala;
  • analizeaza si aproba proiectele de dezvoltare regionala propuse de Agentia pentru Dezvoltare Regionala;
  • aproba documentatiile elaborate in vederea obtinerii statutului de ”zona defavorizata”;
  • analizeaza si aproba propunerile Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este condus de un presedinte si un vicepresedinte, functii indeplinite prin rotatie pentru cate un mandat de un an de catre reprezentantii judetelor, desemnati de acestea. Presedintele si vicepresedintele trebuie sa reprezinte judete diferite.

Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regionala este asigurat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala.

Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est participa la toate sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala.

Participantii la sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala altii decat membrii acestuia nu au drept de vot. Acestia pot face propuneri pe care membrii Consiliului, daca este cazul, le analizeaza si supun la vot.

In exercitarea atributiilor ce-i revin, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala adopta hotarari prin consens; daca acesta nu se realizeaza, hotararile vor fi luate prin vot, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si-a desfasurat prima sedinta in plen in data de 20.11.1998 cand s-a votat presedintele Consiliului, vicepresedintele, Regulamentul de Organizare si Functionare ale ADR Nord-Est si localizarea sediului central al acesteia.

Presedintele in exercitiu al CDR Nord-Est este Domnul Ionel Arsene - Presedintele Consiliului Judetean Neamt.