Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Parteneriat Regional Nord-Est

Structura parteneriala constituita la nivelul Regiunii Nord-Est a fost stabilita in conformitate cu prevederile Metodologiei privind Planificarea Dezvoltarii Regionale 2014-2020, corelate cu prevederile HG 1115/2004, privind organizarea cadrului partenerial. Cadrul partenerial are ca scop:

  • stabilirea principalelor obiective strategice si prioritati de interventie a fondurilor europene nerambursabile la nivel sectorial si regional printr-o consultare parteneriala larga si transparenta in scopul elaborarii Acordului de Parteneriat si a documentelor de programare subsecvente;
  • obtinerea acordului partenerilor asupra domeniilor de interventie a fondurilor europene nerambursabile alocate Romaniei, a alocarilor financiare indicative aferente fiecarui program subsecvent, a principalilor indicatori de rezultat, precum si a modalitatilor de implementare, monitorizare si evaluare;
  • asigurarea complementaritatii interventiilor finantate din diverse surse publice in cadrul obiectivelor strategice;
  • asigurarea participarii si implicarii responsabile a partenerilor in scopul stabilirii si asumarii interventiilor programate, inclusiv prin furnizarea informatiilor necesare fundamentarii acestora, cu respectarea principiului guvernantei pe mai multe niveluri.

Cadrul partenerial este constituit la nivelul regiunii pe trei nivele: Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est, sase grupuri de lucru tematice regionale (inovare si mediu de afaceri, mediu si schimbari climatice, dezvoltarea capitalului uman, conectivitate regionala, dezvoltare teritoriala si turism-cultura), organizate pe prioritati regionale de dezvoltare si sase grupuri de lucru subregionale (organizate la nivel judetean).

Parteneriatul regional are in componenta sa, ca membri titulari si supleanti, reprezentanti la nivel decizional, ai ADR Nord-Est, ai consiliilor judetene, primariilor din mediul urban si rural, prefecturilor, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice (Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Directiile de sanatate publica judetene, Directiile pentru Agricultura Judetene, Inspectoratele Scolare Judetene, Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,  Directia Regionala / directii judetene de statistica, Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului, Directiile Judetene de Cultura, etc), camerelor de comert si industrie, universitatilor, organizatiilor reprezentative pentru minoritati si grupuri dezavantajate, sindicatelor, asociatiilor patronale, asociatiilor profesionale, grupurilor de actiune locala, etc.

Structura si componenta Parteneriatului Regional

1.  Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est (CRP NE)

Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est (CRP NE) este organizat si coordonat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est (ADR NE), care asigura si secretariatul tehnic al acestuia.

CRP NE are rol consultativ, reprezentand cadrul larg partenerial al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est (CDR NE)  pentru elaborarea si avizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord Est (PDR NE)... continuare.

CRP Nord-Est

2Grupurile Tematice Regionale (GTR)

3Grupurile de Lucru Subregionale (GLSR)