Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Sedinte CDR anul 2006

Sedinta CDR din 30.06.2006

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului PHARE 2004 – Coeziune Economica si Sociala, „Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” (Faza Extinsa)
   
 • Aprobarea realizarii investitiei „Sediul A.D.R. Nord-Est”
   
 • Aprobarea retragerii certificatului de investitor in zona defavorizata beneficiarilor care nu mai indeplinesc conditiile legale
   
 • Aprobarea modificarii Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea A.D.R. Nord-Est si salariatii acesteia, incepand cu data de 01.07.2006
   
 • Aprobarea Planului Regional de Actiune pentru Mediu al Regiunii de Dezvoltare 1 Nord-Est pentru perioada 2007 - 2013
   
 • Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2006

Sedinta CDR din 07.03.2006

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2007 – 2013
   
 • Aprobarea portofoliului de proiecte ce urmeaza a fi propuse pentru finantare in cadrul Programului Operational Regional
   
 • Aprobarea strategiei de informare si instruire a administratiei publice locale cu privire la imbunatatirea capacitatii de accesare a viitoarelor Fonduri Structurale
   
 • Aprobarea strategiei de comunicare a A.D.R. Nord-Est pentru anul 2006
   
 • Aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2005
   
 • Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori ale A.D.R. Nord-Est pentru anul 2005
   
 • Aprobarea Comitetului de Evaluare pentru Programului Phare 2004 „Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor – faza extinsa”

Sedinta CDR din 08.12.2006

Hotarari adoptate:

 • Alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Aprobarea Programului de activitati al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
 • Aprobarea contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2007
 • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
 • Aprobarea contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetul Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2007
 • Aprobarea retragerii unui certificat de investitor in zona defavorizata
 • Aprobarea Acordului Cadru privind implementarea Programului Operational Regional 2007 - 2013