Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Completarea Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020

18/09/2020

Ca urmare a parcurgerii etapei de selectie, pentru proiectele depuse in cadrul apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic finantat din POAT 2014-2020,  la nivelul conducerii ADR Nord-Est s-a decis actualizarea “Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020” astfel incat sa fie posibila solicitarea de clarificari (in orice etapa de evaluare) si totodata s-a introdus o noua etapa care ofera posibilitatea depunerii de contestatii de catre beneficiari.

In acest context, va aducem la cunostinta ca a fost aprobata, prin Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regional Nord Est nr. 10/18.09.2020, completarea “Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020 aplicabila la nivelul Regiunii Nord-Est “.

Puteti consulta si descarca documentele actualizate accesand link-urile:

 • Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, in cadrul apelului  destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement / baze turistice / tabere scolare si  infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential touristic

Anexe la metodologie:

Celelalte documente nu au comportat modificari.


03.08.2020 - Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din POAT 2014-2020, in cadrul apelului  destinat pregatirii proiectelor de infrastructura, a fost aprobata

Prin Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regional Nord-Est nr. 8/31.07.2020 a fost aprobata  “Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, in cadrul apelului  destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in urmatoarele domenii:

 • mobilitate urbana;
 • regenerare urbana;
 • infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura;
 • centre de agrement / baze turistice / tabere scolare;
 • infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic,

aplicabila la nivelul Regiunii Nord-Est“.

Fisele de proiecte de investitie pot fi depuse folosind una din urmatoarele metode:

 • prin posta cu confirmare de primire, la sediul ADR Nord-Est (str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod postal 610125, Municipiul Piatra Neamt, jud. Neamt)
 • prin depunere directa, la sediul ADR Nord-Est (str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod postal 610125, Municipiul Piatra Neamt, jud. Neamt)
 • prin transmitere electronica la adresa de email: adrnordest@adrnordest.ro.

Atentie!
Fisele de proiecte de investitie trebuie sa fie datate si semnate de reprezentanul legal. In cazul in care aceste documente vor fi asumate de o persoana imputernicita, se va anexa la fisa de proiect de investitie si actul de imputernicire.
In situatia in care se va opta pentru depunerea fiselor de proiecte de investitie  in format electronic, toate documentele scanate vor fi semnate, cu semnatura electronica calificata, de reprezentantul legal sau de persoana imputernicita in acest scop.

TERMENUL LIMITA PANA LA CARE POT FI DEPUSE FISE DE PROIECTE DE INVESTITIE ESTE 17 AUGUST 2020, ORA 16.00.

Ca urmare a discutiilor pe care le-am avut in ultima perioada cu unii parteneri din regiune si a dificultatilor pe care acestia le intampina in definitivarea documentelor obligatorii care trebuie anexate la fisele de proiect de investitie, la nivelul conducerii ADR Nord-Est s-a decis modificarea termenului limita de depunere a fiselor de proiect.

Prin urmare TERMENUL LIMITA PANA LA CARE POT FI DEPUSE FISE DE PROIECTE DE INVESTITIE ESTE 01 SEPTEMBRIE 2020, ORA 16.00.

Atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

 1. Este obligatorie completarea tuturor sectiunilor din modelele de fise de proiecte de investitie;
 2. Este obligatorie transmiterea tuturor documentelor care sunt mentionate la finalul fiecarei fise, in functie de domeniu de interventie vizat (documente ce se depun odata cu fisa de proiect);

Anexele obligatorii la fisa de proiect de investitie, valabile pentru toate domeniile de interventie, sunt:

 1. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca UAT-urile nu au mai solicitat/beneficiat de  asistenta financiara din fonduri europene nerambursabile pentru aceste proiecte/idei de proiecte si totodata, prin care se vor angaja ca nu vor mai solicita in perioada 2021-2027 sprijin pentru elaborarea acelorasi tipuri de documente ca cele elaborate prin acest proiect.
 2. Declaratie pe propria raspundere cu privire la obligativitatea beneficiarilor de a depune cereri de finantare pentru proiectele pentru care au fost pregatite documentatiile tehnico-economice, in conditiile care vor fi prevazute de ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate in perioada de programare 2021-2027, sub sanctiunea restituirii finantarii acordate in conditiile prevazute de contractele de finantare pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice.
 3. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul:
  •    are clarificat regimul juridic al bunului imobil la data depunerii fisei de proiect;
  •    nu are clarificat regimul juridic al bunului imobil la data depunerii fisei de proiect sau ca acesta este in curs de definitivare;
 4. Nota de fundamentare a rezonabilitatii costurilor

Descarca Anexe obligatorii

Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020

Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regional Nord-Est nr. 8/31.07.2020

Legaturi utile: Sprijin prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 - 2020 pentru pregatirea proiectelor de infrastructuraToate stirile »