Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 04.03.2020

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2020

Sedinta CDR din 18.05.2020

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2019 si  a Stadiului realizarii obiectivelor ADR Nord-Est pentru anul 2019 
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2019;
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
  Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 iunie 2020;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.06.2020;
 • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;

Sedinta CDR din 31.07.2020

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea “Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din
  Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020”, aplicabila la nivelul Regiunii Nord-Est
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2020

Sedinta CDR din 18.09.2020

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea completarii “Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020”, aplicabila la nivelul Regiunii Nord-Est

Sedinta CDR din 19.11.2020

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
 • Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2020;
 • Hotarare privind avizarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si reprezentantii salariatilor acesteia;
 • Hotarare privind avizarea contractelor aferente implementarii proiectelor in care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este beneficiar direct sau partener

Sedinta CDR din 25.11.2020

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea „Raportului de selectie final aferent proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, in cadrul apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in cinci domenii (5D)”

Sedinta CDR din 21.12.2020

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea Sistemului de obiective aferent anului 2021, pentru ADR Nord-Est;
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2021
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2021;
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2021
 • Hotarare privind aprobarea Strategiei de Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027
 • Hotarare privind avizarea contractelor aferente implementarii proiectelor in care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este beneficiar direct sau partener
 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est