Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 05.03.2014

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind  aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (de pe DMI 3.4. pe DMI 3.3)
 • Hotarare privind  aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (de pe DMI 4.1. pe DMI 4.3)

Sedinta CDR din 27.03.2014

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2013
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, pentru anul 2013
 • Hotarare privind aprobarea grilei de salarizare a personalului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori
 • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si reprezentantii salariatilor acesteia

Sedinta CDR din 11.12.2014

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective si a programului de activitati aferente anului 2015, pentru ADR Nord-Est
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2015
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2015
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2015
 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;