Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Sedinte CDR anul 2008

Sedinta CDR din 25.03.2008

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
 • Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
 • Aprobarea oragnigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 aprilie 2008
 • Aprobarea modificarii Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 aprilie 2008
 • Aprobarea Rregulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01 aprilie 2008
 • Aprobarea modificarii Contractului Colectiv de Munca al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 aprilie 2008
 • Aprobarea Codului de Conduita al Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est)

Hotarari adoptate in data de 29.05.2008 prin consultare scrisa:

 • Aprobarea raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2006 – Coeziune Economica si Sociala, „Schema de Investitii pentru Sprijinirea Initiativelor Sectorului Public in Sectoarele Prioritare de Mediu”

Sedinta CDR din 22.07.2008

Hotarari adoptate:

 • Validarea noilor membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Aprobarea membrilor Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est), reprezentanti ai administratiei publice locale

Hotarari adoptate in data de 03.09.2008 prin consultare scrisa:

 • Aprobarea inlocuirii membrului supleant in Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est), din partea Camerei de Comert si Industrie Neamt

Hotarari adoptate in data de 08.10.2008 prin consultare scrisa:

 • Aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 15 octombrie 2008
 • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 15 octombrie 2008

Sedinta CDR din 30.10.2008

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea componentei Comitetului de Coordonare si a componentei nominale a Grupului de Lucru pentru revizuirea Planului Regional de Actiune pentru Protectia Mediului Regiunea Nord-Est (PRAM Nord-Est)
 • Aprobarea contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2009
 • Aprobarea contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetul Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2009

Hotarari adoptate in data de 19.11.2008 prin consultare scrisa:

 • Desemnarea reprezentantilor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013 

Sedinta CDR din 11.12.2008

 • Aprobarea Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic Regiunea Nord-Est 2008-2013 (PRAI Nord-Est 2008-2013)
 • Aprobarea programului de activitati al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2009
 • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2009