Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

> Documente strategice
> Comunicare
> Identitate Vizuala
> Biblioteca

 

Documente strategice

DOCUMENTUL DE PROGRAMARE A POS CCE
Documentul de programare pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 este un document strategic, negociat cu Comisia Europeana, prin care sunt stabilite obiectivele, alocarile financiare si institutiile implicate in vederea realizarii obiectivului major al programului, cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti.
  
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A POS CCE
Documentul Cadru de Implementare (DCI) al POS CCE este un document strategic care descrie detaliat operatiunile eligibile in cadrul fiecarei axe prioritare si domenii de interventie, defineste principiile pentru implementarea fiecarei axe si stabileste criteriile de eligibilitate si selectie ale proiectelor, beneficiarilor, cheltuielilor.

PDR NORD-EST 2007-2013
Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est reprezinta cererea de finantare la nivel regional pentru fonduri europene si alte fonduri internationale. In esenta, documentul reflecta prioritatile, strategiile, interesele si masurile in domeniul socio-economic din aceasta parte a tarii si sta la baza elaborarii Planului National de Dezvoltare.

STRATEGIA GUVERNAMENTALA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI IMM
Strategia pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii este un document strategic care vizeaza incurajarea initiativei antreprenoriale, valorificarea potentialului competitiv al IMM, relansarea economica si sustinerea dezvoltarii IMM.

STRATEGIA DE EXPORT A ROMANIEI   
Strategia de export a Romaniei 2011-2015 este al doilea exercitiu de acest fel, dupa Strategia similara 2005-2009. Documentul nu se limiteaza la prezentarea aspectelor externe ale competitivitatii la export, ci abordeaza toti factorii (interni, operationali, frontalieri sau legati de dezvoltare, inclusiv regionala si locala),  capabili sa stimuleze exportul.