Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Studiu privind evaluarea capabilităţii şi performantelor firmelor de consultanţă din Regiunea Nord-Est

V-aţi decis cu cine veţi scrie şi implementa proiectele de dezvoltare în perioada următoare? Dacă nu, vă prezentăm câteva informaţii utile.

În perioada august–octombrie 2013 Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est cu sprijinul Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ a realizat Studiul privind evaluarea capabilităţii şi performantelor firmelor de consultanţă din Regiunea Nord-Est în vederea creşterii absorbţiei fondurilor structurale .

Obiectivul general al studiului: realizarea unei inventarieri a serviciilor de consultanţă oferite pe piaţă în Regiunea Nord-Est şi de a stabili un set de masuri (în special de formare şi informare) în vederea creşterii capacităţii consultanţilor în scrierea şi gestionarea de proiecte cu finanţare publică în general şi cu finanţare din Programul Operaţional Regional în special.

S-au avut în vedere atingerea a doua obiective specifice:

 • Identificarea ofertei de consultanţă specifice managementului proiectelor existente pe piaţa regională, care să cuprindă coordonatele de contact ale furnizorilor, tipurile de servicii oferite conform clasificărilor CAEN şi CPV, localizarea şi distribuţia serviciilor;
 • Evaluarea ofertei de servicii de consultanţă la nivel regional atât din punct de vedere al performanţei economice, cât şi din punct de vedere a furnizării de consultanţă în elaborarea, gestionarea sau monitorizarea unui proiect cu finanţare publică/europeană.

Concluzii principale studiu:

 • Mai puţine firme de consultanţă, dar mai performante
 • La nivelul Regiunii Nord-Est există un grad de dezvoltare destul de ridicat în ceea ce priveşte numărul furnizorilor de servicii de consultanţă la nivel local
 • Din totalul firmelor de consultanţă, 9,29% afirmă că au cel puţin un salariat cu experienţă relevantă în scrierea proiectelor cu fonduri europene, în timp ce 8,64% afirmă că au personal angajat care are experienţă relevantă în managementul proiectelor cu fonduri europene
 • 6,6% dintre firmele de consultanţă din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est furnizează servicii specifice scrierii proiectelor, 5,3% oferă servicii de consultanţă în implementarea proiectelor, iar 2,6% sunt specializate pe servicii post-implementare
 • Din totalul firmelor de consultanţă care oferă servicii de consultanţă în domeniul scrierii proiectelor cu fonduri europene 41,6% se află în judeţul Iaşi
 • Din punct de vedere al cifrei de afaceri, în judeţul Iaşi, firmele de consultanţă înregistrează o cifră de afaceri de 54,9% din totalul cifrei de afaceri la nivel regional (anul 2012)
 • La nivel de regiune, în perioada 2007-2013, o firmă de consultanţă care a furnizat servicii specifice accesării fondurilor europene a scris în medie un număr de 27,6 proiecte din care au fost finanţate 17,4 (valoare medie) proiecte şi pentru doar 12,4 (valoare medie) proiecte a oferit servicii şi de implementare
 • Cel mai mare număr de proiecte cu fonduri europene pentru care firmele au furnizat servicii de consultanţă în faza de scriere s-a înregistrat pe PNDR, urmat de numărul proiectelor ce au beneficiat de consultanţă în scrierea lor pe POR (26,6%)
 • Principalele categorii de beneficiari pentru care s-au furnizat servicii de consultanţă în scrierea proiectelor sunt: companii private (34% din numărul firmelor analizate); instituţii publice din administraţia locală (33,3%); organizaţii non-guvernamentale (15,7%)
 • Cei mai mulţi beneficiari apreciază pozitiv calitatea serviciilor de consultanţă din regiune
 • În general, beneficiarii au contractat servicii de consultanţă din regiunea Nord-Est (89,2%), doar 10,8% alegând furnizori din alte regiuni