Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Consultare publica pentru Programul IMM FACTOR si schema de ajutor de stat asociata acestui program

19/08/2020

Ministerul Finantelor Publice a lansat, spre consultare publica, un proiect de OUG privind Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor asociata programului.

Programul IMM FACTOR are ca obiectiv sprijinirea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finantarea creditului comercial.

Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program pentru finantarile de tip factoring cu regres acordate de finantator, pe baza facturilor, in cadrul unui plafon de finantare cu caracter revolving, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 50% din valoarea finantarii de tip factoring acordata de finantator beneficiarului eligibil, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate cu posibilitatea prelungirii finantarii de maximum 3 ori, pe perioade de pana la 12 luni.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring, acordata beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Costurile aferente finantarilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant in procent de 50% din bugetul Ministerului Finantelor Publice sunt: dobanda aferenta sumelor avansate si comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare si administrare creante.

Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, dupa consumarea a cel putin 80% din plafonul alocat initial beneficiarului, la solicitarea finantatorului si dupa obtinerea acordului FNGCIMM, fara depasirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.

Totodata, prin proiectul de OUG se instituie o schema de ajutor de stat asociata programului.

Obiectivul schemei de ajutor de stat il reprezinta sprijinirea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele pe termen scurt acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru finantarea creditului comercial.

Ajutor de stat sub forma de garantii pentru finantari de tip factoring

In baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de maximum 50% din valoarea finantarii de tip factoring.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/beneficiar, iar valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring, acordata beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Ajutor de stat sub forma de grant

IMM-urile care au contractat finantarile garantate conform art. 1 alin. (4), beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, si a dobanzilor aferente finantarilor garantate si a comisionului de factoring, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere

Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:

· ajutorul nu depaseste 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

· cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;

· ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii;

· in cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 43 milioane lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 8,89 milioane euro.

Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 500 de beneficiari.

Proiectul de OUG poate fi consultat aici.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de OUG supus dezbaterii publice, se primesc, pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, in termen de 10 zile calendaristice, incepand cu data de 14 august 2020.

Sursa: Fonduri-Structurale.ro & Ministerul Finantelor PubliceToate stirile »