Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 26.04.2018

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2017[...];
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2017;
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
 • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea agentiei si reprezentantii salariatilor acesteia;
 • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
 • Hotarare privind actualizarea preturilor ce vor fi practicate, incepand cu data de 01.05.2018, pentru serviciile oferite in cadrul Rubik Hub, structura aferenta ADR Nord-Est;

Sedinta CDR din 07.08.2018

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea Anexei 3 din Strategia pentru cercetare si inovare regionala prin specializare inteligenta (RIS 3) Nord-Est, ce cuprinde Portofoliul Regional de Proiecte;
 • Hotarare privind aprobarea listei ce contine proiectele integrate din portofoliul aferent RIS 3 propuse pentru finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectivul specific 1.2, pentru Regiunea Nord-Est;
 • Hotarare privind aprobarea realocarii de fonduri disponibile, la nivelul Regiunii Nord-Est, in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3 (de la  P.I. 3.1 A la P.I. 3.1 B);
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 septembrie 2018;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.09.2018;
 • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
 • Hotarare privind aprobarea preturilor ce vor fi practicate, incepand cu data de 01.09.2018, pentru serviciile de formare profesionala oferite in cadrul Rubik Hub,
  structura a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;

Sedinta CDR din 27.09.2018

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 octombrie 2018;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.10.2018;

Sedinta CDR din 24.10.2018

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea „Planului de Actiune Regional in Domeniul Patrimoniului Cultural in Regiunea Nord-Est”;

Sedinta CDR din 14.12.2018

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2019;
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2019;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2019;
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2019;
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita
  la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava
  pentru anul 2019;
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2019;
 • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;