Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA pentru proiectele finantate din fonduri PHARE –CES si PHARE - CBC

Odata cu intrarea in vigoare a Sistemului de implementare descentralizat extins (EDIS), in decembrie 2006, contractarea, monitorizarea si implementarea fondurilor europene se realizeaza de catre Autoritatile contractante romane prin sistemele proprii de control si verificare. In acest context, Autoritatilor romane le revine si responsabilitatea verificarii si monitorizarea aplicarii regulilor de identitate vizuala folosite in activitatile de informare si comunicare derulate din fonduri Phare, Ispa si Fonduri Structurale.

Prezentul Manual de identitate vizuala se aplica doar programelor PHARE si INTERREG pentru care Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor este Autoritate Contractanta.

Manual de identitate vizuala