Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013, a implementat proiectul Sprijin logistic si salarial pentru ADR Nord-Est in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007-2013 (II)” Cod proiect 2.1.095. Proiectul a fost implementat in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014 – 2020, avand in calitate de Autoritate de Management - Ministerul Fondurilor Europene, cod SMIS 128031.

Obiectivul general al proiectului a fost de a sprijini finalizarea implementarii si inchiderea la timp si in bune conditii a POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est prin asigurarea resurselor umane si materiale necesare activitatii de monitorizare a durabilitatii proiectelor derulate si a investitiilor achizitionate de beneficiari, implicit a realizarii indicatorilor de proiect, in perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului, aferente monitorizarii post-implementare a proiectelor POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019:

- monitorizarea durabilitatii investitiilor realizata pentru un numar de 101 proiecte finantate din POSCCE prin:

  • verificarea a 101 rapoarte de durabilitate,
  • introducerea datelor aferente a 101 de rapoarte de durabilitate in aplicatia SMIS,
  • arhivarea tuturor documentelor legate de implementarea si monitorizarea post-implementare a proiectelor gestionate de ADR Nord-Est din Axa 1 si Axa 3 POS CCE.

Perioada de implementare a activitatilor finantate prin prezentul contract a fost 01.01.2019 – 31.12.2019. Valoarea totala a proiectului a fost de 125.773,20 lei din care valoarea finantarii nerambursabile primite 125.758,25 lei, iar valoarea finantarii nerambursabile din FEDR 106.447,67 lei.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2014 - 2020”.