Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 21.03.2013

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind avizarea Acordului-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013
 • Hotarare privind aprobarea organigramei ADR Nord-Est, valabila incepand cu 01.04.2013
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ADR Nord-Est, valabil incepand cu 01.04.2013
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est, pentru anul 2013;
 • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013
 • Hotarare privind solicitarea realocarii de fonduri din cadrul altor axe sau domenii de interventie POR, catre DMI 3.3, sau supracontractarii de fonduri in cadrul DMI 3.3;
 • Hotarire privind aprobarea modificarii Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Sedinta CDR din 25.04.2013

Hotarari adoptate:

 • Hotarire privind aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional (16.04.2013)
 • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2012   
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2012 
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est   

Sedinta CDR din 30.10.2013

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 noiembrie 2013, conform anexei
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al ADR Nord-Est, valabil incepand cu 01.11.2013
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2014
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2014
 • Hotarare privind desemnarea membrilor titulari si a membrilor supleanti ai Regiunii de Dezvoltare Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional (CM POR)

Sedinta CDR din 05.12.2013

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea Sistemului de obiective si a Programului de activitati ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014