Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Program de Cooperare Bilaterala intre ADR Nord-Est – SNN Olanda de Nord

> Istoric

> Program Pilot

Initiatorii proiectului

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Romania
Alianta Provinciilor din Olanda de Nord

Obiectivul general

Conectarea a doua teritorii aflate la o distanta mai mare de 2000 de km printr-o strategie de specializare inteligenta transnationala, in vederea stabilirii unui teren comun, fertil, menit sa fructifice o cooperare inovativa si ascendenta. Cooperare in care similitudinile si complementaritatile celor doua parti se intrepatrund si converg catre obtinerea de rezultate sustenabile.

Scop principal

Parteneriatul are ca scop principal eliminarea provocarilor societale si generarea cresterii economice si a prosperitatii de partea ambelor regiuni.

Obiective specifice

 • Identificarea si stabilirea unor arii complementare de interventie cu scopul de a solutiona provocarile societale existente si de a genera crestere economica si prosperitate in ambele regiuni
 • Dezvoltarea conceptului de living lab regional si definirea cadrului de implementare
 • Maparea temelor agreate in cele doua regiuni pentru selectarea potentialelor modele de business, bazat pe lantul de valori si pe principiile economiei circulare
 • Maparea si incurajarea potentialilor parteneri regionali de a transforma un model de afaceri in practica
 • Asigurarea unui sistem solid de management si coordonare pentru programul de actiune al strategiei de specilizare inteligenta transnationala

Procesul general

 1. Agrearea asupra sectoarelor de interventie:

• Agro food
• Textile
• IT&C
• Managemntul Apelor si Deseurilor
• Sanatate, bio-tehnologii

 1. Evaluarea ariilor de interventie si a rezultatelor dorite

• Identificarea provocarilor societale ce necesita solutionare
• Identificarea ariilor de imbunatatire pentru o mai buna eficienta si pentru un nivel sporit de recuperare a investitiei catre societate
• Alte Interventii strategice prevazute in RIS3

 1. Identificarea si implicarea principalilor actori direct participanti

• Autoritati publice locale
• Institutii educationale si/sau centre de inovare, cercetare si transfer tehnologic
• Mediul privat: GAL-uri, clustere, organizatii independente
• Societate civila: in principal ONG-uri
• Ambasadorii implementarii: practicieni, profesori, centre de cercetare si dezvoltare

 1. Planificarea interventiilor cheie si a calendarului

• Creare, dezvoltare lanturi valorice din sectoarele stabilite
• Identificare modele de afaceri care au potential crescut de a contribui la realizarea obiectivului de dezvoltare regionala
• Stabilirea programului de implementare (planificare, coordonarea si monitorizarea sistemului)
• Dezvoltarea structurilor de suport: incubatoare, acceleratoare, living lab

5. Implementare si monitorizare rezultate

Plan de interventie sectorial:

Pentru fiecare sector selectat, ar trebui creat un Document de Interventie asupra Procesului, reprezentand intregul proces de interventie intr-o forma logica si bine structurata care sa reprezinte punctul de pornire a viitoarei strategii de interventie (atasate in Documente Suport).

Strategia de Interventie va cuprinde toate detaliile interventiilor si calendarul tuturor activitatilor.

Principiile generale

 • Cooperare cu castig ambivalent/fondata pe complementaritati si interese comune
 • Contributie individuala in dezvoltarea regionala
 • Concentrare pe rezultate cu efecte sustenabile
 • Utilizare mix de resurse financiare pentru implementarea unor proiecte specifice

Rezultate durabile

 • O singura strategie de specializare inteligenta dezvoltata pentru doua regiuni distincte din Olanda si Romania
 • Un singur program de specializare inteligenta conceput si implementat in aceste regiuni
 • Punti de cooperare concrete create intre parteneri din acelasi lant valoric, transpuse in mecanisme de educare reciproca, transfer de cunostinte si proiecte de investitii comune
 • Valoare economica adaugata in aceste regiuni ca urmare a proiectelor implementate
 • Capacitate sporita a regiunilor de a recunoaste si de a aborda problemele societale cu solutii inteligente

Documente suport

Memorandum Program de Cooperare ADR-SNN

Parteneriat ADR NE & SNN

RDA NE -SNN cooperation road map EN

Report of the Northern Netherland visit in Romania- Taiex 2 EN

SNN Interventie proces Agrofood EN

SNN Interventie proces biomaterials EN

SNN Interventie proces Environment and Energy sector EN

SNN Interventie proces health innovations through big data EN

 

Galerie foto

Vizita de studiu ADR Nord-Est in Olanda (29.09-02.10.2015)

Vizita studiu SNN in regiunea Nord-Est (27-29.10.2015)

Misiune experti ADR Nord-Est in Olanda (8-10.03.2016)

Misiune experti SNN in regiunea Nord-Est (22-24.03.2016)

Atelier de lucru, Iasi (21-22.06.2016)