Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Intrebari frecvente apel pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

1. Acest apel constituie un apel de finantare a proiectelor identificate?

Acest demers nu constituie un apel de finantare a proiectelor identificate.

In cadrul acestui apel ADR Nord-Est doreste sa deruleze un proces de identificare de proiecte inovative in domeniile de specializare inteligenta regionale.

Proiectele selectate in cadrul acestui proces vor constitui „portofoliul de proiecte pentru operationalizarea/implementarea Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est”.

2. Un proiect care are in vedere simpla dotare/achizitie de tehnologie este eligibil ?

Nu. Simpla dotare/achizitie de tehnologie de ultima generatie nu reprezinta o inovare. Caracterul inovator al ideii de proiect trebuie prezentat in sensul utilizarii dotarilor cu scopul obtinerii unei inovari de produs/proces/serviciu.

3. Exista o alocare financiara stabilita pentru acest apel?

Nefiind un apel de finantare a proiectelor, nu exista o alocare financiara pentru sprijinirea proiectelor identificate. Aceasta va fi stabilita in cadrul viitoarelor finantari, prin elaborarea programelor de finantare.

4. Ulterior selectarii fisei de proiect va fi necesara depunerea unei cereri de finantare?

In functie de specificul ideii propuse si de informatiile prezentate in cadrul acesteia se vor identifica potentiale surse de finantare pentru care va fi necesara elaborarea unor cereri de finantare, conform specificatiilor din ghidurile aferente.

5. Ce presupune includerea proiectului in portofoliul RIS3 Nord-Est?

Includerea proiectului in portofoliul strategiei va insemna:

  • Sprijin dedicat din partea ADR NE pentru identificarea unor potentiale surse de finantare a proiectului si clarificarea condiilor de accesare;
  • Conturarea unor apeluri de finantare in cadrul Programului Operational Regional Nord-Est 2021-2027 (gestionat de ADR Nord-Est) pentru sprijinirea acestor proiecte;
  • Obtinerea unui punctaj suplimentar in cadrul unor evaluari calitative (unde este cazul) sau o posibila conditie de eligibilitate indeplinita (in cazul unor finantari nationale sau europene pentru proiecte inovative);

6. Acesta este un apel competitiv?

Acesta este un proces pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est si nu este un apel competitiv, dar ideile de proiecte vor fi supuse unei proceduri de selectie conform metodologiei prezentate in pachetul de informatii aferent apelului.

7. Aceste proiecte se vor finanta doar din POR 2021-2027?

Nu. In functie de tipul proiectelor, acestea se pot finanta atat prin POR Nord-Est 2021-2027, cat si prin alte programe operationale si fonduri publice disponibile la nivel national sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeana, care sprijina dezvoltarea inovativa.

8. Care va fi cota de cofinantare?

Cota de cofinantare va fi stabilita conform criteriilor ce vor fi elaborate in ghidurile specifice aferente potentialelor surse de finantare identificate la nivel national sau european (de exemplu: tipul de ajutor de stat, de beneficiar, de activitati/cheltuieli).

9. Daca se realizeaza un parteneriat se imparte cofinantarea?

In cadrul fisei de proiect acest aspect va fi stabilit de parteneri. Dupa ce conditiile de finantare vor fi stabilite in cadrul ghidului specific aferent sursei identificate, valoarea cofinantarii stabilita de parteneri se poate modifica.

10. Este eligibila cheltuiala „x”?

ADR Nord-Est nu a stabilit cheltuieli eligibile predefinite. Aceste detalii vor fi stabilite conform conditiilor de accesare a finantarii pentru sursele identificate.

11. Se va pastra obligatia de a avea un numar minim de angajati?

Dupa ce conditiile de finantare vor fi stabilite in cadrul ghidului specific aferent sursei de finantare identificate, se vor cunoaste si criteriile de eligibilitate. Pentru proiectele de anvergura vor exista conditii minime in acest sens.

12. Criteriul privind valoarea proiectului de minim 1 milion de euro este per aplicant sau per aplicanti?

Proiectul care isi propune activitate economica (generatoare de venituri) trebuie sa aiba bugetul de minim 1 milion euro, indiferent de numarul de parteneri din cadrul proiectului.

Proiectul poate fi implementat cu parteneri sau colaboratori. Nominalizarea colaboratorilor nu implica o asumare a proiectului din partea acestora. Pentru parteneri este necesara identificarea prin scrisori de intentie (vezi cap III din „Anexa 2 – Fisa de proiect”).

13. Care este valoarea maxima si perioada de derulare a unui proiect?

In aceasta faza (fisa de proiect), aceste aspecte sunt stabilite de promotor. Fisele de proiect selectate vor fi analizate de catre experti din cadrul ADR Nord-Est, din punct de vedere al identificarii de potentiale surse de finantare, in functie de specificul ideii propuse si detaliile prezentate in cadrul acesteia, inclusiv durata si valoarea maxima.

14. Se pot alege pentru o singura propunere de proiect doua sectoare/nise de specializare?

Da, dar in cadrul formularului „Fisa de proiect” se va preciza sectorul/nisa de specializare principala (in sectiunea „I. Prioritate de specializare relevanta”). Ulterior se pot mentiona si alte sectoare/nise avute in vedere in cadrul proiectului (in sectiunea „II. Contributia la dezvoltarea domeniilor si niselor relevante”). Sectorul/nisa principala este acela/aceea spre care se indrepata majoritatea rezultatelor vizate de proiect.

15. Exista o limita maxima de spatiu pentru completarea punctelor si subpunctelor din fisa proiect, sau formularul in intregime trebuie sa aiba un anumit numar maxim de pagini?

Nu este stabilita o limita in ceea ce priveste numarul de pagini pentru aplicatie si nici nu exista o limita maxima de caractere pentru completarea informatiilor solicitate in sectiunile din fisa de proiect.

Insa, promotorii trebuie sa prezinte concis, simplu si realist toate aspectele solicitate si relevante in fisa de proiect, deoarece nu se vor transmite intrebari de clarificare sau solicita/accepta date/informatii suplimentare in cursul procesului de evaluare. Lipsa unor informatii solicitate pentru a fi analizate va conduce la depunctare in cadrul criteriului corespunzator.

16. Cate proiecte de acest fel se pot depune per institutie ?

O institutie poate depune mai multe fise de proiect. Nu exista o limita in acest sens.

17. Aplicantul poate fi si o intreprindere individuala/PFA/ONG?

In sensul reglementarilor existente: „ prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice .”

18. Ce curs de schimb va fi folosit pentru intocmirea aplicatiei la preluarea sumelor din formularul de buget?

Va fi folosit cursul INFOREURO din luna lansarii apelului 1 EUR = 4.8395 RON.