Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Planul Regional de Actiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2008-2013

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a finalizat activitatea de elaborare a Planului Regional de Actiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2008-2013, al carui obiectiv general il constituie dezvoltarea turistica durabila, cresterea competitivitatii si atractivitatii turistice a Regiunii Nord-Est prin valorificarea patrimoniului natural si antropic si cresterea calitatii produselor si serviciilor turistice.

In perioada martie 2007 - decembrie 2008, ADR Nord-Est a elaborat acest document de planificare in parteneriat, cu sprijinul membrilor Grupului Regional pentru Dezvoltarea Turismului, din necesitatea de a asigura un cadru comun si coerent analitic si strategic, ca referinta pentru dezvoltarea turismului in regiunea noastra, fiind un sprijin pentru orientarea viitorilor aplicanti in vederea initierii de proiecte cu finantare din programele europene, guvernamentale, dar si derularii de investitii directe.

PRAT Nord-Est a fost dezvoltat:

  • in corelare cu directiile nationale strategice de planificare turistica, si anume Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026, care are ca obiectiv identificarea punctelor slabe din industria turistica din Romania si trasarea directiilor strategice pentru restructurare, pentru a putea concura in mod eficient pe piata turistica mondiala. ADR Nord-Est este membu al Comitetului de Evaluare al Master Planului.
  • in concordanta cu prevederile legale pentru Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN), in special sectiunile dedicate zonelor turistice si zone protejate; PATN constituie suportul dezvoltãrii complexe si durabile, inclusiv al dezvoltãrii regionale a teritoriului. De asemenea, conform prevederilor din PATN, proiectele de infrastructura specific turistica, tehnica si de protectia mediului pentru zonele cu resurse turistice stabilite, vor fi promovate cu prioritate, prin programele nationale, regionale si judetene de dezvoltare
  • si pe baza Prioritatii 3 – Turism din cadrul Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013 aferente Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2007-2013, obiectivul prioritatii fiind Realizarea de investitii si dezvoltarea de noi servicii turistice in vederea valorificarii potentialui turistic regional.

Prin factorii de relief si de mediu, prin diversitatea si frumusetea peisajului, dar si gratie patrimoniului cultural, Regiunea Nord-Est detine un potential deosebit de diversificare a ofertei specifice turismului montan, cultural, ecumenic, balnear, rural.

Planul Regional de Actiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2008-2013