Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de servicii de curierat intern si extern

08/02/2021

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie avand ca scop incheierea unui contract de servicii de curierat intern (Lot 1) si a unui contract de servicii de curierat extern (Lot 2), cu durata de 12 luni de la data semnarii de catre ambele parti.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.02.2021, ora 23:59;

3. Limba ofertei: Limba romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro . De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 18.02.2021.
- data estimata de semnare a contractului: 19.02.2021.

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la incheierea contractului.

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 15.418,00 lei fara TVA/surse proprii, din care 6.918,00 lei fara TVA -Lot 1 si 8.500,00 lei fara TVA -Lot 2

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Se poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi.

Mod de prezentare a ofertei:

- Ofertantul va transmite obligatoriu modelul sau de contract. Din modelul de contract trebuie sa rezulte indeplinirea cel putin a cerintelor tehnice minime solicitate la nivelul caietului de sarcini.
- Ofertantul va transmite Formularul de oferta completat conform solicitarii, insotit obligatoriu de lista sa completa de preturi, in lei fara TVA, pentru toate tipurile de servicii de curierat prestate.

Caiet de sarciniToate stirile »