Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Clusterix 2.0 – Noi modele de inovare pentru parteneriate strategice de clustere

Proiectul Clusterix 2.0 este un proiect de cooperare interregionala finantat in cadrul primului apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe.

Acest program urmareste imbunatatirea punerii in aplicare a politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in principal a programelor din cadrul obiectivului privind investitiile pentru crestere economica si a locurilor de munca si, daca este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana prin promovarea schimbului de experienta si a invatarii de noi politici, in randul actorilor de interes regional. Programul dispune de un buget de 359 mil EUR si finanteaza doua tipuri de actiuni: Proiecte de cooperare interregionala si Platforme de invatare de politici.

Context:
Noi modele de inovare sunt necesare pentru ca globalizarea si digitalizarea genereaza schimbari rapide la nivelul lanturilor valorice si al modelelor de business. Pentru a mentine o regiune competitiva, factorii de decizie politica trebuie sa fie constienti de aceste schimbari, asigurand sprijinirea industriilor sau sectoarelor emergente.

Obiective:
Clusterix 2.0 urmareste sa imbunatateasca instrumentele de politica legate in mod direct de furnizarea inovarii, pentru a exploata optimcapacitatea clusterelor de a facilita procesele inovative cu accent asupra competentelor complementare si introducand noi modele de inovare pentru dezvoltarea si implementarea operationala a parteneriatelor strategice ale clusterelor. Scopul proiectului este sa creasca numarul colaborarilor dintre companii si institutiile de cunoastere (CDI) (5% pana in 2020) care sa conduca la crearea de noi lanturi valorice obtinute prin colaborarea intersectoriala a clusterelor.
Scopul comun al partenerilor (6 care au implementat Clusterix si 4 parteneri noi) este acela de introduce masuri operationale inovative legate de:

 • ­Noi modele de inovare in ecosistemele clusterelor,
 • ­Conturarea profilului regional inteligent si
 • Implementarea eficienta a RIS si RIS3.

Se are in vedere interventia pentru imbunatatirea instrumentelor de politica referitoare la networking, clustere si inovare deschisa prin specializare inteligenta.

Un obiectiv secundar il reprezinta cresterea numarului de colaborari intersectoriale si a parteneriatelor intre clusterele din fiecare regiune implicata in proiect si dezvoltarea de parteneriate strategice inter-regionale bazate pe competentele complementare identificate prin conturarea profilului inteligent al regiunii.

Beneficiarii directi sunt minim 50 de persoane care activeaza in cadrul AM/OI-urilor, al organizatiilor de implementare si diversi stakeholder-i ca capacitate profesionala sporita in cadrul schimburilor inter-regionale.

Este vizata imbunatatirea a 10 instrumente de politica (9 fonduri structurale, 1 regional) care vor avea efect asupra intreprinderilor, institutelor de cercetare si altor actori de inovare.

Instrumentul vizat de ADR Nord-Est (PP10) : POR 2014-2020, in particular, AP1 - Promovarea transferului tehnologic, prioritatea de investitii 1.1 (OS 1.1 - Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta).

Avand in vedere ca nivelul inovarii si al performantei industriale nu sunt foarte ridicate in Regiunea Nord-Est, este necesar sa sprijinim parteneriatele intre mediul de afaceri si cel de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) pentru a:

1. creste transferul de cunostinte, tehnologie si personal cu abilitati in CDI;
2. dezvolta produse si procese bazate pe cererea pietei;
3. dezvolta noi modele de inovare bazate de legaturi si sinergii mai concentrate intre actorii relevanti;
4. furniza personal calificat pe piata muncii pentru a raspunde nevoilor companiilor.

Actiunile de imbunatatire a instrumentului urmaresc:
1. dezvoltarea de competente si abilitati de inovare in randul generatiilor tinere (prin dezvoltarea de programe de studiu (curricula) in parteneriat intre universitati si companii care activeaza in domeniile de specializare inteligenta);
2. sprijinirea intreprinderilor inovative din Regiunea Nord-Est (prin asistenta si servicii pentru conversia ideilor inovative in afaceri, prin punerea in aplicare a unor programe pentru „simulatoare de afaceri” si scheme de finantare destinate micro-creditarii ideilor de afaceri inovative)
3. crearea si consolidarea retelelor de companii si a celor de clustere (prin infiintarea unor retele de afaceri regionale orizontale – asociatii sau grupuri de producatori – sau verticale – pe / intersectand lantul valoric; sprijinirea cooperarii intre clustere, incluzand integrarea lor in lanturi valorice transnationale prin parteneriate strategice)
4. cresterea capacitatii de actiune integrata a retelelor regionale ale clusterelor si companiilor (prin sprijinirea managementului retelelor de afaceri precum si in dezvoltarea serviciilor oferite de aceste retele membrilor lor)

Proiectul va fi implementat in 2 faze, cuprinzand o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 aprilie 2016:
Faza 1 = 3 ani, reprezentata de actiunile privind schimbul de experienta si elaborarea planului de actiune
Faza 2
= 2 ani, reprezentata de activitatile pentru implementarea planului de actiune
Buget total : 2.145.049 euro
Buget ADR Nord-Est : 153.775 euro, cofinantare ERDF:85%, cofinantare nationala 13%, finantare ADR Nord-Est: 2%

In primele 3 semestre ale perioadei de implementare vor fi identificate si discutate bunele practici in vederea selectarii si analizarii celor mai potrivite pentru transfer. In semestrele 4-6, prin vizite de explorare, se va face analiza aprofundata a detaliilor privind transferul bunelor practici pentru a fi incluse in planul de actiune care trebuie implementat in Faza 2 (ultimele 4 semestre din proiect).
Fiecare partener va organiza o intalnire de explorare. Intalnirile vor implica partenerii, dar si actori si stakeholderi relevanti. In regiunile partenere, se vor organiza semestrial activitati regionale de reflectie, cu implicarea stakeholderilor regionali pentru a evalua transferabilitatea practicilor si oportunitatile si solutiile privind imbunatatirea instrumentelor de politica regionala.
Proiectul prevede si organizarea unor schimburi de personal, in conditiile in care consortiul va decide ca este oportun.

In Faza 1 se vor organiza 2 actiuni specifice:
1. atelier de lucru tematic, cu implicarea unor experti externi, avand scopul de a creste nivelul de cunostinte specializate ale partenerilor in domeniul dezvoltarii clusterelor.
2. exercitiu comun de benchmarking, inclusiv interviuri si un peer-review, cu scopul de a ne pozitiona in raport cu partenerii avand in vedere punctele forte si punctele slabe identificate.

Faza 1 se finalizeaza cu dezvoltarea planului de actiune bazat pe cunostintele transferate intre parteneri. Lectiile invatate din procesul de cooperare vor genera recomandari de politica pentru a fi diseminate in Europa. Partenerii si-au exprimat interesul sa participe si la activitatile din cadrul platformei de invatare de politici creata in contextul Interreg Europe, aferente politicilor privind inovarea si clusterele.
In faza 2 se vor organiza 2 intalniri pentru a monitoriza si a schimba opinii privind implementarea efectiva a planurilor de actiune. Activitatile de reflectie vor continua si in faza 2 a proiectului.

Indicatori:
Principalii indicatori (per proiect, impusi de program) sunt:

 • 32 de evenimente pentru invatarea politicilor (policy learning)
 • Minim 20 de bune practici identificate, analizate si impartasite
 • Persoane cu capacitate profesionala sporita: 50 (personal AM/OI)
 • 10 planuri de actiune dezvoltate si implementate
 • 50 de aparitii in media

Principalii indicatori de rezultat (per proiect):

 • Nr. programe care vor implementa masuri inspirate de proiect: 9
 • Nr. de alte instrumente de politica care vor implementa masuri inspirate de proiect: 1
 • Valoarea estimata a FS influentate de proiect: 5.860.000 euro
 • Valoarea estimata a altor tipuri de fonduri influentate de proiect: 7.800.000 euro

Indicatori de performanta auto-definiti, in legatura cu politica vizata (per ADR Nord-Est):

 • Nr. de entitati de transfer tehnologic sprijinite: 5

Parteneri
1. ECOPLUS. Agentia pentru Afaceri a Austriei Inferioare (Austria) - Lider de proiect;
2. TIS Techno Innovation South Tyrol Scpa (Italia);
3. Agentia Publica de Dezvoltare Regionala si Economica Vest – Panonia (Ungaria);
4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA (Romania);
5. Universitatea din Lund (Suedia);
6. Agentia de Dezvoltare Regionala din Ostrava (Republica Ceha);
7. Forumul pentru Crestere din Danemarca de Sud;
8. Consiliul Regiunii Auvergne (Franta);
9. Enterprise Flanders (Belgia);
10. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania)
11. Regiunea Skåne (Suedia)

Intalnirea de lansare a proiectului, Bolzano, Tirolul de Sud, Italia – 11-13 aprilie 2016
In cadrul primei intalniri a consortiului proiectului a fost discutat planul de lucru pe primul semestru (aprilie – septembrie 2016), detalii privind aspectele ce tin de managementul financiar (constituirea comitetului de coordonare a proiectului, costuri eligibile, raportare financiara, control de prim nivel), comunicare, colectare si selectie a bunelor practici. De asemenea si a fost organizata o prezentare a bunelor practici din Regiunea Tiroulul de Sud, Italia si o vizita de studiu in Parcul Tehnologic NOI din Bolzano.

 

Prezentari de bune practici:

A doua intalnire de lucru a consortiului proiectului, Malmö, Suedia, 20-22 iunie 2016
Cea de a doua intalnire a consortiului a facilitat intalnirea membrilor Comitetului de Coordonare a proiectului si participarea la un workshop intitulat „Initiative europene pentru imbunatatirea parteneriatelor strategice de clustere si industrii emergente” in care au fost prezentate oportunitati de colaborare si promovare a clusterelor prin intermediul Initiativei Vanguard, a platformei tematice RIS3 si Platformei Europene de Colaborare a Clusterelor. Partenerul suedez, Regiunea Skåne, a facilitat prezentarea bunelor practici din sudul Suediei si o vizita de studiu la Media Evolution City, un cluster media foarte dezvoltat, cu peste 400 de membri si parteneri. Au fost prezentate 3 exemple de buna practica privind obtinerea de fonduri de catre intreprinzatori prin crowd-funding in sistem privat si public.

 

Prezentari:

Dialog cu clusterele din Regiunea Nord-Est - parteneriat si inovare prin Clusterix 2.0, 6 septembrie 2016
A luat start in aceste zile exercitiul interactiv de benchmarking si stress testing pentru clusterele din Regiunea Nord-Est, efectuat de catre Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA) in cadrul proiectului „ Clusterix 2.0 – Noi modele de inovare pentru parteneriate strategice de clustere”...continuare.


Vizitati si pagina dedicata a proiectului la adresa: www.interregeurope.eu/clusterix2/