Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte » iWATERMAP

iWATERMAP - Foi de parcurs privind inovatia tehnologiilor din domeniul apei

 • Programul de finantare: Interreg Europe, apelul 3
 • Obiectiv Specific – 1.2 Imbunatatirea politicilor de inovare
 • Buget total proiect: 1.688.726 Euro
 • Buget aferent ADR Nord-Est: 205.210 Euro
 • Durata: 36 luni (faza 1) + 24 luni (faza 2)
 • Lider de proiect: WETSUS, Centrul European de Excellence pentru Tehnologii durabile in sectorul apei, Olanda.

Proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), este finantat in cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe.

Obiectivul proiectului: Imbunatatirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemului de inovare in regiunile partenere. Abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare presupune identificarea si implementarea, pas cu pas, a tuturor elementelor necesare pentru ecosistemul de inovare, cum ar fi: cooperarea intre mediul academic si sectorul privat, interactiunea dintre clustere, cooperarea in cadrul retelelor interregionale, stiinta si educatie, asigurandu-se astfel stabilitatea si dezvoltarea durabila a sistemului.

Proiectul iWATERMAP a selectat Tehnologiile din domeniul apei datorita contributiei acestora la depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa si anume: deficitul de apa, utilizarea eficienta a apei, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate, etc. Sectorul are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltare economica si crearea de locuri de munca in regiune.

Instrument de politica vizat in cadrul proiectului
POR 2014-2020, Axa prioritara 1: Promovarea transferului tehnologic, justificat de premisa ca este importanta stimularea inovarii, in special in sectorul tehnologiei apei, care sa sprijine cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca in regiune. Indicatorul de performanta autodefinit urmareste sprijinirea a 3 entitati in activitati de TT (inovare IMM in parteneriat cu ITT).

Obiective specifice:
1) Dobandirea de cunostinte despre Modelul de Dezvoltare a Masei Critice - evaluarea stadiului actual al tehnologiilor din domeniul apei la nivel regional, cu perspectiva potentialei dezvoltari intr-o mai mare masura a masei critice a ecosistemului de inovare;
2) Imbunatatirea elementelor de politica publica din regiunile partenere pentru consolidarea masei critice in:
a) dezvoltarea capitalului uman si,
b) strategia de internationalizare pentru inovare regionala, pentru tehnologiile din domeniul apei.
3) Elaborarea de foi de parcurs pentru imbunatatirea politicilor care sa stimuleze inovarea, bazate pe abordarea de masa critica, pentru tehnologiile din domeniul apei.

ACTIVITATI:

1. Schimb de experienta:
•    Constituirea unui grup regional de stakeholderi (15-20 pers.) care se va reuni semestrial si va analiza situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul Apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei.
•    Participarea la 6 evenimente interregionale (2/an) si organizarea uneia la nivel regional (2 personal ADR Nord-Est si 2 stakeholderi/vizita) in regiunile partenere, la 2 conferinte de diseminare interregionale in Bruxelles si la 2 intalniri ale membrilor proiectului (faza 2).
•    1 raport de autoevaluare si identificare a bunelor practici.
•    Elaborarea a 3 foi de parcurs.
•    Elaborarea unui plan de actiune regional si validarea sa de catre stakeholderii relevanti.

2. Comunicare:
•    Elaborarea unui plan de comunicare (la nivel de proiect)
Materiale:
•    brosura, afis
•    infografice
•    newsletter
•    Comunicate de presa semestriale
•    website si profil pe retelele sociale
•    eveniment final proiect

3. Coordonare si Management de proiect

REZULTATE:
Activitati care se vor realiza in cadrul proiectului: 50 de evenimente de invatare regionale si interregionale, 7 evaluari regionale din punct de vedere a masei critice, 3 foi de parcurs cu privire la a) Masa critica a ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei; (b) Resurse umane si (c) Internationalizare, 7 planuri de actiune care vizeaza 7 instrumente de finantare prin FEDR si/sau instrumente de politici regionale, analizarea si impartasirea a 7-14 bune practici si cresterea capacitatii profesionale a 76 de persoane.

Proiectul va fi implementat in 2 faze, cuprinzand o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 iunie 2018:
Faza 1 = 3 ani, reprezentata de actiuni privind realizarea analizei regionale, schimbul de experienta si elaborarea foilor de parcurs, a unui plan de actiune regional privind transferul bunelor practici in regiunile partenere si a recomandarilor de politica
Faza 2 = 2 ani, reprezentata de activitatile pentru implementarea si monitorizarea masurilor incluse in planul de actiune.

Parteneri: Wetsus, Centrul European de Excelenta pentru Tehnologia Durabilitatii Apei (Olanda); Provincia Fryslan (Olanda); Universitatea Tehnica din Riga (Letonia); Regiunea Creta (Grecia); Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania); Clusterul pentru Alimente si Agricultura a Regiunii Murcia (Spania); Universitatea din Minho (Portugalia); CREA Hydro&Energy (Republica Ceha); Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Letonia

Informatii suplimentare
https://www.interregeurope.eu/iwatermap/

Persoana de contact:
Coordonator proiect ADR Nord-Est:
Simona Popa
Expert, Birou Specializare Sectoriala
Directia Dezvoltarea Afacerilor
Tel: +40233 218 071
email: simona.popa@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro

NOUTATI

25.05.2020 - Cooperare internationala in domeniul tehnologiilor pentru apa

Gestionarea durabila a apei este esentiala pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar si pentru alte industrii mari consumatoare de apa (alimentara, chimica, celulozei si hartiei etc.). Provocarile comune ale acestui sector se refera la: infrastructura invechita si investitiile reduse in exploatare si intretinere, utilizarea de poluanti persistenti, pierderile de apa si gestionarea ineficienta a acestei resurse.

Proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”),  a adunat impreuna 9 parteneri din 7 state europene, interesati in depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate. Acest sector are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare, care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de noi locuri de munca in regiune.

In cadrul proiectului, a fost realizata o evaluare la nivel regional, cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor, operatorilor de apa, agentiilor de protectie a mediului, mediului academic cu responsabilitati in domeniul apei, dar si prin consultarea altor documente, rapoarte, sinteze realizate in ultimii ani la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.

Concluziile desprinse din acest raport pun in evidenta, pe de o parte, cele mai importante provocari cu care se confrunta Regiunea Nord-Est in domeniul Mediu (managementul apei si al deseurilor) si necesitatea intensificarii actiunilor pentru promovarea cercetarii si dezvoltarii de tehnologii inovative, in mod particular in domeniul apei.

 • Programele de finantare accesate sunt specifice dezvoltarii sectorului prioritar mediu, respectiv programe de tip POIM, POS Mediu, POR, AFM. Majoritatea autoritatilor publice au avut astfel de proiecte directionate catre dezvoltarea sistemelor de infrastructura tehnico – edilitara (alimentare cu apa, canalizare si epurare, gestionarea deseurilor), precum si monitorizarea si reducerea nivelului poluarii specifice pe componente de mediu. Investitiile in tehnologii si echipamente au fost concentrate pe echipamente necesare functionarii unor institutii publice din subordine in cadrul autoritatilor publice, sau pe aparatura de cercetare in cadrul (laboratoarelor) universitatilor. Se poate concluziona faptul ca Regiunea Nord Est este o regiune modesta din punct de vedere al investitiilor in tehnologii inovative din domeniul apei
 • In ceea ce priveste transferul de tehnologie in Regiunea Nord-Est, principalul mod prin care s-a realizat, a fost prin achizitia de firme locale de catre companii private straine, care au modernizat procesele de productie, obtinand astfel produse de o calitate superioara. Dezavantajele dezvoltarii tehnologiei reprezinta o bariera majora pentru sectorul privat, in special pentru IMM-uri, care nu dispun de resursele financiare necesare procesului de inovare.
 • In urmatorii zece ani, evolutiile stiintifice ale tehnologiilor vor influenta multe ramuri industriale diferite, de ex: agro-food, textile si noi materiale, automatizari industriale, TIC, sanatate si turism, energie si mediu. Pentru a ramane competitive pe aceste piete, companiile trebuie sa integreze inovatia in viziunea lor comerciala si in dezvoltarea produselor viitoare.
 • Se remarca disponibilitatea institutiilor de a participa pe viitor la proiecte pe toate directiile prioritare (dezvoltarea tehnologiilor specifice in domeniul apei, resurse umane, internationalizare, digitalizare sau transfer tehnologic) si cu contributii diverse in dezvoltarea proiectului (asigurare a cofinantarii, oferirea de solutii sau consultanta, managementul proiectului).

Ca si pasi urmatori, proiectul iWATERMAP isi propune realizarea de workshop-uri care vor oferi baza pentru Planul Regional de Actiune in sectorul apei, care va urmari implicarea cercetarii din domeniul apei la nivelul cerintelor si problemelor actuale ale acestui sector, dar si solutionarea unor provocari cu care regiunea se confrunta la ora actuala. Acest plan va fi dezbatut si dezvoltat pe masura derularii proiectului in raport cu propunerile de actiuni si activitati rezultate din atelierele de lucru care vor avea loc in cadrul urmatoarelor seminarii programate (o data la 6 luni).

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este preocupata in permanenta de promovarea dezvoltarii durabile, a protectiei mediului, a economiei circulare si respectiv a domeniilor strategice (stiinta, tehnologie si inovare) care asigura progresul tehnologic constant, si va propune sa va alaturati grupului consultativ regional, in cadrul caruia sa analizam situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei, in contextul tranzitiei catre o economie circulara. Aceasta idee este sustinuta prin existenta si functionarea unor organisme/institutii la nivelul regiunii, existenta unor relatii de colaborare regionala si interregionala in jurul carora sau cu suportul carora se poate coagula un nucleu de cercetare viabil in domeniul apei.

Documente atasate
Raport de auto-evaluare a Regiunii Nord-Est din punctul de vedere a masei critice


06.05.2020 - Intalnire online a Grupului Regional Consultativ pentru revizuirea Foilor de Parcurs si a Planului de Actiune Regionala [proiectul iWATERMAP]

In cadrul proiectului de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, impreuna cu expertii din cadrul companiei Business Development Group SRL au organizat online, in data de 6 mai 2020, cea de-a 4a intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, la care au participat: 21 de persoane, reprezentanti din cadrul administratiilor bazinale, agentiilor de protectia mediului, administratiei publice locale, operatorilor regionali de alimentare cu apa si canalizare, universitatilor, centrelor de cercetare si companiilor de profil.

In cadrul evenimentului, a fost prezentat stadiul de implementare a proiectului, activitatile desfasurate in ultima perioada si planificarea urmatoarelor, precum si stadiul Initiativei “Water Smart Territories” (WST) si a propunerilor de colaborare din care ADR Nord-Est face parte, respectiv “Solutii biotehnologice pentru tratarea apei si epurarea apelor uzate”, “Tehnologii pentru indepartarea poluantilor organici din namol” si “Digitalizare”. Initiativa WST din cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3), Parteneriatul Modernizare Industriala, urmareste consolidarea colaborarii inter-sectoriale intre sectoarele apa si IT&C avand ca si obiectivele pentru inovare:

 • Intarirea flexibilitatii infrastructurii – Imbatranirea infrastructurii si investitii reduse in exploatare si intretinere; poluantii persistenti si emergenti, pierderile de apa si resursele limitate;
 • Digitalizare - Industrie 4.0 (big data, senzori, robotica, realitate virtuala sunt elemente noi care ar putea facilita gestionarea apei pentru utilizatori si utilizari diferite ale apei);
 • Economia circulara - recuperarea resurselor, valorificarea namolurilor, reutilizarea apei, eficienta energetica si eficientizarea procesului de productie a apei.
 • Guvernanta multi-stakeholder - Apa ar trebui gestionata in functie de utilizatorii de apa multipli: agricultorii, consumatorii de apa urbani si industriali care trebuie sa respecte diferite cerinte si sa gestioneze o resursa comuna si unica. 

Parteneriatul WST isi propune:

 • Sprijinirea colaborarii intersectoriale intre sectoarele apei si TIC si evidentierii celor mai promitatoare inovatii. 
 • Schimbul de experienta intre lanturile valorice interregionale; portofoliile si platformele de investitii vor consolida dialogul industrial si vor favoriza dezvoltarea de tehnologii si de servicii inovatoare. 
 • Sa faciliteze identificarea de noi proiecte si activitati comune care sa permita dezvoltarea de tehnologii si servicii inovatoare si sa identifice posibilitatile de dezvoltare a oportunitatilor de co-investitie.

Au fost prezentate principalele provocari rezultate din intalnirile anterioare ale proiectului iWATERMAP si propuse Grupuri de Actiune, cate unul pe fiecare dintre cele 3 foi de parcurs (cresterea masei critice a ecosistemului de inovare, resurse umane si internationalizare) propuse in cadrul Planului Regional de Actiune ca fiind relevante pentru solutionarea provocarilor regionale. De asemenea, a fost prezentat in detaliu stadiul dezvoltarii foilor de parcurs aferente celor 3 teme dupa care a urmat o dezbatere referitoare la aceste propuneri si imbunatatirea acestora.

Grupurile de Actiune propuse de organizatori au fost pe urmatoarele teme de interes: Digitalizare, Infrastructura Verde, Economie Circulara, Centru regional de inovare in sectorul apei pentru calificarea resursele umane. O concluzie a acestei dezbateri a fost ca participantii ar trebui sa aiba initiativa si sa ia legatura fiecare cu partenerii pe care ii considera relevanti pentru atingerea obiectivelor cat de repede posibil astfel incat exercitiul de colaboare in cadrul Grupului de Actiune sa poata fi folosit pentru dezvoltarea de proiecte in cadrul viitoarelor programe de finantare.

Documente atasate
Agenda intalnire
Prezentari


29.11.2019 - Intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei [proiectul iWATERMAP]

Agentia pentru Dezvoltare Regionala implementeaza incepand cu iunie 2018, proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei. In acest context, in data de 28 noiembrie 2019 a fost organizata cea de-a treia intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, la care au participat: reprezentanti ai operatorilor de alimentare cu apa si canalizare, reprezentanti ai administratiei publice si administratiilor bazinale, universitati si centre de cercetare.

In cadrul evenimentului, a fost prezentat stadiul de implementare a proiectului – modalitatile de colectare a ideilor, transpunerea acestora in masuri si dezvoltarea lor in actiuni concrete ce vor face parte din Planul Regional de Actiune. De asemenea, se vizeaza si procesul de revizuire a foilor de parcurs in dezvoltarea masei critice a ecosistemului de inovare, dezvoltarea resurselor umane si strategia de internationalizare pentru inovare regionala, aferenta tehnologiilor din domeniul apei.

Regiunea Nord-Est a aderat la parteneriatul Water Smart Territories in 2019, dezvoltat in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta S3 de catre 3 regiuni lider europene (Aragón - Spania, Centre Val de Loire – Franta, Provincia Fryslan – Olanda) carora li s-au alaturat alte 15 regiuni.

In cadrul primei intalniri a parteneriatului, au fost prezentate 25 de idei de cooperare/potentiale co-investitii ce pot fi transpuse in proiecte interregionale si care pot reprezenta suport pentru regiunile partenere. Aceste noi proiecte, ce vor cuprinde activitati comune, vor sta la baza cooperarii regionale prin inovatii care sa depaseasca cele mai avansate tehnici si tehnologii ale momentului. Una din provocarile prezentate de catre Regiunea Nord-Est o reprezinta “modalitatile alternative din punct de vedere al costurilor, in vederea tratarii apei potabile”. Aceasta a fost desemnata lider in dezvoltarea proiectului alaturi de alte 7 regiuni partenere.

Agenda intalnirii a inclus si prezentarea de proiecte inovatoare in domeniul apei, dar si o dezbatere privind barierele care exista in acest moment in sector, iar membrii Grupului Regional Consultativ si-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ in implementarea proiectului.

26.07.2019 - Proiectul iWATERMAP - Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei

Gestionarea durabila a apei este esentiala pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar si pentru alte industrii mari consumatoare de apa (alimentara, chimica, celulozei si hartiei etc.). Provocarile comune ale acestui sector se refera la: infrastructura invechita si investitiile reduse in exploatare si intretinere, utilizarea de poluanti persistenti, pierderile de apa si gestionarea ineficienta a acestei resurse.

Incepand cu anul 2018, ADR Nord-Est este partener in cadrul Proiectului de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG Europe (apelul 3), in care sunt implicati 9 parteneri din 7 state europene.

Proiectul iWATERMAP are in vedere tehnologiile din domeniul apei, datorita contributiei acestora la depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa, utilizarea eficienta a apei, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate etc. Acest sector are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare, care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de noi locuri de munca in regiune.

In acest context, in perioada 25-26 iunie 2019, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat, la Iasi (sediul ApaVital SA Iasi), cea de-a 3-a intalnire transnationala la care au participat actori relevanti din regiune, precum si partenerii proiectului, respectiv Wetsus (Centrul European de Excelenta pentru Tehnologia Durabilitatii Apei) Olanda, Provincia Fryslan (Olanda), Universitatea Tehnica din Riga (Letonia), Regiunea Creta (Grecia), Clusterul pentru Alimente si Agricultura a Regiunii Murcia (Spania), Universitatea din Minho (Portugalia), CREA Hydro&Energy (Republica Ceha) si Ministerul Educatiei si Stiintei din Letonia. (detalii suplimentare despre proiect http://www.adrnordest.ro/index.php?page=iWATERMAP )

Un element de noutate il reprezinta aderarea Regiunii Nord-Est la parteneriatul Water Smart Territories, constituit, in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3 Platform), de catre 3 regiuni lider europene (Aragón - Spania, Centre Val de Loire – Franta, Provincia Fryslan - Olanda). Aceasta initiativa vizeaza crearea unei platforme dedicate apei, care va contribui la intarirea capacitatii inovative a regiunilor europene, la facilitarea de noi investitii in infrastructura si crearea de noi tehnologii pentru un management sustenabil al apei.

Totodata, a fost prezentata oportunitatea de participare a entitatilor interesate la AQUATECH AMSTERDAM 2019, care va fi organizat in perioada 5-8 noiembrie 2019.

Acest eveniment international reprezinta locul in care companiile inovatoare si entitatile din cercetare pot identifica parteneri pentru cooperare in domeniul tehnologiei si cercetarii din sectorul apei, prin participarea la intalniri bilaterale.

De asemenea, este cadrul in care cererea intalneste oferta. Astfel in cadrul expozitiei dedicate, furnizori de renume de tehnologie isi prezinta ultimele noutati, iar participantii interesati pot gasi solutii la provocarile intampinate (detalii suplimentare https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/ ).

In vederea participarii la acest eveniment (si in functie de interesul manifestat pentru cerere sau oferta), va invitam sa completati unul din formularele anexate si sa il transmiteti la adresa de mail: roxana.iosub@adrnordest.ro, pana la data de 28 august 2019.

Formularele participare AQUATECH AMSTERDAM

31.05.2019 - Intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat in data de 30 mai 2019, la Piatra-Neamt cea de-a doua intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, care reuneste specialisti in domeniu: operatori de alimentare cu apa si canalizare, firme producatoare de echipamente si tehnologii dedicate apei, reprezentanti ai administratiei publice si administratiilor bazinale, universitati si centre de cercetare. Sectorul apei reprezinta un sector cu potential de specializare inteligenta in Regiunea Nord-Est.


In cadrul evenimentului a fost prezentata oportunitatea aderarii la Parteneriatul European “Water Smart  Teritories” constituit in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3P) pentru Modernizare Industriala, initiat de regiunile Aragón (Spania), Centre – Val de Loire (Franta) si Fryslân (Olanda). Parteneriatul isi propune sa contribuie la consolidarea capacitatii de inovare a regiunilor europene fara a se limita la eficienta resurselor de apa, mergand catre facilitarea unor noi investitii bazate pe infrastructura deschisa de inovare (open innovation) si noile tehnologii in gestionarea durabila a apei de catre grupuri si actori importanti din ecosistemele regionale. O astfel de cooperare interregionala poate creste impactul si facilita o colaborare mai stransa si interdisciplinara intre regiunile partenere si organizatiile regionale care sa raspunda provocarilor industriei apei prin solutii tehnologice avansate pentru a aborda nevoile teritoriilor si ale societatii europene.

Totodata, s-a discutat despre situatia actuala a regiunii unde am reusit sa schitam o imagine a activitatilor, proiectelor si eforturilor cunoscute dedicate dezvoltarii ecosistemului regional de cercetare si inovare. Impreuna cu reprezentantii din regiune, am incercat sa stabilim pasii care trebuie parcursi pentru atingerea etapelor de dezvoltare a masei critice in ecosistemul general al inovarii in sectorul apei. In acest sens, au fost identificate idei noi de proiecte, oportunitati de parteneriate, dar si o parte din problemele cu care regiunea noastra se confrunta in acest sector. 

Agenda intalnirii a inclus si prezentarea lectiilor invatate in urma derularii vizitei de studiu in regiunea Creta din Grecia (9-10 aprilie 2019 ) de catre cele doua entitati participante. Din bunele practici prezentate in Grecia, ne putem referi la avantajele utilizarii ozonului in tratarea apei, la protectia surselor de apa si incadrarea lor ca “Arii protejate”, implementarea unor tehnologii eficiente si, de asemenea, aplicarea eficienta a Directivelor europene.

26.10.2018 - Primul Grup Regional Consultativ in domeniul apei la nivelul Regiunii Nord-Est

S-a constituit primul Grup Regional Consultativ in domeniul apei la nivelul Regiunii Nord-Est
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est) a organizat, la Iasi, Hotel Ramada Iasi City Center, in data de 26 octombrie 2018, incepand cu ora 10.00, evenimentul de lansare al proiectului INTERREG de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei si prima intalnire a Grupului Regional Consultativ in domeniul apei.
In cadrul evenimentului de lansare s-a facut o prezentare a obiectivului, activitatilor si rezultatelor proiectului, a fost prezentata abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare, asa cum a fost descrisa de catre liderul de proiect si a fost sustinuta prezentarea analizei regionale (initiala) a situatiei actuale si identificarea nevoilor stringente ale regiunii in domeniul apei.
S-au evidentiat, de asemenea, si avantajele si responsabilitatile reprezentantilor grupului consultativ regional. Obiectivul constituirii acestui grup regional consultativ este acela de a sprijini introducerea pe agenda publica a conceptului de masa critica a ecosistemului inovarii pentru tehnologiile din domeniul apei in randurile actorilor regionali relevanti, de a facilita schimbul de informatii si cunostinte (know-how) in domeniu si de a dezvolta proiecte in parteneriat in domeniul apei la nivel regional si la nivel international. In acest sens, pana la finalizarea proiectului, imbunatatirea instrumentelor de politica referitoare la implementarea efectiva a inovatiei in lanturile de inovare regionale, a inovarii deschise prin specializarea inteligenta va fi inclusa in planificarea si programarea regionala, insotita de un portofoliu regional de proiecte in domeniu.Acest grup consultativ a fost constituit sub forma unei structuri informale si reuneste, peste 20 de specialisti din domeniul apei din Regiunea Nord-Est, incepand cu reprezentanti ai administratiei publice, administratiilor bazinale, operatorii de alimentare cu apa si canalizare, firme producatoare de echipamente si tehnologii dedicate apei, firme de proiectare, ONG-uri, asociatii, companii producatoare din diverse domenii, universitati & centre de cercetare si nu in ultimul rand, publicului larg interesat de imbunatatirea performantelor tehnice in domeniul apei. In cadrul acestui grup consultativ regional se va analiza situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul Apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei.

De asemenea, in cadrul acestui eveniment a fost prezentat un proiect complex de cooperare interinstitutionala in domeniul mediului (apa, deseuri si economie circulara).

In urma vizitei de studiu ce a avut loc in perioada 25-27 Septembrie 2018 in Leewarden, Olanda, cei doi stakeholderi, reprezentanti ai mediului privat si ai mediului academic, au venit sa sustina prezentatile cu titlul “Lectii invatate pentru regiunea mea”, unde au evidentiat lucrurile si modelele de buna practica identificate in vizita de studiu si care ar dori sa le vada si la noi in regiune.

Agenda
Prezentari
Acord aderare grup consultativ

25-27 Septembrie 2018 - Reprezentanti ai Regiunii Nord-Est aprofundeaza bunele practici in domeniul tehnologiilor de apa din Olanda

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a participat, in perioada 25-27 Septembrie 2018, la evenimentul de lansare si, respectiv prima vizita de studiu in Leewarden, Olanda a modelelor de buna practica in domeniul tehnologiilor de apa, in cadrul proiectului #iWatermap: Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”) finantat de Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe.
La aceasta intalnire interregionala au mai participat si 2 specialisti in domeniul tehnologiilor de apa, reprezentanti ai partilor interesate, nominalizate in cadrul grupului consultativ regional in domeniul apei si anume un reprezentant de la compania SC CRIBERNET SRL (Criber Net) si un reprezentant al mediului academic din cadrul Departamentului de Ingineria si Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ”Cristofor Simionescu”, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

In cadrul evenimentului de lansare a proiectului, fiecare dintre cele 6 regiuni partenere au prezentat rezultatele autoevaluarii (preliminare) regionale initiale si au avut loc discutii pe baza sinergiilor si cooperarilor viitoare pe provocarile regionale similar identificate.
Intalnirea de lansare a proiectului a avut loc in aceeasi saptamana cu Saptamana Tehnologiilor de Apa in Europa 2018 (European Water Tech Week 2018) si, in cadrul programului s-au urmat si mai multe sesiuni ale evenimentului EWTW2018.
Aceasta este prima vizita de studiu organizata in cadrul acestui parteneriat si isi propune sa aprofundeze modul de implementare a bunelor practici pe care Olanda le promoveaza la nivel international.
Scopul vizitei a fost acela de a identifica modele cu potential de transfer in Regiunea Nord-Est, cu atat mai mult cu cat tema de discutie si vizitele pe teren au vizat dezvoltarea capitalului uman, strategii de internationalizare si prezentarea tehnologiilor inovative in domeniul apei.
Acest proiect isi propune imbunatatirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemului de inovare in regiunile partenere. Abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare presupune identificarea si implementarea, pas cu pas, a tuturor elementelor necesare pentru ecosistemul de inovare, cum ar fi: cooperarea intre mediul academic si sectorul privat, interactiunea dintre clustere, cooperarea in cadrul retelelor interregionale, stiinta si educatie, asigurandu-se astfel stabilitatea si dezvoltarea durabila a sistemului.

Agenda
Prezentare ADR Nord-Est

Intalnirea de pre-lansare a proiectului #iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps
29-30 Mai 2018, Bruxelles, Belgia


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a participat in data de 29 mai 2018, la Bruxelles, Belgia la intalnirea de pre-lansare a proiectului #iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps finantat prin Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe, apel 3.
Evenimentul a avut urmatoarele obiective: prezentarea consortiului, introducerea Modelului de Dezvoltare a Masei Critice, prezentarea obiectivelor, activitatilor, rezultatelor, raportarea in cadrul Interreg Europe, utilizarea platformei #iOLF si agrearea acordului de parteneriat. Pe langa acestea s-au purtat discutii cu partenerii despre obiectivele consortiului, sinergiile dintre parteneri, asteptarile si nevoile partenerilorIn data de 30 mai a avut loc Conferinta Water Technology and Circular Economy, organizata de catre partenerul lider al proiectului iWATERMAP, WETSUS, unde s-au prezentat modele eficiente de dezvoltare a ecosistemului de inovare. Facilitarea masei critice este elementul-cheie si constituie baza proiectului iWATERMAP. Conferinta a evidentiat, de asemenea, si legatura dintre tehnologiile din domeniul apei si economia circulara.
Din cadrul consortiului fac parte 9 parteneri (inclusiv administratii publice, agentii de dezvoltare regionala, clustere, institutii de invatamant si cercetare) din 7 tari diferite (Olanda, Letonia, Grecia, Romania, Spania, Portugalia, Republica Ceha).
Proiectul iWATERMAP se concentreaza pe sustinerea politicilor de inovare pentru tehnologiile din sectorul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemelor de inovare din regiunile partenere din acest sector.

Agenda 29 mai 2018
Agenda 30 mai 2018
Prezentari