Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 03.04.2019

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind realocarea de fonduri disponibile, in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3 (de la P.I.3.1.A catre celelalte prioritati de investitii din cadrul Axei)

Sedinta CDR din 24.04.2019

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2018[...];
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2018;
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
  Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 mai 2019;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.05.2019;
 • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;

Sedinta CDR din 28.06.2019

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2019

Sedinta CDR din 11.12.2019

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2020;
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2020;
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita
  la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava
  pentru anul 2020;
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2020;
 • Hotarare privind actualizarea preturilor ce sunt practicate pentru programele de formare profesionala oferite in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est, structura aferenta Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
 • Hotarare privind avizarea unui contract aferent implementarii unui proiect in care ADR Nord-Est este  partener;
 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;

Sedinta CDR din 19.12.2019

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind realocarea de fonduri disponibile, in cadrul POR 2014-2020, Axele prioritare 2 si 3