Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Despre Noi » Prezentare ADR » Obiective

Obiectivele ADR Nord-Est

 • elaborarea, implementarea si monitorizarea unor strategii de dezvoltare regionala care sa permita stimularea dezvoltarii economice durabile, sociale si culturale a Regiunii Nord-Est;
 • implementarea Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Nord-Est;
 • monitorizarea ex-post a Programelor PHARE CES, Programului Operational Regional si Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” ;
 • implementarea programelor de dezvoltare finantate de Guvernul Romaniei;
 • initierea sau participarea in parteneriat la implementarea unor proiecte care contribuie si sustin atingerea obiectivelor stabilite in strategia de dezvoltare a regiunii si a organizatiei;
 • promovarea cooperarii in interiorul Regiunii de Dezvoltare, cu alte regiuni din tara si din  strainatate, organisme guvernamentale si neguvernamentale din alte tari, prin realizarea unor proiecte de interes comun;
 • promovarea inovarii si a transferului tehnologic si de know-how prin valorificarea eficienta a resurselor specifice fiecarei zone si intarirea legaturii dintre mediul de afaceri si cel stiintific, tehnologic si de cercetare;
 • cresterea atractivitatiii Regiunii de Dezvoltare Nord-Est in vederea atragerii investitiilor;
  dezvoltarea capacitatii regiunii de a atrage si retine resurse pentru dezvoltare, prin furnizarea unor programe de formare profesionala.

 Atributiile ADR Nord-Est

 • elaboreaza anual programe de lucru, pe care le supune aprobarii Consiliului Regional si pe baza carora isi desfasoara activitatea si aduce la indeplinire hotararile Consiliului Regional;
 • implementeaza Programul Operational Regional in calitate de Organism Intermediar;
 • coordoneaza activitatea de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala conform reglementarilor legale, elaboreaza alte strategii si programe multianuale si le prezinta Consiliului Regional pentru dezbatere si aprobare;
 • inainteaza Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propunerile de strategie, planurile si programele de dezvoltare regionala, care au fost aprobate de Consiliul Regional;
 • asigura implementarea programelor de dezvoltare regionala ale regiunii;
 • urmareste si controleaza executarea programelor/ proiectelor de dezvoltare regionala si ia masurile de corectie necesare, in vederea atingerii obiectivelor propuse;
 • prezinta, anual, Consiliului Regional rapoarte de activitate, evidentiind stadiul, dificultatile de implementare, precum si impactul programelor de dezvoltare regionala;
 • propune spre aprobare Consiliului Regional bugetul anual de venituri si cheltuieli necesar functionarii Agentiei;
 • realizeaza managementul financiar si tehnic al Fondului pentru Dezvoltare Regionala, precum si bugetului Agentiei;
 • actioneaza pentru atragerea de surse de finantare la Fondul pentru Dezvoltare Regionala;
 • pregateste studii, analize si recomandari, inclusiv la cererea Consiliului Regional, privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare regionala;
 • asigura activitatile de secretariat ale Consiliului Regional;
 • asigura activitatea de secretariat a Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare pentru Programul Operational Regional, in situatia in care AM POR solicita intrunirea acestuia;