Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte » REPLACE

REPLACE - REgional PoLicy Actions for Circular Economy

Proiectul REPLACE - Actiuni de Politica Regionala pentru Economia Circulara este un proiect de cooperare interregionala finantat in cadrul celui de al 4 lea apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe, Obiectivul Specific 4.2 – Imbunatatirea politicilor privind eficienta resurselor.

Acest program urmareste imbunatatirea punerii in aplicare a politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in principal a programelor din cadrul obiectivului privind investitiile pentru crestere economica si a locurilor de munca si, daca este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana prinpromovarea schimbului de experienta si a invatarii de noi politici, in randul actorilor de interes regional. Programul dispune de un buget de 359 mil EUR si finanteaza doua tipuri de actiuni: Proiecte de cooperare interregionala si Platforme de invatare de politici. Proiectul REPLACE are un buget total de 1,694,570 Euro (1,374,769.50 euro contributia FEDR), din care, aferent ADR Nord-Est: 137,750 euro (117,087.50 euro finantare din fonduri FEDR si 17,907.50 euro, cofinantare asigurata de la nivel national).

Parteneriat:
1. Regiunea Lazio (IT)
2. NEXA - Agentia Regionala pentru Dezvoltarea Investitiilor si Inovare (FR)
3. Regiunea Lodzkie (PL)
4. Regiunea Creta (GR)
5. Provincia Fryslan (OL)
6. VELTHA IVZW (BE)
7. Institutul de Economie Internationala din Hamburg (GE)
8. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (RO)
9. Comisia pentru Coordonare si Dezvoltare a Regiunii Centru (PT)

Perioada de implementare: 42 luni (august 2019 - ianuarie 2023)

Economia Circulara (EC) este esentiala pentru viitorul Europei din cauza lipsei materiilor prime si a problemelor de mediu in continua evolutie. REPLACE - Actiuni de politica regionala pentru economia circulara - are ca obiectiv integrarea, implementarea si valorificarea lectiilor invatate prin intermediul proiectului H2020 SCREEN prin angajarea factorilor de decizie si a autoritatilor de management cu obiectivul comun de imbunatatire a Programelor Operationale (ROP) pentru a imbunatati performantele EC, aliniindu-se la planul de actiune privind economia circulara al Comisiei Europene.

REPLACE abordeaza o problema foarte relevanta: lipsa unei strategii eficiente si partajate pentru economia circulara la nivel regional. La inceputul actualei perioadei de programare 2014-2020 acest subiect nu a fost luat in considerare, dar a devenit una dintre prioritatile cele mai importante in decembrie 2015. Acum, regiunile trebuie sa-si realizeze strategii proprii in acest domeniu, prin inserarea unor instrumente de politica specifice in programele lor operationale.

Obiectivele proiectului:

REPLACE urmareste imbunatatirea gestionarii, implementarii si monitorizarii instrumentelor de politica regionala care vizeaza facilitarea tranzitiei catre economia circulara, stimuland in acelasi timp dezvoltarea durabila: principalul obiectiv operativ se refera la dezvoltarea si aplicarea politicilor si actiunilor axate pe identificarea, valorificarea, evaluarea si finantarea lanturilor valorice circulare, rezultand in noi proiecte locale si interregionale. REPLACE va dezvolta un cadru reproductibil pentru indicele de referinta regional privind nivelul de excelenta in circularitate.

REPLACE doreste sa indeplineasca o utilizare sinergica a finantarii pentru economia circulara, conectata la RIS3, pentru a consolida inovarea si competitivitatea, precum si performantele economice si de ocupare a fortei de munca, crescand in acelasi timp eficienta instrumentelor de politica.

De fapt, REPLACE are o abordare transversala orizontala inovatoare, care nu se concentreaza pe unul sau mai multe aspecte specifice ale EC, ci se ocupa de lipsa unei strategii eficiente si partajate pentru EC la nivel regional.

Obiective specifice:

1. Identificarea, colectarea, invatarea si partajarea celor mai bune practici pentru adoptarea instrumentelor SCREEN pentru a determina cresterea lanturilor valorice circulare si a sinergiilor dintre acestea

2. Promovarea integrarii noului instrument financiar sinergic, in cadrul programelor de finantare si al planurilor sectoriale/de dezvoltare; in special prin invatarea de la acei parteneri mai avansati

3. Imbunatatirea capacitatii administratiilor regionale si locale prin alinierea actiunilor lor, gratie adoptarii unor standarde comune, si anume criterii comune de evaluare

4. Metoda partajata si replicabila de referinta, pentru a determina "nivelul de excelenta in circularitate" in fiecare regiune proiectul REPLACE doreste sa fie un factor al schimbarii in dezvoltarea unor cadre legislative si operationale comune si partajate, care sa fie reprodusa in consecinta la caracteristicile fiecarei regiuni. Scopul este de a asigura ocuparea fortei de munca si capitalizarea instrumentelor valoroase, pentru a obtine beneficii reale din cooperarea trans-regionala. Activarea apelurilor dedicate si finantarea proiectelor vor demonstra validitatea abordarii sistemice.

Etape in implementare:

Proiectul REPLACE se bazeaza pe valorificarea expertizei particulare a fiecarui partener, imbunatateste aspectele colaborative pentru a indeplini obiectivele de creare, punerea in aplicare si monitorizarea instrumentelor de politica ce privesc economia circulara. Aceasta valorifica complementaritatile partenerilor: abordarea este una integrativa, de a avea viziuni diferite pentru diversele instrumente (obiective de invatare).

  • Revizuirea si evaluarea politicilor regionale existente privind economia circulara, scopul este de a obtine cunostinte reciproce a situatiei din fiecare regiune si intelegerea problemelor existente.
  • Rapoartele (planificate pentru fiecare semestru) includ o sinteza privind barierele comune ale partenerilor (si cele mai bune practici), pentru a permite organizarea de sesiuni de invatare interregionale tematice. In acest fel, in timpul proiect, programul de invatare interregionala va fi imbogatit cu sesiuni construite in jurul unor chestiuni comune. Organizatia gazda va fi responsabil pentru pregatirea, organizarea si raportarea, dupa reuniune.
  • Validarea si partajarea feedback-ului asupra instrumentelor si lectiilor invatate dupa fiecare eveniment transnational

Faza de invatare, pentru fiecare punct, este prevazuta sa se termine numai atunci cand rezultatele invatarii sunt validate de catre toti si fiecare partener este capabil sa aplice, practic, instrumentele. Dupa realizarea fiecarui reper, si in timpul invatarii fiecare partener incepe sa-si dezvolte planul de actiune, urmand propriile proceduri si norme. Acest lucru permite o corespondenta intre activitatile desfasurate, mediul de lucru si obiectivele generale, tinand seama de faptul ca exploatarea sistemica a instrumentelor REPLACE tind sa maximizeze potentialul economiei circulare, conducand la efecte benefice si la o dezvoltare durabila.

Atelierele de invatare sunt planificate cu un seminar initial, in care instrumentul este prezentat si explicat. Apoi, activitatile atelierelor sunt prognozate, concentrandu-se pe aplicarea cunostintelor obtinute in cadrul seminarului, oferind in acelasi timp sansa de a pune in practica si de a desfasoara activitati de invatare. De asemenea, sunt programate activitati de evaluare intre parteneri pentru a consolida colaborarea, cooperarea si schimburile de bune practici. Reuniunile partilor interesate sunt prevazute pentru a implica actorii interesati, in special pentru obiectivele specifice care trebuie diseminate in mod corespunzator. Elaborarea planului de actiune este organizata intr-un mediu cooperativ in care evaluarea intre parteneri, colaborarea si schimbul de bune practici este valorizat. Consortiul urmareste sa obtina un rol de vector ascendent pentru o utilizare mai ampla si institutionalizata a instrumentelor de politica create, acesta este, prin urmare, dedicat diseminarii adecvate a masurilor identificate, bunelor practici si recomandarilor.

Metodologia comuna de referinta raspunde nevoilor factorilor de decizie pentru un cadru comun de evaluare a starii de fapt a economiei circulare pe teritoriile lor si pentru comparatie cu alte regiuni.

Rezultate si indicatori vizati prin implementarea acestui proiect:

  • Instrumente de cartografiere pentru analize locale (legate de RIS3)
  • Grila sinergica pentru lanturi valorice (regionale si trans-regionale)
  • Un instrument de finantare sinergic
  • Criterii de evaluare suplimentare pentru propunerile ce privesc economia circulara
  • Lansarea unui apel dedicat pentru economie circulara la nivel regional (RNE);

Consortiul doreste sa se pregateasca pentru realizarea unor rezultate notabile orientate spre impact in mai multe domenii: transformarea proceselor de productie, protectia mediului, reducerea deseurilor si reutilizarea, extinderea ciclului de viata al produselor. Partenerii percep efectele pozitive pentru economie, mediu, munca si societate pe care modelul circular le poate indeplini pe teritoriul lor. Intre timp, acestea afirma complexitatea problemei, deoarece economia circulara cuprinde comportamentele consumatorilor, toate sectoarele economice, fiecare activitate productiva si modul in care se produc deseurile. Constientizarea atat a scalei, cat si a complexitatea tranzitiei a adus recunoasterea importantei colaborarii interregionale, pornind de la domeniul de politica. Este evident ca Regiunile trebuie sa isi uneasca eforturile, nu numai in ceea ce priveste cunostintele si schimbul de bune practici, ci si in finantarea efectiva a unor abordari circulare de mare amploare economica benefice atat pentru interesele lor reciproce, cat si pentru obiectivele europene.

Pagina web dedicata proiect: www.interregeurope.eu/replace

Contact ADR Nord-Est:

Adrian ANDREI
Expert - Biroul Cooperare Externa
Directia Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu nr.9, 610125
Telefon/ Fax: 0233 218071; 0233 218072
www.adrnordest.ro

E-mail: adrian.andrei@adrnordest.ro