Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Esti aici: POS CCE » Axa 3

In cadrul Axei Prioritare 3 sunt prezentate Domeniile Majore de Interventie si operatiunile gestionate de ADR Nord-Est - OI POS CCE.

Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” sprijina competitivitatea economica si promovarea interactiunii intre sectorul public si intreprinderi/cetateni prin valorificarea potentialului TIC.

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor" este cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC (in special in zonele rurale si mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii), pentru facilitarea accesului public la aceasta.

Acest domeniu major de interventie este format din patru operatiuni, dintre care Operatiunea 1: "Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe" este gestionata de ADR Nord-Est ca OI POS CCE. Scopul principal al acestei operatiuni consta in conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.

Documente utile

Ordin cheltuieli eligibile 3.1.1

Ghidul Solicitantului Operatiunea 3.1.1 – “Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”; lansata in data de 20 decembrie 2010, depunere continua pana la data de 29 iulie 2011.