Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Sedinta CDR din 25.04.2012

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2011
 • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2011
 • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea agentiei si salariatii acesteia, precum si a grilei de salarizare a Directorului General si a personalului
  Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Sedinta CDR din 01.08.2012

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
 • Hotarare privind desemnarea membrilor titulari si a membrilor supleanti ai  Regiunii de Dezvoltare Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional (CM POR)

Sedinta CDR din 12.12.2012

Hotarari adoptate:

 • Hotarare privind aprobarea organigramei ADR Nord-Est, valabila incepand cu 01.01.2013
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ADR Nord-Est, valabil incepand cu 01.01.2013
 • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective si a programului de activitati aferente anului 2013, pentru ADR Nord-Est
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2013
 • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2013
 • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2013