Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

ENERSELVES – Instrumente de politica pentru autonomia energetica a cladirilor

Proiect finantat in cadrul celui de-al 2-lea apel de proiecte al programului Interreg Europe (PI 3.1. Improving low-carbon economy policies).

Buget total proiect: 1.711.572 euro
Buget aferent ADR Nord-Est: 172.078 euro
Durata: 24 luni (faza 1) + 24 luni (faza 2)
Partener lider de proiect: Agentia pentru Energie din Extremadura

ENERSELVES este legat de Directiva Europeana privind Performanta Energetica a Cladirilor (EPBD) 2010/31/UE care impune ca statele membre (SM) sa ia masuri pentru ca toate cladirile noi sa indeplineasca standardul energie-aproape-zero (NZEBs – nearly-zero energy buildings), pana in 2020, si toate cladirile publice nou-construite, pana in 2018. Standardul se refera la consumul de energie provenita din surse conventionale.

De asemenea, articolul 2 si 9 din EPBD prevede ca SM trebuie sa defineasca obligatii pentru dezvoltarea de NZEB conform urmatoarelor specificatii pentru cladiri:

 1. Performanta energetica foarte ridicata
 2. Necesar energetic foarte scazut
 3. Identificarea indicatorilor-cheie de performanta (Key Performace Indicators - KPI)
 4. O contributie importanta a energiei regenerabile, pentru a acoperi necesarul de energie

Prevederile EPBD sunt transpuse in legislatia romaneasca prin Legea performantei energetice a cladirilor nr. 372/2005*), republicata la 23 iulie 2013 (Cap. VIII).

Consumul de energie auto-produsa prin integrarea surselor regenerabile de energie (SRE) este recomandata pentru a realiza NZEB, deoarece necesarul (aproape nul sau foarte scazut) de energie consumata in cladiri NZE, poate fi obtinut/acoperit astfel.

Totusi, introducerea de SRE pentru consum propriu in cladiri nu prezinta un cost optim in fiecare caz/regiune/tara. Metodologia de calculare a cerintelor de performanta energetica la costuri optime pentru cladiri (EPBD) produce solutii diferite de la caz la caz, din cauza diferentei de resurse, preturi si alte bariere de piata. Faptul ca nu orice SRE este rentabila pentru orice regiune, impune realizarea unei analize in profunzime si definitii clare pentru a identifica cea mai buna investitie (valoare pentru bani).

In final, proiectul urmareste sa contribuie la optimizarea fondurilor structurale (limitate), concentrandu-se numai asupra SRE care ofera un impact mai mare pentru crestere si locuri de munca in fiecare regiune implicata in proiect.

Obiectiv general:
Proiectul urmareste sa imbunatateasca politicile existente sau sa produca unele noi pentru a sprijini integrarea SRE pentru consumul propriu al cladirilor, utilizand sprijinul financiar, reprezentat de Fondurile Structurale sau alte finantari ale CE, sau alte instrumente inovatoare (parteneriat public-privat), care pot sprijini tehnologiile aferente in vederea asigurarii unui cost optim.

Instrument de politica vizat in cadrul proiectului:
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu consum redus de carbon, OS 3.1 Cresterea eficienței energetice in cladirile rezidențiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari. Regiunea Nord-Est - 295,594 Mil.Euro (FEDR+buget national)

 

Indicatori POR Axa 3, AP 3.1

Valoarea tinta Regiunea Nord-Est (2023)

Nr. gospodarii cu clasificare mai buna a consumului de energie

19.372 gospodarii

Scaderea consumului anual de energie primara in clădiri publice

5 MWh/an

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

37.825 tone CO2

Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public

563 MWh/an

Obiective specifice:

 1. Cresterea capacitatii grupurilor tinta ale proiectului, in special partile interesate / factorii de decizie politica, printr-un proces de invatare, care va acoperi 4 niveluri de invatare (individual, organizational, regional, european).
 2. Schimb de bune practici din UE si ale experientelor regionale (parteneri), in definirea politicilor care combina FESI si alte instrumente PPP pentru SRE pentru auto-consum in cladiri. Se va urmari asigurarea calitatii inalte a schimbului de experienta.
 3. Oferirea oricarei regiuni interesate a unui ghid inter-regional de bune practici, care va accelera atat schimbul de studii de caz cat si procesul de replicare.
 4. Generarea de planuri de actiune care vor conduce la:
  - noi politici de integrare a SRE prin FS;
  - ameliorarea politicilor privind SRE existente;
  - implementarea de noi proiecte pentru integrarea SRE pentru consumul propriu al cladirilor.

ACTIVITATI:

1. Schimb de experienta:

 • Constituirea unui grup regional de stakeholderi (25 pers.) care se va reuni semestrial si va analiza cazurile de buna practica vizualizate in cadrul vizitelor de studiu.
 • Participarea (organizarea uneia) la 7 evenimente interregionale (2/semestru) (2 stakeholderi/vizita) in regiunile partenere si la 3 evenimente interregionale in Bruxelles.
 • Elaborarea unui plan de actiune regional si validarea sa de catre stakeholderii relevanti.
 • In primul an, partenerii vor produce un raport de autoevaluare si identificare a bunelor practici.

2. Comunicare:

 • Elaborarea unui plan de comunicare si exploatare (la nivel de proiect)
 • Materiale:
 • ­ brosura, afis, roll-up
 • ­ newsletter
 • ­ evenimente interregionale insotite de o conferinta de presa
 • ­ website si profil pe retelele sociale
 • ­ eveniment final proiect

3. Coordonare si Management de proiect

REZULTATE:

 • Imbunatatirea a 7 programe operationale din 7 regiuni
 • Influentarea a 13 milioane euro din Fonduri Structurale prin instrumentele de politica vizate – ADR Nord-Est va face propuneri de imbunatatire a PI 3.1 pentru cresterea impactului POR 2014-2020 (aprox. 1,8 mil euro)
 • 175 persoane (25/regiune) cu capacitate profesionala crescuta prin participarea la evenimentele interregionale
 • 38 de evenimente interregionale pentru partile interesate
 • 110 bune practici identificate si colectate intr-un ghid al bunelor practici

Parteneri:
PP1. (LP) Agentia pentru Energie din Extremadura (Spania)
PP2. Agentia pentru Energie Sud-Vest (Suedia)
PP3. Biroul Maresalului Voievodatului Sfintei Cruci (Swietokrzyskie) (Polonia)
PP4. Agentia pentru Managementul Inteligent al Energiei (Malta)
PP5. Regiunea Lazio (Italia)
PP6. ADR Nord-Est
PP7. Regiunea Autonoma Sardinia (Italia)

NOUTATI

13.10.2020 - Baza de date legislatie europeana si nationala privind eficienta energetica in cladiri publice si rezidentiale, strategii relevante, publicatii utile si informatii:

Contine un compendium de instrumente utile si necesare persoanelor fizice si juridice deopotriva a fost creata ca urmare a implementarii Planului de Actiune Regional elaborat in cadrul proiectului «ENERSELVES - Instrumente de politici pentru autonomia energetica in cladiri».

Descarca baza de date

29.10.2018 - ENERMAP - harta surselor de energie regenerabile pentru auto-consum in cladiri

Consortiul de implementare al proiectului ENERSELVES, finantat din Programul Interreg Europe si in care ADR Nord-Est este partener, lanseaza ENERMAP, o harta ce cuprinde si detaliaza o selectie a celor mai bune exemple de energie produsa pentru auto-consum in cladirile din diferite regiuni europene.

Continuare >>>

21.08.2018 - Atelier de lucru dedicat primariilor din Regiunea Nord-Est in domeniul tranzitiei energetice

In contextul implementarii masurilor prevazute de documentele strategice si directivele europene incluse in Pachetul legislativ „Energie curata pentru toti europenii”, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est se implica activ in consolidarea capacitatii administrative si institutionale a actorilor locali din Regiunea Nord-Est interesati de beneficiile tranzitiei la o societate si economie cu emisii scazute de carbon.

Descarca pachet prezentari 22.08.2018

Continuare >>>

25.01.2018 - Regiunea Nord-Est promoveaza bunele practici in domeniul tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile

In perioada 30-31 ianuarie 2018, in contextul proiectului ENERSELVES (finantat prin Programul INTERREG Europe), ADR Nord-Est organizeaza un eveniment de diseminare a bunelor practici in domeniul energiei durabile si autonomiei energetice in cladiri.

Continuare>>>

NEWSLETTER

Newsletter nr. 1 / sept. 2017

Pentru mai multe informatii vizitati si pagina dedicata a proiectului: https://www.interregeurope.eu/enerselves/