Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte » RETRACE

RETRACE – A Systemic Approach for REgions TRansitioning towards a Circular Economy

Proiectul RETRACE este un proiect de cooperare interregionala finantat in cadrul primului apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe, in cadrul Obiectivului Specific 4.2 – Imbunatatirea politicilor privind eficienta resurselor.

Acest program urmareste imbunatatirea punerii in aplicare a politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in principal a programelor din cadrul obiectivului privind investitiile pentru crestere economica si a locurilor de munca si, daca este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana prin promovarea schimbului de experienta si a invatarii de noi politici, in randul actorilor de interes regional. Programul dispune de un buget de 359 mil EUR si finanteaza doua tipuri de actiuni: Proiecte de cooperare interregionala si Platforme de invatare de politici. Proiectul RETRACE are un buget total de 1.514.352 Euro (1.241.994,50 euro contributia FEDR), din care, aferent ADR Nord-Est: 160.465 euro (136.395,25 euro contributia FEDR si 20.860,45 euro, contributia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice).

Parteneriat:

 1. Politehnica din Torino (IT)
 2. Regiunea Piemont – Directia pentru Sistemul Regional de Competitivitate (IT)
 3. Azaro Foundation (ES)
 4. BEAZ (ES)
 5. Scoala Superioara pentru Tehnologii Industriale Avansate (FR)
 6. Asociatia pentru Mediu si Siguranta din Aquitaine (FR)
 7. Oficiul Guvernamental pentru Dezvoltare si Politica Europeana de Coeziune (SI)
 8. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (RO)

Durata de implementare: 48 luni (aprilie 2016 – martie 2020)

Proiectul vizeaza provocarile europene privind tranzitia catre o economie circulara urmand prioritatile in domeniu stabilite prin:

 • ­Initiativa majora „O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” ( http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/): sprijina tranzitia catre o economie eficienta in utilizarea resurselor pentru crestere durabila, crearea de noi locuri de munca si la crestere economica
 • Strategia Europa 2020: urmareste cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.
 • Comunicarea UE “Spre o economie circulara: un program pentru deseuri zero in Europa”: exprima sprijinul CE pentru tranzitia catre un model de economie circulara

Tranzitia catre o economie circulara orienteaza discursul catre reutilizare, reparare, renovare si reciclarea materialelor si a produselor existente. Beneficiile adoptarii unui astfel de model merg dincolo de protectia mediului si economisirea resurselor, intrucat implementarea unui astfel de model genereaza un proces intens de inovare, inclusiv a sistemului industrial traditional, conducand catre noi oportunitati si modele de afaceri. Fenomenul de tranzitie trebuie condus in special de firme si actori din industrie si poate fi stimulat in principal de un cadru de reglementare mai precis si de catre consumatori mai exigenti si mai constienti.

Scopul principal al RETRACE este sa promoveze adoptarea conceptului proiectarii sistemice ca metoda care faciliteaza tranzitia catre economia circulara, in paralel cu politicile de sprijin regionale si locale, concentrandu-se asupra celor 2 aspecte complementare: perspectiva regionala/locala a politicilor si abordarea sistemica pentru o economie circulara.

Partenerii din proiectul RETRACE considera ca adoptarea unor abordari sistemice la nivel regional/teritorial pot avea un efect de levier in aceasta tranzitie. In particular, abordarea proiectarii sistemice (systemic design) vizeaza crearea unor sisteme industriale complexe, prin implementarea unor sisteme de productie sustenabile in care fluxurile energetice si materiale sunt proiectate astfel incat deseurile unui proces sa devina intrari pentru altele, impiedicand eliminarea deseurilor in mediul inconjurator.

Autoritatile regionale pot juca un rol-cheie in acest transfer, mai ales ca perspectiva regionala a fost foarte putin explorata in trecerea catre un model al economiei circulare, in contextul in care regiunile:

 • ­prezinta o concentrare a resurselor tehnice si biologice: intre fluxurile de intrare si iesire, la nivel regional are loc un proces de acumulare. Lanturile valorice regionale industriale, comerciale si de distributie pun la dispozitie o oferta suficient de larga pentru a crea oportunitati de colectare si recuperare valoroase.
 • ofera ecosistemul perfect pentru inovarea de care este nevoie pentru un model de economie circulara. RIS3 poate orienta masurile privind infrastructura de CDI, capitalul uman si politicile de sprijin spre investitii mai precise in acest domeniu
 • creeaza proximitatea optima a partilor interesate (cetateni/consumatori, clustere industriale/de servicii, stakeholderi din CDI, autoritati publice, etc), potentand modelul trifoiului cu 4 foi pentru dezvoltarea unor noi modele de business.

RETRACE urmareste sa imbunatateasca politicile regionale care faciliteaza tranzitia spre economia circulara si se va concentra pe conceptul de proiectare sistemica prin capitalizarea experientelor, in cadrul unui proces care combina 3 abordari:

 1. Schimb si invatare de politici in 2 domenii:
  a. adoptarea la nivel politic a abordarii privind proiectarea sistemica regionala/ interregionala
  b. cresterea capacitatii de absorbtie a stakeholderilor pentru realizarea tranzitiei
 2. Proces de gandire strategica ce conduce la elaborarea Planurilor de Actiune Regionale (PAR), cu implicarea activa a stakeholderilor si a autoritatilor regionale vizate
 3. Actiune , prin implementarea Planurilor de Actiune Regionale

Interventia ADR Nord-Est in cadrul RETRACE vizeaza imbunatatirea AP2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, din POR 2014-2020.

Masurile sprijinite in cadrul acestor axe prioritare nu integreaza acum referiri la o abordare sistemica pentru o economie circulara. Totodata, aplicarea conceptului de sustenabilitate de mediu este limitat la cresterea eficientei resurselor, utilizarea resurselor regenerabile, reducerea producerii de deseuri si protejarea patrimoniuliu natural. La nivelul OI si AM POR este cunoscuta aceasta limitare, motiv pentru care acesti actori si-au asumat acest proiect, urmarind in mod special generarea de noi proiecte si modele de guvernanta care sa conduca la crearea de noi intreprinderi si start-up-uri in domeniul economiei circulare, in special la nivelul sectoarelor prioritare RIS3: agro-food, textile si exploatarea si prelucrarea lemnului.

Se asteapta ca RETRACE sa imbunatateasca POR, indeosebi la nivelul AP2 pe 3 niveluri:

 1. Abordare strategica : schimbul de experienta cu privire la diferite metode si la adoptarea abordarii sistemice in cadrul unei strategii privind economia circulara, cu potential de a influenta si alte PO (POIM);
 2. Schimbare structurala : implementarea practica a abordarii sistemice in sectoarele industriale prioritare, prin promovarea activitatilor de transfer tehnologic intre companii si centrele de cercetare, cu scopul generarii de noi produse, servicii si start-up-uri in aceste sectoare;
 3. Evolutia instrumentelor : integrarea unor criterii specifice pentru sprijinirea start-up-urilor si a firmelor pentru a avansa in stimularea economiei verzi. Este de asemenea asteptata si o simplificare/modernizare a instrumentelor.

Obiectivele proiectului:

OG: Sa stimuleze si sa promoveze adoptarea abordarii proiectarii sistemice ca metoda care sprijina politicile regionale si locale care faciliteaza tranzitia catre o economie circulara. Urmareste sa imbunatateasca politicile si capacitatile regiunilor europene in adoptarea abordarilor sistemice care sa conduca, in final, la identificarea aprofundata a sinergiilor si modelelor potentiale si la o crestere a capacitatii de absorbtie a companiilor in vederea implementarii lor.

Obiective specifice:

 1. Sa furnizeze instrumente metodologice pentru ca regiunile sa adopte conceptul de proiectare sistemica la nivel teritorial si intersectorial.
 2. Sa schimbe si sa disemineze bune practici in domeniul economiei circulare:
  a. care sa permita adoptarea unor abordari sistemice pentru evaluarea de ansamblu a noilor oportunitati si modele de afaceri;
  b. care sa creasca capacitatea de absorbtie a companiilor in vederea implementarii lor.
 1. Sa coordoneze procesele de gandire strategica impreuna cu stakeholderii relevanti, in jurul unor grupuri de stakeholderi, finalizand cu adoptarea de Planuri de Actiune ce includ propuneri specifice de imbunatatire a politicilor, programelor sau instrumentelor regionale existente.
 2. Sa implementeze si sa evalueze impactul planurilor de actiune.
 3. Sa contribuie la realizarea RIS3 din regiunile partenere gratie identificarii de noi oportunitati si modele de afaceri care sa reiasa din procesul de reflectie strategica si ca urmare a abordarii privind proiectarea strategica.
 4. Sa constientizeze factorii politici cu privire la beneficiile tangibile ale tranzitiei catre o economie circulara.
 5. Sa elaboreze o foaie de parcurs care sa faca vizibile beneficiile adoptarii unei abordari privind proiectarea sistemica.
 6. Sa disemineze rezultatele proiectului la cel mai larg nivel, cautand sinergii cu alte proiecte finantate prin Interreg Europe si retele si initiative existente la nivel regional/ interregional.
 7. Sa contribuie cu bune practici, concepte de politica si recomandari la platforma de invatare de politici a Interreg Europe, in domeniul mediului si eficientei resurselor.

Etape in implementare:

 1. BRIEF/TRENING in domeniul proiectarii sitemice (systemic design).
 2. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI DE ANSAMBLU: analiza conditiilor cadrului regional, pentru a identifica inconsistentele existente in cadrul politicilor si oportunitatile pentru ameliorarea politicilor de sprijin.
 3. REALIZAREA PROGRAMULUI DE SCHIMB DE EXPERIENTA: vizita in teren si raportare, supunerea modelului unui proces de peer-review si diseminarea la nivel regional a celor mai relevante exemple.
 4. ELABORAREA PLANURILOR DE ACTIUNE REGIONALE: proces participativ de gandire strategica pentru corelarea inconsistentelor politice cu oportunitatile relevate de schimbul de experienta.
 5. ELABORAREA RECOMANDARILOR DE POLITICA: beneficiile tangibila ale unei abordari sistemice pentru tranzitia catre economia circulara.
 6. MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PLANURILOR DE ACTIUNE REGIONALE si diseminarea lectiilor invatate.

Rezultate si indicatori vizati prin implementarea acestui proiect:

 • ­Elaborarea unui diagnostic de ansamblu al situatiei existente la nivel regional (RNE);
 • Identificarea si schimbul aferent pentru 30 de exemple de buna practica in 5 arii politice prioritare;
 •  Organizarea a 7 activitati interregionale de schimb de experienta implicand participarea a 210 stakeholderi;
 • Constituirea si implicarea in activitatile proiectului a 5 grupuri de stakeholderi regionali/nationali care sa contribuie la definirea si implementarea a 5 Planuri de Actiune (1 RNE);
 • Mobilizarea decidentilor politici prin activitati si publicatii specifice care au scopul de a creste calitatea politicilor vizate si a RIS3;
 • Elaborarea si diseminarea unor recomandari de politici si a unei foi de parcurs pentru adoptarea metodelor si a bunelor practici de catre alte regiuni din UE.

Contact ADR Nord-Est:

Ramona Tanasa
Expert – Biroul Cooperare Externa
Directia Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu nr.9, 610125
Telefon/ Fax: 0233 218071; 0233 218072
www.adrnordest.ro

E-mail: ramona.tanasa@adrnordest.ro


Noutati

Inspiratie pentru tranzitia catre economia circulara in Regiunea Nord-Est

17/01/2019

Proiectul RETRACE, in cadrul caruia ADR Nord-Est este partener incepand din 2016, a lansat o serie de trei publicatii care se concentreaza asupra economiei circulare.

Cea de-a treia publicatie elaborata in cadrul proiectului RETRACE, „Foaie de parcurs pentru politica publica. O abordare sistemica pentru regiuni circulare”, este disponibila pe site-ul www.adrnordest.ro.

Acest nou volum, editat de Silvia Barbero si Carolina Giraldo Nohra evidentiaza modul in care metodologia propusa prin proiectul RETRACE poate fi adoptata in cadrul unui model de guvernanta multi-nivel si integreaza articole elaborate de reprezentanti ai Parlamentului European, Comisiei Europene (DG GROWTH), Comitetului Regiunilor, Oficiul European pentru Mediu, precum si alte autoritati de management regionale.

Perspectivele alese de echipa de editori prezinta puncte de vedere diferite privind guvernarea la nivel european avand in vedere cele cinci Sinteze politice (Policy Briefs), elaborate de partenerii de proiect de nivel regional (activi in regiunile: Piemont din Italia, Nouvelle Aquitaine din Franta, Tara Bascilor din Spania, Nord-Est din Romania si Slovenia). Aceste Sinteze cuprind recomandari privind actualizarea strategiilor de specializare inteligenta regionale si nationale in scopul promovarii dezvoltarii durabile.

Proiectul RETRACE promoveaza implementarea designului sistemic ca metodologie pentru stimularea tranzitiei catre economia circulara, dar acest demers nu este numai unul teoretic; este un cadru pentru actiuni tangibile ce pot fi dezvoltate. Aceste actiuni concrete sunt evidente in acest volum care reuneste 5 planuri de actiune la nivel regional.

Aceasta lucrare este ultima dintr-o serie de trei publicatii si ilustreaza traseul experimental pe care proiectul RETRACE l-a parcurs pentru asigurarea convergentei intre abordarea sistemica si designul de politica. Prima publicatie, „Ghid metodologic privind utilizarea designului sistemic pentru elaborarea politicilor: calea catre Europa circulara”, explica metodologia designului sistemic pentru definirea unui parcurs al politicii publice pentru tranzitia catre economie circulara in regiunile europene, in timp ce a doua publicatie, „Ghidul bunelor practici – Abordari sistemice pentru o economie circulara”, clarifica importanta cunoasterii si diseminarii bunelor practici din economia circulara pentru identificarea de solutii la barierele intampinate.

Foaie de parcurs pentru politica publica. O abordare sistemica pentru regiuni circulare [Policy Road Map. A Systemic Approach for Circular Regions]

Inspiratie pentru tranzitia catre economia circulara in Regiunea Nord-Est

15/01/2019

Cea de-a doua publicatie elaborata in cadrul proiectului RETRACE, „Ghidul bunelor practici – Abordari sistemice pentru o economie circulara” (“Good Practices Guide: Systemic Approaches for a Circular Economy”) este disponibila acum si cuprinde modele ce promoveaza implementarea abordarii sistemice ca metodologie utila in procesul de dezvoltare a politicilor locale in sprijinul tranzitiei catre economia circulara.

Cartea urmareste sa clarifice influenta Bunelor Practici din domeniul economiei circulare pentru cerintele dezvoltarii durabile si cum inconsistentele sau provocarile politice pot primi raspuns prin implementarea unor astfel de exemple. Principala intrebare la care dorim sa raspundem prin aceasta publicatie este „cum poate diseminarea eficienta a bunelor practici sa-i ajute pe managerii de politici publice in luarea deciziilor pentru a defini o directie clara pentru economia circulara in regiunile lor?” Volumul ofera un spatiu generos unui numar de bune practici selectate in perioada de implementare a proiectului care trateaza majoritatea barierelor comune identificate de partenerii de proiect, precum si metodologiei de selectie a acestor cazuri. Autorii considera ca aceste exemple pot sprijini toti actorii implicati in procesele de elaborare a politicilor sa incurajeze implementarea eficace a tranzitiei catre economie circulara.

“Good Practices Guide: Systemic Approaches for a Circular Economy”, editata de Agnese Pallaro si Amina Pereno, din cadrul Departamentului pentru Arhitectura si Design al Politehnicii din Torino, lider al proiectului, a rezultat in urma unei ample cercetari si a dialogului cu o serie de inovatori si manageri de politici publice din Europa. Aceasta activitate a urmarit sa stabileasca un cadru comun privind provocarile actuale in domeniul politicilor publice, iar actorii implicati au contribuit cu perspective diferite prin prisma eforturilor pe care le depun pentru a transforma regiunile lor:

 1. Sprijinirea colaborarii dintre sectoare
 2. Cresterea gradului de implicare si de cunostinte a actorilor privind economia circulara
 3. Reglementari (politice) in domeniul economiei circulare
 4. Masuri (politice) „croite” pentru economia circulara
 5. Politici de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor si a pietei pentru activitati economice circulare
 6. Politici ce vizeaza IMM-urile si micro-manufacturarea

Doua modele din Regiunea Nord-Est sunt incluse in acest volum: Brikston Construction Solutions si Katty Fashion, pentru masurile pe care le pot inspira ca raspuns la provocarile marcate de colaborarea dintre sectoare si pentru eforturile de a sprijini dezvoltarea pietei pentru activitati economice circulare.
Lucrarea este astfel rezultatul unei calatorii inspirate de experientele diferitelor regiuni implicate in proiect si a celor care promoveaza modelul durabil al economiei circulare in comunitatile lor. Totodata, publicatia se bucura si de recunoasterea finantatorului, a Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe, care explica in paginile cartii rolul proiectului in contextul Platformelor de Invatare de Politici (Policy Learning Platforms) si a procesului de cooperare interregionala.

Impreuna cu autorii externi proiectului RETRACE, reprezentanti ai organizatiilor partenere au contribuit la elaborarea acestei lucrari prin identificarea, selectarea si descrierea bunelor practici din regiunile lor si nu numai: POLITO si Regiunea Piemont (Directia pentru Sistemul Regional de Competitivitate) din Italia, Azaro Foundation si BEAZ (Tara Bascilor, Spania), Scoala Superioara pentru Tehnologii Industriale Avansate si Asociatia pentru Mediu si Siguranta (Regiunea Nouvelle Aquitaine, Franta), Oficiul Guvernamental pentru Dezvoltare si Politica Europeana de Coeziune (Slovenia) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania).

„Ghidul bunelor practici – Abordari sistemice pentru o economie circulara” (“Good Practices Guide: Systemic Approaches for a Circular Economy”)

Sa facem primii pasi catre economia circulara in Regiunea Nord-Est!

15/01/2019

Proiectul RETRACE, in cadrul caruia ADR Nord-Est este partener incepand din 2016, a lansat o serie de trei publicatii care se concentreaza asupra economiei circulare.

Publicatia „Ghid metodologic privind utilizarea designului sistemic pentru elaborarea politicilor: calea catre Europa circulara” (“Systemic Design Method Guide for Policymaking: A Circular Europe on the way”) a fost elaborata in cadrul proiectului de cooperare interregionala RETRACE si este disponibila pe site-ul www.adrnordest.ro.

Cartea este dedicata politicienilor si celor care elaboreaza politici publice cu intentia de a furniza un ghid pentru utilizarea abordarii sistemice ca metoda-cheie in dezvoltarea si definirea planurilor (regionale) de actiune care sa vizeze tranzitia catre o economie circulara. Lucrarea este rezultatul unei colaborari intre 20 de autori, implicati direct si indirect in implementarea proiectului, ce provin din intreaga Europa si care au contribuit la conturarea unei discutii despre economia circulara si cum ar putea ea sa fie integrata in procese complexe ce tin de politici, de proiectarea lor si de luarea deciziilor in acest context.

Prefata, semnata de Erwin Siweris, director al Programului Interreg Europe, este urmata de doua fire narative principale: impreuna cu eseuri cu o perspectiva mai larga asupra subiectului, sunt cuprinse si contributii care se concentreaza asupra conceptului de design sistemic, proiectului RETRACE, precum si asupra metodologiei aplicate.

“Systemic Design Method Guide for Policymaking: A Circular Europe on the way”, editata de Silvia Barbero, coordonator al proiectului, din cadrul Departamentului pentru Arhitectura si Design al Politehnicii din Torino, este disponibila gratuit, in format fizic si electronic, si reprezinta primul volum dintr-o serie de trei publicatii care urmaresc sa colecteze si sa disemineze rezultatele proiectului RETRACE, de asemenea disponibile, pentru cei interesati.

Impreuna cu autorii externi proiectului RETRACE, reprezentanti ai organizatiilor partenere au contribuit la elaborarea acestei lucrari: POLITO si Regiunea Piemont (Directia pentru Sistemul Regional de Competitivitate) din Italia, Azaro Foundation si BEAZ (Tara Bascilor, Spania), Scoala Superioara pentru Tehnologii Industriale Avansate si Asociatia pentru Mediu si Siguranta (Regiunea Nouvelle Aquitaine, Franta), Oficiul Guvernamental pentru Dezvoltare si Politica Europeana de Coeziune (Slovenia) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania).

Publicatia „Ghid metodologic privind utilizarea designului sistemic pentru elaborarea politicilor: calea catre Europa circulara” (“Systemic Design Method Guide for Policymaking: A Circular Europe on the way”)

Economia circulara, de la teorie, la practica

30/03/2018

In data de 29 martie 2018 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat conferinta: Economia circulara – Fabrica de viata lunga - Cum sa transformi pierderile in castig prin economie circulara?, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt.

...continuare stire

Conferinta Economia circulara - Fabrica de viata lunga: Cum sa transformi pierderile in castig, prin economia circulara?

23/03/2018

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza conferinta „Economia circulara – Fabrica de viata lunga: Cum sa transformi pierderile in castig, prin economia circulara?” in data de 29 martie 2018, la sediul Rubik Hub, Sala Cloud, din Piatra Neamt (Aleea Tineretului nr. 1, in incinta strandului municipal) conform agendei atasate mai jos.

...continuare stire

Regiunea Nord-Est a facut primii pasi catre economia circulara

20/03/2018

Proiectul RETRACE, in cadrul caruia ADR Nord-Est este partener incepand din 2016, finalizeaza prima faza de implementare in martie, cu prezentarea rezultatelor la Bruxelles

...continuare stire

Vizita de studiu in Regiunea Nord-Est pentru identificarea modelelor de bune practici in economica circulara

14/06/2017

In perioada 12-16 iunie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza organizeaza o serie de evenimente transnationale, in cadrul proiectului RETRACE, dupa cum urmeaza:

...continuare stire

Exemple de buna practica in economia circulara pentru regiunea Nord-Est, furnizate de Slovenia

17/05/2017

Reprezentanti ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est au participat, in perioada 4-5 mai 2017, la Ljubljana, la vizita partenerilor RETRACE, gazduita de Oficiul Guvernamental pentru Dezvoltare si Politica Europeana de Coeziune, pentru a aprofunda exemplele slovene de buna practica in economia circulara. Schimbul de bune practici intre parteneri este actiunea cheie a proiectului RETRACE, care urmareste sa promoveze designul sistemic ca metoda care permite politicilor regionale si locale sa sprijine tranzitia catre economia circulara.

...continuare stire

Reprezentanti ai Regiunii Nord-Est aprofundeaza bunele practici in economia circulara din Olanda

17/02/2017

Reprezentantii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, insotiti de Primarul Municipiului Moinesti si Primarul orasului Darmanesti, dar si alti reprezentanti ai Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi – Departamentul pentru Ingineria Mediului, efectueaza zilele acestea (16-17 februarie 2017) o vizita de studiu in Olanda a modelelor de buna practica in domeniul economiei circulare in cadrul proiectului RETRACE - Economie circulara si design sistemic.

...continuare stire

Regiunea Nord-Est, adepta unei abordari sistemice in tranzitia catre o economie circulara

26/09/2016

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza astazi, 26 septembrie 2016, la Iasi, primul Eveniment Regional de Diseminare a proiectului RETRACE - Economie circulara si design sistemic.
...continuare stire

Pachet prezentari 26.09.2016