Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

16.02.2015 (consultare scrisa)

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind desemnarea directorului general interimar al ADR Nord-Est

Sedinta CDR din 25.02.2015

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014
 • Hotarare privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 - 2020;
 • Hotarare privind desemnarea membrilor Regiunii de Dezvoltare Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2007-2013 (CM POR);
 • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
 • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020;
 • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020.
 • Hotarare privind aprobarea desemnarii Directorului Directiei Organism Intermediar OI POR
 • Hotarare privind aprobarea membrilor Comisiei de Selectie pentru desfasurarea concursului de candidaturi in vederea desemnarii beneficiarilor proiectului “Teach for Future  - European Regional Development School”
 • Hotarare privind aprobarea organizarii concursului si componenta comisiei privind  angajarea Directorului general al ADR Nord-Est

Sedinta CDR din 22.04.2015

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind numirea in functie a directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

04.05.2015 (consultare scrisa)

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional

20.07.2015 (consultare scrisa)

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind nominalizarea reprezentantilor mediului socio-economic din Regiunea Nord-Est in cadrul comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014-2020
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2016

12.10.2015

 • Hotarare privind aprobarea modificarii Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020

06.11.2015

 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est  pentru anul 2015

26.11.2015

 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2016

21.12.2015

 • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective si a programului de activitati ale ADR Nord-Est pentru anulul 2016;
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2016.
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2016.
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2016
 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
 • Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2016;
 • Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2016