Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 07.02.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 10 februarie 2017
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 10.02.2017

Sedinta CDR din 23.02.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea componentei Consortiului Regional de Inovare
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 martie 2017;

Sedinta CDR din 24.03.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea „Raportului strategic privind monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, aferent anului 2016;

Sedinta CDR din 26.04.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2016;
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2016
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 mai 2017;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.05.2017;
 • Hotarare privind numirea Directorului Directiei Organism Intermediar POR;
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
 • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est  pentru anul 2017;

Sedinta CDR din 09.06.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea „Documentului Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta Nord-Est”(DCR);

Sedinta CDR din 13.07.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea preturilor ce vor fi practicate pentru serviciile oferite in cadrul Rubik Hub, structura aferenta ADR Nord-Est;
 • Hotarare privind aprobarea preturilor ce sunt practicate pentru programele de formare profesionala oferite in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est, structura aferenta ADR Nord-Est;
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 august 2017;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.08.2017;

Sedinta CDR din 26.10.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est, pentru anul 2017;

Sedinta CDR din 07.12.2017

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2018[...];
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2018[...];
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2018;
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2018
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita
  la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava
  pentru anul 2018
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2018[...]
 • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
 • Hotarare privind aprobarea Strategiei pentru cercetare si inovare regionala prin specializare inteligenta (RIS 3) Nord-Est, Ed.2[...];
  - Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala - decembrie 2017][...]
  - ANEXE - Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala - decembrie 2017][...]
 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;