Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

ASVILOC PLUS - “Agentii ce sprijina valoarea sistemelor de inovare in economiile locale si regionale”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est participa, ca partener, alaturi de alte 12 organizatii din Austria, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Romania, Slovenia si Croatia, in cadrul proiectului “Agentii ce sprijina valoarea sistemelor de inovare in economiile locale si regionale” finantat de Programul de Cooperare Transnationala Sud-Est Europa.

Conferinta de lansare oficiala a proiectului a avut loc pe data de 14 septembrie 2009 la Ancona, Italia, ocazie cu care s-a semnat Acordul de Parteneriat, a fost facuta o prezentare a proiectului, a strategiei de implementare si a actiunilor concrete pe care acesta se concentreaza.

Scopul proiectului este de a defini traseele si abordarile functionale pentru promovarea retelelor de inovare si antreprenoriale din regiunile partenere.

Obiectivul global vizat este de a contribui la construirea unui “sistem de inovare transnational” incepand cu valorificarea rezultatelor proiectului anterior Asviloc si pana la bunele practici ale Strategiilor Regionale de Inovare, actionand asupra cadrului institutional si a resurselor umane.
Astfel, proiectul va contribui la cresterea rolului agentiilor pentru dezvoltare de a dezvolta sistemul de inovare regional ca si o interfata de promovare a inovarii implicand actorii relevanti din domeniu si facandu-i sa lucreze intr-un cadru larg si omogen pe baza unei strategii regionale de inovare pe termen lung.

Factorii de competitivitate depind de capacitatea de a crea un mediu favorabil pentru stimularea cresterii economice regionale si, de aceea, proiectul Asviloc Plus isi propune sa faca din regiunile implicate  actori mult mai receptivi la inovare, creand un cerc virtuos in care noile idei – pe de o parte – si cererea de de noi solutii, de cealalta parte, sa constituie motorul care sa propulseze inovarea catre directiile identificate.
Zona tinta vizata este preponderent dominata de catre IMM a caror capacitate de inovare este mult mai redusa decat a intreprinderilor mari. Proiectul doreste sa puna baza unui cadru calificat si functional care sa motiveze si sa stimuleze IMM in directia inovarii si sa le aduca mai aproape de rezultatele concrete ale activitatilor de cercetare-dezvoltare.

In mod concret, proiectul intentioneaza sa creasca nivelul competentelor, aptitudinilor si pregatirii personalului agentiilor pentru dezvoltare pe aspecte legate de inovare, sa imbunatateasca managementul inovarii prin planificare transnationala si evaluare specifica a serviciilor de inovare adresate in mod specific si testate pe IMM precum si cresterea capacitatii institutionale la nivel regional si local in ceea ce priveste implementarea politicilor si programelor care sprijina inovarea.

Pentru atingerea scopului si obiectivului propuse, proiectul isi va desfasura activitatile pe o perioada de 36 de luni si va beneficia de  un buget de 2.352.941,19 Euro. Liderul acestui proiect este Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Marche – Sviluppo Marche SpA, Italia.

Parteneri in cadrul proiectului se impart in doua categorii si anume:
-    Parteneri beneficiari ai FEDR (din State Membre ale UE)
•    CONSVIPO – Consortiul pentru Dezvoltarea Polesinei – Italia
•    INFORMEST – Centrul de Servcii si Documentare pentru Cooperare Economica Internationala, Italia
•    AWS - Austria Wirtschaftsservice – Austria
•    VEDA - Agentia de Dezvoltare Economica din Varna, Bulgaria
•    ANATOLIKI - Agentia de Dezvoltare a Thessalonikului de Est - Anatoliki SA, Grecia
•    ANRO - Agentia de Dezvoltare Regionala Rodopi SA (ANRO), Grecia
•    STRIA - Agentia Sud-Transdanubiana de Inovare Regionala, Ungaria
•    ADR Nord-Vest - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest, Romania
•    ADR Celje - Agentia de Dezvoltare Regionala Celje Ltd, Slovenia

-    Parteneri din tari IPA (tari candidate beneficiare de fonduri din cadrul Instrumentului de Pre-Aderare):
•    IDA - Agentia Istarska Razvojna, Croatia
•    HRAST - Agentia pentru Dezvoltare Vukovar, Croatia

Laboratorul Regional de Inovare Nord-Est

In cadrul proiectului ASVILOC PLUS  “Agentii ce sprijina valoarea sistemelor de inovare in economiile locale si regionale”, finantat de Programul de Cooperare Transnationala Sud-Est Europa si in cadrul caruia, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est participa, in calitate de partener, a fost constituita, incepand cu luna februarie 2010, o structura suport intitulata „Laboratorul Regional de Inovare Nord-Est”.

Laboratorul Regional (LR) este un organism care permite partenerilor sa deruleze toate fazele proiectului, incepand cu analiza situatiei inovarii din fiecare regiune partenera in cadrul proiectului, pana la definirea planului de actiune pentru Agentiile de Dezvoltare Regionala.

Obiectivul Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est este de a analiza punctele tari si critice din regiune si sa evidentieze nevoile de inovare detectate la nivel regional. Rezultatele acestui studiu initial, agregate intr-un raport regional, vor constitui baza pentru definirea Planului  Regional de Actiune al ADR Nord-Est.

In particular, laboratorul regional vizeaza impartasirea expertizei principalilor actori de inovare, prin intermediul unor focus-grupuri si chestionare care vor evidentia:
• Punctele critice din Planul Regional de Actiune pentru Inovare;
• Existenta altor politici / programe destinate cresterii nivelului de inovare;
• Nevoia pentru noi servicii de inovare.

Tinand cont de toate aceste aspecte, Laboratorul Regional de Inovare Nord-Est este compus din:

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
2. Camera de Comert si Industrie Bacau
3. Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi
4. Centrul de Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi)
5. Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
6. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi (Facultatea de Constructii Masini si Management Industrial)
7. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iasi (Facultatea de Medicina Veterinara Iasi)
8. SC ADDVANCES SRL Iasi
9. SC TEHNOPOLIS SRL Iasi
10. ASTRICO Nord-Est (primul cluster din regiune)
11. SC INFAST SRL Piatra Neamt
12. Camera de Comert si Industrie Suceava
13. SC Software si Sisteme Informatice SA Suceava
14. Consiliul Judetean Vaslui
15. Institutul National de Inventica Iasi

Colaborarea cu ADR Nord-Est a celor 14 organizatii a fost formalizata, prin semnarea, in mod individual, a unei „Declaratii de intentie”, care prevede responsabilitatile fiecarei organizatii, in scopul demararii activitatilor de networking intre actorii regionali cheie in inovare si detectarea nevoilor de inovare.

Documente Laborator Regional de Inovare Nord-Est

Componenta Laborator Regional de Inovare Nord-Est
Actiuni pilot Regiunea Nord-Est
Intalinirea membrilor Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est, 14.09.2011 Iasi

Publicatii

Brosura proiect (engleza)
Raport regional asupra inovarii - Regiunea Nord-Est (iulie 2011)

Pliant Asviloc nr. 1 (sept. 2011)
Pliant Asviloc nr. 2 (oct. 2011)
Pliant Asviloc nr. 3 (nov. 2011)
Pliant Asviloc nr. 4 (dec. 2011)
Pliant Asviloc nr. 5 (ian. 2012)
Pliant Asviloc nr. 6 (feb. 2012)

Promovarea Inovarii in Sud-Estul Europei - Catalog de bune practici (05 iun 2012)[EN]

Articole publicate in buletinul INFO Nord-Est

Articol Buletin nr. 20 (conferinta de lansare proiect, septembrie 2009)
Articol Buletin nr. 21 (scurta prezentare proiect AsvilocPlus)
Articol Buletin nr. 22 (prima intalnire a laboratorului regional de inovare Nord-Est, februarie 2010)
Articol Buletin nr. 23 (focus grupuri regionale, aprilie 2010)
Articol Buletin nr. 24 (schimb de experinta intre Regiunea Nord-Est si Regiunea Lower Austria, august-septembrie 2010)
Articol Buletin nr. 25 (sesiune de instruire Rovigo, octombrie 2010)
Articol Buletin nr. 26 (descriere actiuni pilot)
Articol Buletin nr. 28 (reuniune laborator regional la Iasi, septembrie 2011)
Articol Buletin nr. 30 (parteneriatul "Uniunea Inovarii", aprilie 2012)
Articol Buletin nr. 31 (conferinta finala proiect, iunie 2021)

Newsletter

Numarul 1 (aprilie 2010) [EN]
Numarul 2 (noiembrie 2010) [EN]
Numarul 3 (aprilie 2011) [EN]
Numarul 4 (februarie 2012) [EN]
Numarul 5 (iunie 2012) [EN]
Numarul 6 (august 2012)

Noutati

21-22.06.2012 - Eveniment transnational si conferinta finala a proiectului Asviloc Plus

03.11.2011 - Forumul Regional de Investitii, Nord - Est Romania, editia a VIII - a, 3 - 4 noiembrie 2011, Bacau

27.10.2011 - Participare ADR Nord-Est la seminarul Strategii inovative de specializare inteligenta (S³) pentru regiunile de convergenta

14.09.2011 - Intalnirea de la Iasi a Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est

15.10.2010 - Curs de instruire in Rovigo - Italy

22.09.2010 - Vizita de studiu in Italia la AREA Science

19.02.2010 - Prima intalnire a Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est

14.09.2009 - Conferinta de lansare a proiectului

 Stiri periodice din domeniul inovarii

  
Pentru mai multe despre proiectul ASVILOC PLUS va invitam sa vizitati site-ul web dedicat: www.asvilocplus.eu.