Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Formare » Prezentare cursuri

Program Formare Profesionala MANAGER PROIECT Cod COR 242101

Descrierea ocupatiei

Ocupatia manager proiect are in vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza si implementa proiecte la nivel operational.

Managementul de proiect nu poate fi complet separat de functiile de management organizational, sau de sarcinile tehnice specifice proiectarii si dezvoltarii.

Programul de curs va contine prezentarea unor concepte teoretice si instrumente practice pentru o serie de domenii functionale,  care sunt componente esentiale ale competentei si performantei managementului de proiect la acest nivel. Acestea sunt:

 • Stabilirea scopului si a obiectivelor proiectului
 • Stabilirea specificatiilor proiectului
 • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
 • Stabilirea activitatilor specifice proiectului si esalonarea lor in timp
 • Estimarea si asigurarea resurselor necesare realizarii proiectului
 • Estimarea si bugetarea costurilor
 • Estimarea si asigurarea resurselor;
 • Gestionarea si controlul utilizarii resurselor;
 • Planificare si controlul achizitiilor si contractelor;
 • Managementul contractelor;
 • Managementul financiar al proiectului;
 • Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
 • Urmarirea si controlul riscurilor;
 • Selectarea si managementul echipei de proiect;
 • Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
 • Stabilirea nivelului de calitate pentru activitati si rezultate
 • Managementul implementarii.

Competentele managerului proiect se coreleaza cu functiile ce ilustreaza intregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea si delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesati in proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activitati; stabilirea rolurilor si responsabilitatilor in cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcina de realizat; alcatuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor si identificarea si inregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor si/ sau lucrarilor necesare in desfasurarea proiectului; comunicarea planului proiectului si obtinerea aprobarii din partea factorilor interesati; pregatirea unui buget pentru finantarea proiectului; asigurarea de rezerve si eliberarea de fonduri; pregatirea lucrarilor pentru incepere, intrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea si comunicarea rezultatelor; negocierea schimbarilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atat fizic, cat si financiar).

Pliant prezentare PFP Manager Proiect organizat de Centrul Regional de Studii al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est