Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 22.03.2016

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 aprilie 2016;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.04.2016
 • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea Agentiei si reprezentantii salariatilor acesteia
 • Hotarare privind desemnarea membrilor titulari si a membrilor supleanti ai Regiunii Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (CM POR)
 • Hotarare privind modificarea Hotararii nr.5/25.02.2015 privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013 
 • Hotarare privind abrogarea Hotararii nr.6/25.02.2015 privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Ucraina 2014 - 2020 
 • Hotarare privind abrogarea Hotararii nr.7/25.02.2015 privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Republica Moldova 2014 - 2020 
 • Hotarare privind aprobarea Acordului Cadru de delegare a anumitor atributii privind implementarea Programului Operational Regional 2014 – 2020
 • Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Afacerilor in Regiunea Nord - Est
 • Hotarare privind avizarea Contractelor de finantare aferente implementarii proiectelor externe in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener

Sedinta CDR din 27.04.2016

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Nord- Est pentru anul 2015
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si
 • raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2015 
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de cenzori

Sedinta CDR din 07.07.2016

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind alegerea vicepresedintelui C.D.R. Nord-Est

Sedinta CDR din 19.12.2016

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2017;
 • Hotarare privind aprobarea participarii Regiunii Nord-Est la o serie de evenimente investitionale;
 • Hotarare privind aprobarea dezvoltarii brandului Regiunii Nord-Est prin intermediul ADR Nord-Est
 • Hotarare privind aprobarea infiintarii si functionarii unui Centru de sprijin pentru antreprenoriat (Hub de Afaceri) la Piatra Neamt, de catre ADR Nord-Est
 • Hotarare privind aprobarea continuarii parteneriatului dintre ADR Nord-Est si Alianta Provinciilor din Nordul Olandei – Etapa a II a
 • Hotarare privind aprobarea mecanismului de activare a Consortiului Regional de Inovare
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2017;
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2017
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2017.
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2017
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2017
  Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener
 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;