Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Structura organizatorica

Pentru realizarea atributiilor, ADR Nord-Est dispune de un aparat propriu prin care isi desfasoara activitatea in conformitate cu organigrama aprobata de catre CDR Nord-Est.

Structura organizatorica a ADR Nord-Est a fost permanent adaptata cerintelor privind implementarea conceptului de dezvoltare regionala in scopul atingerii obiectivelor stabilite.

Director General

Asistent Director General

Directia Planificare, Programare

 • Serviciul Planificare Programare si Monitorizare
  • Birou Planificare, Programare
  • Birou Monitorizare PDR/POR
 • Serviciul Dezvoltare Urbana
  • Birou Strategii Dezvoltare Urbana
  • Birou Managementul Proiectelor
  • Birou Portofoliu Proiecte

Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

 • Serviciul Comunicare
  • Birou Regional de Informare
  • Birou Marketing Regional
  • Birou One Stop Shop
 • Serviciul Inovare si Cooperare
  • Birou Reprezentare Bruxelles
  • Birou Cooperare Externa
  • Birou Gestionare RIS3
  • Birou Specializare Sectoriala

Directia Organism Intermediar POR

Asistent Manager OI POR
Birou Evaluare Tehnico Financiara (ETF)

Director Adjunct

 • Serviciu Verificare Proiecte
  • Birou Verificare Proiecte Privati
  • Birou Verificare Proiecte Publici
  • Birou Verificare Achizitii si Conflict de Interese
 • Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare
  • Birou Evaluare si Selectie
  • Birou Contractare
 • Serviciul Monitorizare Proiecte
  • Birou Monitorizare Proiecte
   • Birouri Judetene
  • Birou Gestionare Contracte
 • Serviciul Relatia cu AM POR si Arhivare Electronica
  • Birou AT si Relatia cu AM POR
  • Birou Arhivare Electronica
 • Serviciul Monitorizare Ex-Post POR

Directia Economica

 • Serviciul Financiar, Contabilitate
  • Birou Financiar
  • Birou Contabilitate
 • Birou Administrativ
 • Birou I.T. / SMIS

Directia Juridica si Resurse Umane

 • Birou Juridic
 • Birou Resurse Umane
 • Birou Achizitii Publice
 • Responsabil Monitorizare Ex-Post POS CCE

Directia Audit Intern

 • Birou Audit OI POR
 • Birou Audit Activitate Proprie si Ex-Post

Centrul Regional de Studii Nord-Est

 • Birou CRS
 • Birou proiecte si parteneriate

Directia Dezvoltarea Afacerilor

 • Birou Investitii Private
 • Birou Proiecte
 • Birou Rubik Hub