Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Monitorizare PDR Nord-Est 2014-2020

Procesul de monitorizare al Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 – 2020 vizeaza culegerea, actualizarea de date si informatii statistice, determinarea variatiilor fata de tintele asumate, identificarea problemelor intampinate, precum si si stadiul implementarii portofoliului de proiecte prioritare.

In acest sens se vor realiza anual urmatoarele activitati:

A.1    Culegere de date si informatiilor statistice, utilizand ca surse: publicatii  ale Institutului National de Statistica, Baza de date TEMPO – online a Institutului  National de Satistica, baza de date EUROSTAT, comunicatele ale Bancii Nationale a Romaniei, alte publicatii, propuneri ale partenerilor regionali;
A.2    Prelucrare de date statistice si compararea rezultatelor obtinute cu valorile de referinta din Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020;
A.3    Elaborare de rapoarte strategice in anii 2016, 2019 si 2022, care vor prezenta progresele realizate in implementare si gradul de realizare a rezultatelor planificate;
A.4    Inaintare spre avizare catre Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est (CRP NE) a rapoartelor strategice;
A.5    Prezentarea rapoartelor strategice in cadrul sedintelor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (CDR NE);
A.6    Transmiterea rapoartelor strategice catre autoritatile nationale (Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice etc.).

B.1    Centralizare, prelucrare de date si informatii privind stadiul de implementare a proiectelor prioritare;
B.2    Elaborare de rapoarte anuale care vor cuprinde progresele inregistrate in procesul de implementare a proiectelor prioritare, precum si problemele identificate. Aceasta actiune se va corela cu calendarul de lansare a prioritatilor de invastitie aferente axelor prioritare, din Progeamele Operationale;
B.3    Inaintare spre avizare de catre Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est (CRP NE) a rapoartelor anuale de monitorizare.

Documente

Raport strategic privind monitorizarea PDR Nord-Est 2014-2020 aferent anului 2020
Raport strategic privind monitorizarea PDR Nord-Est 2014-2020 aferent anului 2019
Raport strategic privind monitorizarea PDR Nord-Est 2014-2020 aferent anului 2018
Raport strategic privind monitorizarea PDR Nord-Est 2014-2020 aferent anului 2017
Raport strategic privind monitorizarea PDR Nord-Est 2014-2020 aferent anului 2016