Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Sedinte CDR anul 1999

Sedinta CDR din 17.12.1999

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea executiei preliminare a Bugetului de venituri si cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 1999
 • Avizarea unor documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii pentru unele arii geografice din cadrul Regiunii a statutului de zona defavorizata
 • Alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii Nord-Est

Sedinta CDR din 12.11.1999

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea listei proiectelor selectate la nivel regional in urma licitatiei deschise aferente Programului Phare RO9807.01 - Politici Regionale si de Coeziune - Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Aprobarea listei proiectelor regionale sustinute de A.D.R. Nord-Est si propuse a fi finantate in cadrul Programului Phare RO9807.01 - Politici Regionale si de Coeziune - Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Redistribuirea sumelor intre componentele aferente fondului alocat pentru Regiunea Nord-Est in cadrul Programului Phare RO9807.01 - Politici Regionale si de Coeziune - Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane

Sedinta CDR din 01.10.1999

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea Listei criteriilor de evaluare si selectie a proiectelor depuse in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Phare pentru Politica Regionala si Coeziune - Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Aprobarea Listei membrilor Comitetului de evaluare si selectie a proiectelor depuse in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Phare pentru Politica Regionala si Coeziune - Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Avizarea unor documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii pentru unele arii geografice din cadrul regiunii a statutului de zona defavorizata
 • Aprobarea instituirii unor taxe de consultanta pe anul 1999

Sedinta CDR din 16.06.1999

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea Programului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pe semestrul al II-lea al anului 1999
 • Aprobarea “Profilului Regional”, “Analizei SWOT” si “Directiilor Strategice“ ale Regiunii de Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Aprobarea criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie pentru programele finantate din fonduri bugetare si Phare
 • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala pe anul 1999

Sedinta CDR din 01.03.1999

Hotarari adoptate:

 • Aprobarea statutului, organigramei si numarului de personal ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Organizarea Comisiei de Examinare a candidatilor la concursul de ocupare a postului de Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Contributia bugetelor locale si judetene la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala administrat de Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Avizarea declararii unor arii geografice drept zone defavorizate